Luyện Thi IELTS Speaking Online
Như Thật Với Giáo Viên Nước Ngoài

 

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.TRẢI NGHIỆM Ngay Hôm Nay
 
 

Bài 4 - Reading - Nhóm câu hỏi Identifying & Short-answer questions

Bài tập nhóm Identifying

 • Identifying Information (True / False / Not Given): Quyết định xem thông tin trong câu hỏi là True (đúng) hay False (sai) hay Not Given (không được đề cập)

 • Identifying Writer’s Views/Claims (Yes / No / Not Given): Quyết định xem ý kiến nêu trong câu hỏi là Yes (có) hay No (không) hay Not Given (không được đề cập)

 • Hiểu đúng ý nghĩa của T/F/NG và Y/N/NG
  • Yes/True: thông tin trong câu hỏi khớp hoàn toàn với thông tin trong bài đọc
  • No/False: thông tin trong câu hỏi sai hoàn toàn với thông tin trong bài đọc.
  • Not given: thông tin trong câu hỏi không thể tìm thấy trong bài đọc.
 • Mẹo để phân biệt No/False với Not given là nếu câu đó No/False, dựa vào bài đọc, ta có thể sửa lại câu đó cho đúng; còn nếu câu đó Not given thì ta không thể làm gì cả. 

The early 1800s was a great time of expansion for London and Luke Howard noticed that temperatures in the city were gradually becoming higher than those in rural areas. We now refer to these as Urban Heat Islands.

 1. Luke Howard realised the differences between the temperatures in cities and countryside. --> TRUE
 2. Luke Howard invented the term ‘Urban Heat Islands’. --> FALSE
 3. Luke Howard arrived in London in the early 1800s. --> NOT GIVEN

Các bước tiến hành 

 • Đọc câu hỏi & xác định keywords
 • Suy nghĩ paraphrase các keywords
 • Khoanh vùng và xác định thông tin trong bài đọc để đưa ra câu trả lời
 • Kiểm tra xem câu hỏi là True/False/Not Given hay là Yes/No/Not Given theo phương pháp nêu trên

Lưu ý:

 • Evidence của bài này thường theo flow bài đọc → làm đến đâu, gạch evidence đến đó
 • Tất cả các đáp True/False/Not Given hay là Yes/No/Not Given đều sẽ được xuất hiện nhưng chưa chắc chúng xuất hiện đều nhau

 

Video

 

Bài tập nhóm Short-answer questions

 • Short-Answer Questions: Trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin chi tiết nào đó trong bài

Các bước tiến hành

 • Đọc câu hỏi & xác định loại từ cần dùng để trả lời câu hỏi (danh / động / tính / trạng etc)
 • Paraphrase từ vựng trong bài đọc
 • Scan bài đọc để khoanh vùng vị trí thông tin cần tìm
 • Đọc kỹ đề yêu cầu ‘No more than --- words’ để chọn đúng số từ

Lưu ý:

 • Evidence của bài này thường theo flow bài đọc → làm đến đâu, gạch evidence đến đó

 

Homework

Làm tất cả các bài tập theo dạng câu hỏi True/False/Not Given, Yes/No/Not Given và short-answer questions

https://bereadyielts.com/ielts-reading/ielts-reading-luyen-tap-theo-dang-cau-hoi.html

 

 

Nghe Bản Tin Bằng Tiếng Anh

Sponsor Links

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyi/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account