Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng/ giảm theo thời gian - Luyện IELTS Miễn Phí

Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Biểu đồ thể hiện xu hướng tăng/ giảm theo thời gian

Bao gồm line graph (biểu đồ đường) và bar chart (biểu đồ cột)

Đặc điểm của những biểu đồ này là có các mốc thời gian liên tục, thể hiện được xu hướng tăng/ giảm. Tuy nhiên, biểu đồ cột sẽ thể hiện sự so sánh rõ hơn, trong khi biểu đồ đường sẽ thể hiện sự tăng/ giảm của xu hướng rõ hơn.

.

Liên Kết Chia Sẽ

Nhà Tài Trợ

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyielts/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account