Luyện tập viết IELTS Writing task 1

Làm bài IELTS Writing Task 1 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

Viết IELTS Writing Task 1 - Be Ready IELTS - sửa bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Process & Diagram

Man-made process (quy trình nhân tạo): mô tả quy trình sản xuất/ tái chế một thứ gì đó. Quy trình do con người sáng tạo ra và thực hiện;

Natural process (quy trình tự nhiên): mô tả quy trình của 1 hiện tượng tự nhiên nào đó. Quy trình không có sự can thiệp của con người;

Diagram (bản vẽ): mô tả kết cấu, cách thức vận hành của một vật hay hệ thống nào đó;

 

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account