Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Floor plan (Sơ đồ tầng)

Đề ngày 3/6/2020: An office building

Đề ngày 3/6/2020

The plans below show the change of an office building between the present and the future.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Xem tiếp

Đề thi ngày 13/04/2019: Art Gallery

The maps below show the changes to an art gallery floor plan in 2005 and the present day.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words

Xem tiếp

A university's sports centre

The plans below show the layout of a university's sports centre now and how it will look after redevelopment.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Làm bài

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account