Luyện Thi IELTS Speaking Online
Như Thật Với Giáo Viên Nước Ngoài

 

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.TRẢI NGHIỆM Ngay Hôm Nay
 
 

Bài 5 - Reading - Hướng dẫn giải 1 bài đọc

Áp dụng các trình tự sau khi giải 1 bài passage nào đó

  • Bước 1: đọc kỹ Title & Sub-title của bài đọc 
  • Bước 2: nhìn qua phần đề câu hỏi: xem các nhóm câu hỏi và xác định các chiến lược tương ứng
  • Bước 3.1: Nếu câu hỏi không có matching headings → Skim reading toàn bộ nội dung bài đọc
  • Bước 3.2: Nếu câu hỏi có matching headings→ chuyển qua đọc đoạn A rồi chọn headings cho đoạn A → cứ thế cho đến hết bài matching headings
  • Bước 4: làm tuần tự các nhóm bài tập mà đề đưa ra, làm đến đâu gạch evidence đến đó

Bước 5: làm xong thì kiểm tra đáp án, đảm bảo không bỏ sót câu nào

Homework

  • Làm tất cả các bài Reading Passage 1
  • Làm tất cả các bài Reading Passage 2
  • Làm 4 bài Reading Passage 3 

https://bereadyielts.com/ielts-reading/ielts-reading-luyen-tap-theo-bai-doc.html

Nghe Bản Tin Bằng Tiếng Anh

Sponsor Links

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyi/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account