Tính năng vẫn đang được xây dựng.

Luyện tập IELTS Speaking bằng Video

IELTS Speaking Example 1

Ở bài luyện tập này bạn sẽ được trải nghiệm được hỏi bới một giám khảo IELTS Speaking.

Sau khi video của từng câu hỏi chạy hết, bạn sẽ có thời gian tự trả lời.  

Bắt đầu luyện tập

Log in

create an account