Luyện tập viết IELTS Writing task 2

Làm bài IELTS Writing Task 2 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

IELTS Writing Task 2 - Be Ready IELTS - Chấm bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Bạn đang sử dụng điện thoại ?

Nếu có nhu cầu làm bài luyện tập, bạn hãy dùng Be Ready IELTS trên máy tính để bàn hoặc laptop để có những trải nghiệm tốt nhất nhé.

ĐỀ NGÀY 3/6/2017 VÀ 1/6/2019: Money to build road systems

ĐỀ NGÀY 3/6/2017 VÀ 1/6/2019

As the number of cars increases, more money has to be spent on road systems. Some people think the government should pay for this. However, others think that the users should cover the costs.

Discuss both views and give your opinion.

Write at least 250 words 

Nộp bài writing task 2

Log in

create an account