Phương pháp rèn luyện ngữ pháp trong IELTS Writing

Ngữ pháp trong IELTS Writing

Các điểm ngữ pháp tiếng Anh thì có rất nhiều, tuy nhiên để vận dụng vào viết bài IELTS Writing thì có một số điểm ngữ pháp nhất định. Ở đây Be Ready IELTS sẽ giới thiệu các điểm ngữ pháp cần thiết trong IELTS Writing, tất cả các example trong các bài này đều là từ các bài IELTS Writing và tất cả các kiến thức ngữ pháp nêu ở đây đều là nâng cao. Nếu bạn nào cần tìm các kiến thức ngữ pháp cơ bản thì vui lòng tự Google search, tự đọc sách, tự tìm hiểu rồi sau đó quay lại đây đọc các bài nâng cao

There is / There are (1)

Khi cô chấm & sửa bài Writing Task 2, cô đã lập được một thống kê là cứ 10 bạn thì 6 bạn là sai ngữ pháp cấu trúc there is/are. Ngạc nhiên chưa!!! Cấu trúc này không hề khó và bạn thường đã được học nó từ rất lâu rồi, làm sao mà sai được!!!

"There are few reasons which causing this issue are lifestyle." (trích từ bài viết của 1 bạn học sinh của Be Ready IELTS)

Theo bạn câu này có ổn không? Nếu không, thì nó gặp vấn đề gì và phải sửa sao cho đúng?

Xem tiếp

Log in

create an account