Describe others

Describe others

Bao gồm các bài speaking part 2 với các chủ đề không nằm trong nhóm các chủ đề liệt kê trên.

Khóa Học Online Dành Cho Những Ai Yêu Thích Điện Ảnh

Học Tiếng Anh Thông Qua Đọc Tin Tức

Sponsor Links

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyi/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account