Luyện Thi IELTS Speaking Online
Như Thật Với Giáo Viên Nước Ngoài

 

Phần mềm học mới nhất của Be Ready IELTS, đem lại cho bạn cảm giác như đang ngồi trong phòng thi IELTS.

Có nội dung viết để bạn tham khảo nếu không nghe được.

Tự luyện tập trả lời trong thời gian riêng của bạn.TRẢI NGHIỆM Ngay Hôm Nay
 
 

Tổng quan Writing task 1

Trong đề thi IELTS Academic Writing Task 1, bạn sẽ phải viết nhận xét về:

Biểu đồ, bảng số liệu

(a chart, table or graph)

Line graph - Biểu đồ đường

Bar chart - Biểu đồ cột đứng

Stacked bar chart - Biểu đồ cột chồng

Pie chart - Biểu đồ tròn

Table - Bảng số liệu

Combination - Biểu đồ kết hợp 

Quy trình nhân tạo

hoặc quy trình tự nhiên

(man-made process or natural process)

 Man-made process - Quy trình nhân tạo

Natural process - Quy trình tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bản đồ đơn hoặc bản đồ kép

(single map or double maps)

Single map - Bản đồ đơn

 

Double maps - Bản đồ kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thời gian làm bài: tối đa 20 phút

Do thời gian làm bài không nhiều nên bạn phải luyện tập thật thành thục phần này để phân tích bài ngay lập tức, lên dàn ý và có từ vựng để viết bài.

Độ dài bài viết: Ít nhất 150 từ

Hoàn hảo nhất là bạn viết khoảng 160 - 180 từ cho Task 1. Nếu bạn viết ít hơn 150 từ, bạn sẽ bị trừ điểm mục 'Task Achievement' bởi vì đã thực hiện không đúng yêu cầu của đề bài. Cũng đừng viết nhiều hơn 190 từ do bạn chỉ có thời gian 20 phút cho bài tập này và viết càng dài không có nghĩa là bạn càng điểm cao. Hãy tập trung vào việc viết đủ và viết đúng, hơn là viết dài mà viết sai.

Chấm điểm:

Writing task 1 chiếm 1/3 tổng số điểm Writing. Ví dụ, nếu task 1 bạn được 6.5, task 2 bạn được 7.0 thì tổng điểm writing của bạn sẽ được tính theo công thức: (6.5 x 1/3) + (7 x 2/3) = 6.837 (làm tròn thành 7.0)

Điểm Writing task 1 được tính theo cách lấy trung bình cộng của 4 tiêu chí trên band 9. Ví dụ:

 • Task Achievement bạn được 6.0;
 • Coherence & Cohesion được 6.5;
 • Grammatical Range được 7.0;
 • Lexical Resource được 7.0;

--> Điểm Writing task 1 = (6.0 + 6.5 + 7.0 + 7.0) / 4 = 6.625 (làm tròn thành 6.5) 

Tiêu chí chấm điểm: có 4 tiêu chí

Task Achievement: 

- Nêu đầy đủ các key features của đề bài; thể hiện rõ các key feature này qua phần Overview;

- Củng cố các lập luận bằng cách dẫn chứng đầy đủ số liệu (không cần phải nêu tất cả số liệu trên biểu đồ, chỉ cần chọn ra những số liệu quan trọng, nổi bật nhất);

- Không viết sai thông tin, số liệu;

- Không đưa ý kiến, quan điểm cá nhân, sự dự đoán;

- Viết theo văn phong báo cáo, trung lập và khách quan;

- Viết hơn 150 từ (viết ít hơn là bị trừ điểm);

Coherence & Cohesion:

- Cấu trúc bài chặt chẽ, liên kết logic với nhau;

- Toàn bộ bài phải có từ 3-4 đoạn (bao gồm 1 đoạn Introduction, 1 đoạn Overview, 1-2 đoạn Body);

- Có các từ nối, từ chuyển ý và dùng đúng ngữ pháp;

Grammatical Range:

-  Thể hiện sự đa dạng của vốn ngữ pháp;

- Sử dụng đúng thì ngữ pháp đúng với nội dung đề bài;

- Viết câu với đúng trật tự từ: Adjective - Noun / Verb - Adverb;

- Không mắc lỗi ngữ pháp;

- Đặt các dấu câu , ; và . chấm vị trí, đúng ngữ pháp;

Lexical Resource:

- Thể hiện sự đa dạng của vốn từ vựng;

- Dùng đúng các từ ngữ thể hiện văn phong báo cáo, khoa học, trung lập và khách quan; không dùng các từ informal;

- Vận dụng đúng từ vựng và đúng ngữ cảnh;

- Không mắc lỗi viết sai chính tả;


Sau đây là các hướng dẫn chi tiết để viết nhận xét cho từng dạng bài nêu trên và có kèm bài tập để bạn vận dụng lý thuyết vừa học. Bạn click vào các link sau để đọc bài:

 • Hướng dẫn viết các bài thể hiện xu hướng tăng/ giảm theo thời gian: biểu đồ đường (line graph), biểu đồ cột có thời gian (bar chart with timeline)
 • Hướng dẫn viết các bài thể hiện cơ cấu, so sánh (1): biểu đồ tròn (pie chart), bảng số liệu
 • Hướng dẫn viết các bài thể hiện cơ cấu, so sánh (2): biểu đồ cột không có thời gian (bar chart without timeline), biểu đồ cột chồng, (stacked bar chart)
 • Hướng dẫn viết các bài thể hiện cơ cấu, so sánh (3): bảng số liệu
 • Hướng dẫn viết biểu đồ kết hợp
 • Hướng dẫn viết bản đồ kép (double maps)
 • Hướng dẫn viết bản đồ đơn (single map)
 • Hướng dẫn viết quy trình nhân tạo (man-made process)
 • Hướng dẫn viết quy trình tự nhiên (natural process)

-------------

Nguồn: bài viết trên được tổng hợp từ các tài liệu sau:

 • The Official Cambridge Guide to IELTS for Academic & General Training - Cambridge University Press
 • Trang web Ms. Liz: http://ieltsliz.com/ielts-writing-task-1-band-scores/

 

 

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account