Khoá chuyên sâu IELTS Speaking

Học IELTS Speaking 100% online - linh hoạt - tiết kiệm - hiệu quả

Đây là khoá học chuyên sâu chỉ dành riêng cho IELTS Speaking. Với thời lượng 2 tiếng/ buổi, tổng cộng 10 buổi, bạn sẽ được hướng dẫn toàn bộ phương pháp, kỹ thuật trả lời các câu hỏi trong bài thi IELTS Speaking. Trong quá trình học bạn sẽ được cung cấp các từ vựng/ thành ngữ mới xoay quanh các đề tài thường hay gặp trong kỳ thi và giáo viên sẽ sửa phát âm, ngữ âm của bạn. Đối với speaking part 02, bạn sẽ được hướng dẫn cách tự học và tự soạn các bài nói speaking ở nhà, khi lên lớp, giáo viên sẽ lắng nghe phần nói mà bạn đã chuẩn bị ở nhà và hoàn thiện, góp ý cho bạn. 

Thời gian học kéo dài 12 buổi - 4 tuần, 3 buổi/ tuần (T2-T4-T6 hoặc T3-T5-T7).

Mỗi lớp tối đa 04 học viên.

Học phí: 5,000,000/khoá (học phí đã bao gồm tài liệu liên quan trong khoá học).

Chương trình của khoá chuyên sâu IELTS Speaking như sau:

Buổi Nội dung Chương trình
Buổi 01 & 02 Luyện speaking part 1 Hướng dẫn vận dụng 20 cấu trúc cơ bản để trả lời các câu hỏi part 1
Buổi 03 Luyện speaking part 2 Person: describe a historical figure, a celebrity, a family member, a favourite writer
Buổi 04 Luyện speaking part 2 Object: describe a modern device, a gift, a change to improve your local area/ a law, your favourite book
Buổi 05 Luyện speaking part 2 Place: describe a historical site, a place you like to go to, a country you would like to visit, an interesting public place
Buổi 06 Luyện speaking part 2 Past event: describe a time when you made a mistake, a happy family event, a meaningful conversation
Buổi 07 Luyện speaking part 2 Activity: describe an activity you do for your health, free-time activity, activity while travelling
Buổi 08 & 09 Luyện speaking part 3 Hướng dẫn vận dụng 06 cấu trúc nâng cao để trả lời các câu hỏi part 3 & kỹ thuật phát triển câu trả lời
Buổi 10 Luyện speaking part 3  Luyện top 03 topics phổ biến nhất: Money & shopping + Health & fitness
Buổi 11 Luyện speaking part 3  Luyện top 03 topics phổ biến nhất: Food & eating habit + các kỹ thuật xử lý khi không hiểu câu hỏi + kỹ thuật paraphrase
Buổi 12 Ôn tập Thi thử toàn bộ 3 part và nhận góp ý từ giáo viên 

 

Log in

create an account