Luyện tập viết IELTS Writing task 2

Làm bài IELTS Writing Task 2 online và nhận kết quả chấm bài chi tiết trong vòng 48h đồng hồ.

Bạn có thể xem mẫu kết quả sửa bài của 

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 1

> Mẫu sửa bài IELTS Writing Task 2

Nào hãy lựa chọn 1 trong các chủ đề bên dưới để bắt đầu làm bài nhé

IELTS Writing Task 2 - Be Ready IELTS - Chấm bài trong vòng 48h đồng hồ

 

Đề ngày 24/2/2019: Protecting all or some wild animals

Đề thi thật ngày 24/2/2019

Some people believe that all wild animals should be protected. Others say that only few wild animals should be protected instead.

Discuss both views and give your opinion.

Write at least 250 words 

Nộp bài writing task 2

Log in

create an account