Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Bạn đang sử dụng điện thoại ?

Nếu có nhu cầu làm bài luyện tập, bạn hãy dùng Be Ready IELTS trên máy tính để bàn hoặc laptop để có những trải nghiệm tốt nhất nhé.

Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng/ giảm theo thời gian

Bao gồm line graph (biểu đồ đường) và bar chart (biểu đồ cột)

Đặc điểm của những biểu đồ này là có các mốc thời gian liên tục, thể hiện được xu hướng tăng/ giảm. Tuy nhiên, biểu đồ cột sẽ thể hiện sự so sánh rõ hơn, trong khi biểu đồ đường sẽ thể hiện sự tăng/ giảm của xu hướng rõ hơn.

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account