Luyện thi IELTS Speaking Online
như thật với giáo viên nước ngoài

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.Trải nghiệm ngay hôm nay
 
 
 
 
 
 
 

Dịch vụ sửa bài Writing chuyên sâu

 

Gói Regular 
Trả bài trong vòng 48h 

Gói Premium
Trả bài trong vòng 24h

Writing Task 1 120.000 VND 150.000 VND
Writing Task 2 160.000 VND 190.000 VND 
Gói PRO
- 5 Writing Task 1
- 5 Writing Task 2
1.300.000 VND 1.600.000 VND 
Gói VIP
- 10 Writing Task 1
- 10 Writing Task 2
2.600.000 VND 3.000.000 VND

 

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account