Đề thi thật ngày 9/3/2019: Media - Entertainment or Educational value?

Đề thi thật ngày 9/3/2019 tại IDP

Some people think that the media should be for entertainment only, while others believe that media should have educational values.

Discuss both news and give your own opinions.

Write at least 250 words

Nộp bài writing task 2

Sửa Bài Writing Task 2

Sau 48 giờ, đội ngũ giáo viên của Be Ready IELTS sẽ sửa bài và email cho bạn. (như ví dụ bên dưới)

Log in

create an account