Luyện thi IELTS Tối Ưu

Dành riêng cho những thí sinh thực sự nghiêm túc và sắp thi IELTS

Với Gói Tối Ưu này, bạn sẽ có những hỗ trợ học tập sau:

  • Làm 1 bài test đánh giá trình độ & 1 tiếng tư vấn chuyên sâu với giáo viên
  • Sử dụng không giới hạn với tất cả các bài thi IELTS Reading
  • Sử dụng không giới hạn với tất cả các bài thi IELTS Listening 
  • Giáo viên chấm điểm & sửa 4 bài IELTS Writing Task 1: bạn gửi email đề & bài viết của bạn, trong vòng 48 giờ giáo viên sẽ gửi kết quả chấm bài qua email
  • Giáo viên chấm điểm & sửa 4 bài IELTS Writing Task 2: bạn gửi email đề & bài viết của bạn, trong vòng 48 giờ giáo viên sẽ gửi kết quả chấm bài qua email
  • Hướng dẫn trực tiếp video call 1 kèm 1 trong 4 buổi ( 2 tiếng / buổi): 01 buổi luyện speaking part 1, 02 buổi luyện speaking part 2, 01 buổi luyện speaking part 3
  • Nhận tài liệu luyện Writing nâng cao.
  • Nhận tài liệu luyện Speaking nâng cao.

Log in

create an account