IELTS Speaking Part 1 - Thực hành nói phản xạ những với những chủ đề cơ bản

Topic: Study - part 1

8 thg 5, 2024

Câu hỏi & Câu trả lời mẫu Topic Study 

284-topic-study-part-1

concept(s): (các) khái niệm

to gain a deeper insight/ to deepen one's understanding: hiểu sâu rộng hơn, đào sâu hiểu biết hơn.

concentrate (verb): tập trung  |  concentration (noun): sự tập trung  |  break one's concentration: phá vỡ sự tập trung

distract (verb): làm mất tập trung |  distraction (noun): sự gây nhiễu, mất tập trung

motivate (verb): khích lệ ai đó |  self-motivation (noun): sự tự khích lệ  |  motivated (adj): khích lệ 

keep up with: tiếp tục

the pursuit of knowledge: sự theo đuổi/ tìm kiếm tri thức

discipline (noun): tính kỷ luật

a continuous process (noun): quá trình liên tục 

take in information: tiếp nhận thông tin  =  imbibe knowledge: tiếp thu kiến thức

facilitate (verb): tạo thuận lợi, hỗ trợ  |  facilitation (noun): sự tạo thuận lợi, hỗ trợ  |  facilitator (noun - person): người tạo thuận lợi, hỗ trợ

an active participation: sự tham gia tích cực 

source of knowledge: nguồn kiến thức

the emergence (noun): sự trỗi dậy, xuất hiện

AI (Artificial Intelligence): trí tuệ nhân tạo

digitalization (noun): kỹ thuật số hoá

Argumentative discussion: thảo luận mang tính tranh biện

adults = mature people = grown-ups

children = kids 

students = learners

teachers = instructors = educators

sense (noun): giác quan (five basic senses of human include sight, hearing, touch, smell, and taste)

flexible (adj): linh hoạt  |  flexibility (noun): khả năng linh hoạt

adapt (verb): thích nghi  |  adaptable (adj): có thể thích nghi  |  adaptability (noun): khả năng thích nghi

Questions of Part 1: Study

Các câu hỏi và trả lời dưới đây sưu tầm từ bài viết của Mr Simon.

Do you like studying? Why / why not?

Yes, I like studying because it's the best way to gain a deeper insight into any subject. I like reading, learning from others, and trying to understand difficult concepts.

Do you prefer to study alone or with others? Why?

I prefer to study alone because I need to be able to concentrate fully. Other people are a distraction.

Where do you prefer to go when you need to study? Why?

I like to find a quiet corner in my local library; being in an old building and surrounded by books seems to help me to focus on my work.

How do you feel if someone disturbs you when you are studying?

It frustrates me because it breaks my concentration. I prefer to avoid distractions by going somewhere where nobody will interrupt me.

Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

281-topic-money-part-1
8 thg 5, 2024

Topic: Money - part 1

Câu hỏi + Câu trả lời mẫu topic Money

282-topic-shopping-part-1
8 thg 5, 2024

Topic: Shopping - part 1

Câu hỏi + Câu trả lời mẫu Topic Shopping

283-topic-food-nutrition-part-1
8 thg 5, 2024

Topic: Food & Nutrition - part 1

Câu hỏi + Câu trả lời mẫu chủ đề Food & nutrition

285-topic-fitness-sports-part-1
8 thg 5, 2024

Topic: Fitness & Sports - part 1

Câu hỏi + Câu trả lời mẫu Topic Fitness & Sports

286-topic-hobbies-leisure-activities-part-1
8 thg 5, 2024

Topic: Hobbies & Leisure Activities - part 1

Câu hỏi + câu trả lời mẫu topic Hobbies & Leisure Activities

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.