Compared to vs Compared with - Luyện IELTS Miễn Phí

Compared to vs Compared with

(Reading time: 2 - 3 minutes)

"Doanh thu của sách thiếu nhi tăng chậm so với doanh thu của tiểu thuyết lãng mạn trong suốt toàn thời kỳ". Ta phải dùng 'compared to' hay 'compared with' để viết vào bài đây?

Vậy chọn "Compared to" và "Compared With" sao cho tối ưu

chọn từ vụng compared to vs compared with IELTS Writing sao cho chính xác

Compared to là để nhấn mạnh những điểm giống nhau giữa 2 đối tượng được so sánh

Bạn nhớ như thế này, compared to là để nhấn mạnh những điểm giống nhau giữa 2 đối tượng được so sánh, nên nếu tiếng Việt dịch sát nghĩa thì sẽ là "giống so với". Ví dụ:

She compared her work for women’s rights to Susan B. Anthony’s campaign for women’s suffrage. (Cô ta so sánh việc làm của cô đối với quyền phụ nữ giống so với chiến dịch ủng hộ quyền bầu cử cho phụ nữ của Susan B. Anthony. Nhấn mạnh là việc làm của cổ cũng tốt đẹp và vì lợi ích của phụ nữ giống như cô Susan B. Anthony) 

Vậy thì compared with sẽ là nhấn mạnh những điểm khác nhau giữa 2 đối tượng được so sánh

Vậy thì compared with sẽ là nhấn mạnh những điểm khác nhau giữa 2 đối tượng được so sánh, tiếng Việt dịch sát nghĩa thì sẽ là "khác so với". Ví dụ:

Children nowadays seem to learn more interesting things compared with when we were at school. (Trẻ em ngày nay có vẻ học nhiều thứ thú vị hơn khác so với khi mà chúng tôi đi học. Nhấn mạnh khác biệt để hàm ý hồi đó những thứ tụi tui học được chán hơn so với bây giờ) 

 

Trên thực tế, nhiều người bản xứ cũng không phân biệt sự khác nhau giữa 2 cụm từ này mà hay dùng qua lại như nhau, và trong giao tiếp đời sống hằng ngày thì cái nào cũng được chấp nhận vì người nghe nghe là hiểu.

This road is quite busy compared to/with ours. (nguồn: từ điển Cambridge)

Tuy nhiên trong kỳ thi IELTS thì bạn phải dùng các từ cho chính xác. Cũng vì nhấn mạnh sự khác biệt nên trong IELTS Writing Task 1 các thầy cô hay chỉ bạn dùng compared with vì để nhấn mạnh những sự tương phản, khác nhau giữa các số liệu.

 

Đối với câu trện, ta sẽ diễn đạt thành tiếng Anh như sau:

Doanh thu của sách thiếu nhi tăng chậm so với doanh thu của tiểu thuyết lãng mạn trong suốt toàn thời kỳ.

=> The sales revenue of children's books increased more slowly compared with that of romantic fiction during the period.

 

Giáo viên Be Ready IELTS - Ms Thi


Nguồn: có tham khảo các ví dụ từ trang https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/compare?q=compare+

.

Nhà Tài Trợ

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyielts/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account