Describe objects

Describe objects

Các câu hỏi liên quan đến tả đồ vật. VD: a gift that you received, an antique that your family keeps, a modern device that is useful to you, etc.

Khóa Học Online Dành Cho Những Ai Yêu Thích Điện Ảnh

Học Tiếng Anh Thông Qua Đọc Tin Tức

Sponsor Links

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyi/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account