Luyện thi IELTS Nâng Cao

Dành cho thí sinh muốn tự khẳng định mình với kỳ thi IELTS

Với Gói Nâng Cao này, bạn sẽ có những hỗ trợ học tập toàn diện cho 4 bài thi nghe, nói, đọc, viết như sau:

  • Làm 1 bài test đánh giá trình độ & 1 tiếng tư vấn chuyên sâu với giáo viên.
  • Sử dụng không giới hạn với tất cả các bài thi IELTS Reading.
  • Sử dụng không giới hạn với tất cả các bài thi IELTS Listening. 
  • Giáo viên chấm điểm & sửa 2 bài IELTS Writing Task 1: bạn gửi email đề & bài viết của bạn, trong vòng 48 giờ giáo viên sẽ gửi kết quả chấm bài qua email.
  • Giáo viên chấm điểm & sửa 2 bài IELTS Writing Task 2: bạn gửi email đề & bài viết của bạn, trong vòng 48 giờ giáo viên sẽ gửi kết quả chấm bài qua email.
  • Hướng dẫn luyện tập IELTS Speaking qua video call 1 kèm 1 trong 3 buổi ( 2 tiếng / buổi): 01 buổi luyện speaking part 1, 01 buổi luyện speaking part 2, 01 buổi luyện speaking part 3.
  • Nhận tài liệu luyện Writing nâng cao.
  • Nhận tài liệu luyện Speaking nâng cao.

Log in

create an account