Gói Tối Ưu

Với Gói Tối Ưu này, bạn sẽ có những hỗ trợ học tập sau:

  • Làm 1 bài test đánh giá trình độ & 1 tiếng tư vấn chuyên sâu với giáo viên
  • Sử dụng không giới hạn với tất cả các bài thi IELTS Reading
  • Sử dụng không giới hạn với tất cả các bài thi IELTS Listening 
  • Giáo viên chấm điểm & sửa 4 bài IELTS Writing Task 1: bạn gửi email đề & bài viết của bạn, trong vòng 48h giáo viên sẽ gửi kết quả chấm bài qua email
  • Giáo viên chấm điểm & sửa 4 bài IELTS Writing Task 2: bạn gửi email đề & bài viết của bạn, trong vòng 48h giáo viên sẽ gửi kết quả chấm bài qua email
  • Hướng dẫn trực tiếp video call 1 kèm 1 trong 4 buổi ( 2 tiếng / buổi): 01 buổi luyện speaking part 1, 02 buổi luyện speaking part 2, 01 buổi luyện speaking part 3
  • Nhận tài liệu luyện Writing nâng cao.
  • Nhận tài liệu luyện Speaking nâng cao.

Log in

create an account