Describe places & buildings

Describe places & buildings

Các câu hỏi liên quan đến tả nơi chốn và các toà kiến trúc. VD: a popular tourist destination, a market, a museum.

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account