Bắt đầu học Speaking IELTS với Be Ready

Các bài luyện tập IELTS Speaking trên trang web Be Ready IELTS được cơ cấu như bảng phía dưới. Bạn hãy đọc kỹ mô tả và chọn phần luyện tập phù hợp với nhu cầu của bạn nhé. Ngoài ra, bạn cũng nên đọc TỔNG QUAN VỀ BÀI THI IELTS SPEAKING ở ngay phía dưới để biết được những lưu ý quan trọng như nội dung bài thi nói, các chủ đề thông dụng, v.vv...

Luyện Speaking theo chủ đề

 • Accommodation
 • Books & films
 • Business
 • Education
 • Fashion & Clothes
 • Food
 • Health
 • Holiday
 • Music
 • Personality
 • Physical Appearance
 • Relationship
 • Sports & Fitness
 • Technology
 • Towns & Cities
 • Occupations

Luyện Speaking Part 2

 • Luyện mô tả người - Describe people (VD: your favourite writer/ most admirable historical figure)
 • Luyện mô tả đồ vật - Describe objects (VD: something you save up money to buy/ an antique your family keeps)
 • Luyện mô tả nơi chốn - Describe places (VD: the foreign country you would like to visit/ your favourite place to relax)
 • Luyện mô tả sự kiện trong quá khứ - Describe past events (VD: the time you made mistake/ the family event you like most)
 • Luyện mô tả các vấn đề trừu tượng - Describe abstract matters (VD: skills you would like to improve/ an environmental law)

TỔNG QUAN VỀ BÀI THI IELTS SPEAKING

Tổng thời gian: 11-14 phút

Bài thi nói sẽ diễn ra trực tiếp với 1 giám khảo người bản xứ và được ghi âm lại để phục vụ công tác chấm thi.

Cấu trúc bài thi: Gồm 3 part được thực hiện liên tục

Part  Thời gian Nhiệm vụ
1 4-5 phút Trả lời ngắn gọn nhưng đủ ý các câu hỏi liên quan đến các chủ đề quen thuộc (vd: hobbies, likes and dislikes, v..vv...)
2 3-4 phút Giám khảo sẽ đưa cho bạn một số card để bạn bốc thăm chọn 1. Trên card đó là nội dung chủ đề bạn sẽ nói (vd: describe your best friend) và 1 số câu hỏi gợi ý. Bạn sẽ có 1 phút chuẩn bị và sau đó là sẽ trình bày phần nói của mình trong 1-2 phút (hoàn hảo nhất là nói khoảng 2 phút)
3 4-5 phút Trả lời các câu hỏi của giám khảo. Tuy nhiên, các câu hỏi của Part 3 sẽ liên quan nhiều đến chủ đề của Part 2 và là những câu hỏi sâu hơn, mang tính trừu tượng hơn (vd: How important is friendship?, What can people do to maintain good relationship with their friends?

Tiêu chí chấm điểm: gồm 4 tiêu chí

 • Fluency & Coherence
 • Lexical Resource
 • Grammatical Range & Accuracy
 • Pronunciation

-------------------

Nguồn: bài viết trên được tổng hợp từ các tài liệu sau:

 • The Official Cambridge Guide to IELTS for Academic & General Training - Cambridge University Press.

Log in

create an account