=

Luyện tập viết IELTS Writing task 2

Làm bài IELTS Writing Task 2 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

IELTS Writing Task 2 - Be Ready IELTS - Chấm bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Bạn đang sử dụng điện thoại ?

Nếu có nhu cầu làm bài luyện tập, bạn hãy dùng Be Ready IELTS trên máy tính để bàn hoặc laptop để có những trải nghiệm tốt nhất nhé.

Cause - Effect - Solution

Throw-away society

Đề thi IELTS chính thức ngày 5/5/2018

Đề thi IELTS chính thức ngày 23/03/2019 

These days people in some countries are living in a “throw-away” society which mean people use things in a short time then throw them away.

What are the causes and problems of throw-away society?

Write at least 250 words

Làm Bài

Problems of urban life and solutions

Đề thi thật ngày 13/1/2018

People living in large cities today face many problems in their everyday life.

What are these problems?

Should governments encourage people to move to smaller regional towns?

Làm Bài

Be Ready IELTS Logo   

Sản phẩm của
Be Ready Education Australia

14 Mercantour Boulevard, Tarneit 3029
Melbourne, Victoria, Australia

ABN 80 626 694 344

Be Ready IELTS Việt Nam
Hotline: 0901.412.551 - 0901.412.931

Email:

Log in

create an account