Luyện thi IELTS Cơ Bản

Dành cho thí sinh mới tìm hiểu về IELTS

Với Gói Cơ Bản này, bạn sẽ có những hỗ trợ học tập toàn diện cho 4 bài thi nghe, nói, đọc, viết như sau:

  • Làm 1 bài test đánh giá trình độ & 1 tiếng tư vấn chuyên sâu với giáo viên
  • Sử dụng không giới hạn với tất cả các bài thi IELTS Reading
  • Sử dụng không giới hạn với tất cả các bài thi IELTS Listening 
  • Giáo viên chấm điểm & sửa 1 bài IELTS Writing Task 1: bạn gửi email đề & bài viết của bạn, trong vòng 48 giờ giáo viên sẽ gửi kết quả chấm bài qua email.
  • Giáo viên chấm điểm & sửa 1 bài IELTS Writing Task 2: bạn gửi email đề & bài viết của bạn, trong vòng 48 giờ giáo viên sẽ gửi kết quả chấm bài qua email.
  • Hướng dẫn luyện tập IELTS Speaking qua video call 1 kèm 1 trong 2 buổi (2 tiếng / buổi): 01 buổi luyện speaking part 2, 01 buổi luyện speaking part 3.
  • Nhận tài liệu luyện Writing nâng cao.
  • Nhận tài liệu luyện Speaking nâng cao.

Log in

create an account