Writing Placement Test 1 - Luyện IELTS Miễn Phí

Writing Placement Test 1

(Reading time: 1 minute)

Sau khi click vào nút làm bài bạn sẽ có 60 phút để làm bài.

Xin hãy điền đầy đủ thông tin cá nhân trước khi làm bài vì hệ thống sẽ tự động nộp bài và gửi về cho giáo viên Be Ready IELTS sau khi thời gian kết thúc.

WRITING TASK 1

You should spend around 20 minutes on this task

The graph below shows how people buy music from 2011 to 2018.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Write at least 150 words 


WRITING TASK 2

You should spend around 40 minutes on this task

Today, many children spend a lot of time playing computer games and little time on sports. What are the reasons for this and is it a positive or negative development?

Write at least 250 words 

 

Xin hãy điền đầy đủ Họ Tên, Email và Số Điện Thoại vì hệ thống sẽ tự động gửi bài của bạn về Be Ready IELTS sau khi thời gian kết thúc.

Chúc bạn làm bài thật tốt :)

 

Writing Placement Test

.

Nhà Tài Trợ

Log in

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/bereadyielts/public_html/templates/gk_university/layouts/blocks/tools/login.php on line 21
" /> create an account