Luyện Thi IELTS Speaking Online
Như Thật Với Giáo Viên Nước Ngoài

 

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.TRẢI NGHIỆM Ngay Hôm Nay
 
 

Bài 2 - Reading - Nhóm câu hỏi Completion

Bài tập nhóm Completion (hoàn thiện) 

 • Sentence Completion: Chọn từ vựng trong bài đọc để điền vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh 
 • Summary, Note Completion: Hoàn thiện một đoạn tóm tắt (summary) hoặc đoạn ghi chú (note) bằng cách chọn từ vựng trong danh sách cho sẵn, hoặc bằng cách chọn từ vựng trong bài đọc
 • Table Completion: Chọn từ vựng trong bài đọc để hoàn thiện một bảng thông tin (table)
 • Flow-Chart Completion: Chọn từ vựng trong bài đọc để hoàn thiện một quy trình nào đó (flow-chart)
 • Diagram Completion: Hoàn thiện các bước / quá trình của một biểu đồ, sơ đồ

Video

 

Các bước tiến hành 

 • Đọc đề và xác định các keywords
 • Xác định loại từ thích hợp để điền vào chỗ trống (danh / động / tính từ etc)
 • Khoanh vùng và xác định thông tin tương ứng trong bài đọc 
 • Đặc biệt chú ý vào ngữ pháp vì nó sẽ giúp có thêm manh mối để chọn đúng từ
 • Đọc kỹ đề yêu cầu ‘No more than --- words’ để chọn đúng số từ

Lưu ý

 • Đáp án của dạng câu hỏi /flow-chart/diagram thường nằm tập trung ở vài đoạn nào đó trong bài chứ không nằm rải rác toàn bộ bài;
 • Đáp án của sentence/summary/note completion có thể nằm rải rác toàn bộ bài

Homework

Làm tất cả các bài tập theo dạng câu hỏi Sentence Completion, Summary/Note Completion, Table Completion, Flow-Chart Completion, Diagram Completion

https://bereadyielts.com/ielts-reading/ielts-reading-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

Nghe Bản Tin Bằng Tiếng Anh

Sponsor Links

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyi/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account