=

Thi thử IELTS Speaking Test với giáo viên nước ngoài - Test 1

Ở bài luyện tập này bạn sẽ được trải nghiệm được hỏi bới một giám khảo IELTS Speaking.

Sau khi video của từng câu hỏi chạy hết, bạn sẽ có thời gian tự trả lời.  

Sau khi hoàn tát câu trả lời, bạn hãy click vào "Trang Sau" để xem câu hỏi tiếp theo 

Log in

create an account