Luyện tập IELTS Reading theo dạng bài đọc

Khắc phục yếu điểm kỹ năng IELTS Reading hiệu quả

Bạn đang sử dụng điện thoại ?

Nếu có nhu cầu làm bài luyện tập, bạn hãy dùng Be Ready IELTS trên máy tính để bàn hoặc laptop để có những trải nghiệm tốt nhất nhé.

error messagebox
Thời gian làm bài 00:00

Log in

create an account