Trải nghiệm học thử

Để được giáo viên tư vấn trực tiếp phương pháp học tiếng Anh phù hợp với trình độ.
Luyện thi IELTS Speaking Online
như thật với giáo viên nước ngoài

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.Trải nghiệm ngay hôm nay

Dubai Palm Apartments

Dubai Palm Apartments

Amanda: Dubai Palm Apartments, Amanda speaking. How can I help you?

Leo: Oh hi, Amanda I’m ringing to enquire about a holiday apartment for the month after next

Amanda: OK, no problem Let me get your details first, then I’ll tell you what we’ve got. Is that all right?

Leo: Fine, go ahead.

Amanda: OK. Can I have your name first, please?

Leo: Yes, it’s Leo Blucher, that’s L - E - 0, that’s my first name and my surname is B-L-U-C-H-E-R.

Amanda: OK, I’ve got that Where are you from, just out of interest, Leo?

Leo: I’m Austrian.

Amanda: Right, OK, and what’s your address?

Leo: It’s number 37 Blumengasse in Vienna

Amanda: Right. Could you just spell Blumengasse for me, please, Leo? My German’s not too good

Leo: Sure, it's B-L-U-M-E-N-G-A-double S-E.

Amanda: Great, thanks, and what’s the weather like in Vienna at the moment?

Leo: It’s pretty grey and rainy, I’m afraid Hope it’s better in Dubai.

Amanda: Yes, it’s lovely at the moment Sunny and warm, but not too hot. Now, can you give me your phone number9

Leo: Yes, it's 4312 11057.

Amanda: Great So, you’re looking for a holiday apartment, Leo How many people is it for, just yourself9

Leo: No. there'll be four of us, two adults and two children

Amanda: Fine, and when would you like it from?

Leo: Ideally from the 1st of January

Amanda: January the 1st. OK, I’ll have a look and see what we’ve got. How long would you like to stay?

Leo: Well, it depends a little bit on the price, but I think that about nine days would be perfect.

Amanda: Fine And, talking of prices, what would be your maximum, do you think?

Leo: Well, I’ve looked on the Internet, but I don’t know if I’m being realistic if I say 200 euros per day Things seem to range from 150 to well over 400

Amanda: Well, it depends on where, of course, but I think we could probably find something for you at that price

Leo: Great. There are various other things, though. Our children are quite small, and we don’t want to take them to restaurants all the time, so one thing we’d really appreciate is a fully equipped kitchen so we can do some cooking.

Amanda: Yes, I completely understand. Do you have any other special requirements?

Leo: Yes, we live in the city centre hundreds of miles from the sea, so we’d really like be able to see it from our apartment.

Amanda: OK. I'll note that down All our apartments come with air conditioning and central heating, by the way.

Leo: Oh dear. One thing I don’t like is the noise of air conditioning in the background. Can you make sure it’s as quiet as possible?

Amanda: Yes, I’ll look into that Anything else?

Leo: Yes, just one more thing We’d like to hire a car while we’re in Dubai, so we’ll need to have a parking space, I think - we don’t want to have to walk a long way from the car to the apartment.

Amanda: I think you’re quite right I’ll look into all these things and make a list of possible apartments. Do you have an email address? So I can send them to you.

Những gói hỗ trợ học tập riêng biệt

 

IELTS Reading Không Giới Hạn ( 200,000 VND / 30 ngày)

Gói dịch vụ học tập IELTS Reading Không Giới Hạn cho phép bạn sử dụng kho đề thi hơn 200 đề IELTS Reading sát với đề thi thật nhất & lấy từ các nguồn uy tín như sách tài liệu của NXB Cambridge (đơn vị chịu trách nhiệm chính của kỳ thi IELTS).

Tìm hiểu thêm

 
 

IELTS Listening Không Giới Hạn (200,000 VND / 30 ngày)

Gói dịch vụ học tập IELTS Listening Không Giới Hạn cho phép bạn sử dụng kho đề thi hơn 200 đề IELTS Listening sát với đề thi thật nhất & lấy từ các nguồn uy tín như sách tài liệu của NXB Cambridge (đơn vị chịu trách nhiệm chính của kỳ thi IELTS).  

Tìm hiểu thêm

 

Sửa bài IELTS Writing Task 1 (120,000 VND / bài)

Bạn sẽ làm bài IELTS Writing theo đề có sẵn trên trang web Be Ready IELTS hoặc đề mà bạn tìm thấy ở bất kỳ quyển tài liệu nào mà bạn đang luyện. Bạn hãy chụp hình đề lại, dán vào file word, kèm theo đó là bài writing do bạn viết. Gửi file word này qua và các giáo viên Be Ready sẽ sửa bài cho bạn cũng trên file word trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được bài bạn gửi qua email.

Tìm hiểu thêm

 

Sửa bài IELTS Writing Task 2 (160,000 VND / bài)

Bạn sẽ làm bài IELTS Writing theo đề có sẵn trên trang web Be Ready IELTS hoặc đề mà bạn tìm thấy ở bất kỳ quyển tài liệu nào mà bạn đang luyện. Bạn hãy chụp hình đề lại, dán vào file word, kèm theo đó là bài writing do bạn viết. Gửi file word này qua và các giáo viên Be Ready sẽ sửa bài cho bạn cũng trên file word trong vòng 48 giờ kể từ lúc nhận được bài bạn gửi qua email.

Tìm hiểu thêm

 

IELTS Speaking 1 kèm 1 (300,000 VND / 1 buổi 1 tiếng)

Đây là khoá học chuyên sâu chỉ dành riêng cho IELTS Speaking. Học viên được chọn lịch học để học với giáo viên online để rèn luyện cả về kỹ năng nói lẫn các bí quyết khi đi thi IELTS Speaking

Tìm hiểu thêm

Log in

create an account