Thi Thử IELTS Speaking

Thi thử IELTS Speaking Test với giáo viên nước ngoài - Test 4

8 thg 5, 2024

Ở bài luyện tập này bạn sẽ được trải nghiệm được hỏi bới một giám khảo IELTS Speaking. Sau khi video của từng câu hỏi chạy...

744-thi-thu-ielts-speaking-test-voi-giao-vien-nuoc-ngoai-test-4

Sau khi hoàn tát câu trả lời, bạn hãy click vào "Trang Sau" để xem câu hỏi tiếp theo 

 


Speaking Test 4 - Part 1 - Introduction

Welcome to the speaking portion of the IELTS exam. My name is Luis and I will be your examiner for this part of the test. Okay. The speaking exam has three parts. I will give you instructions for each part. Now, for part 1, I’d like to ask you some questions about yourself.

Speaking Test 4 - Part 1 - Question 1

Let’s talk about hometown. What kind of place is your home town?

Speaking Test 4 - Part 1 - Question 2

Has your hometown changed in any way in your life time?

Speaking Test 4 - Part 1 - Question 3

Now, let’s talk about shopping. What kind of things do you prefer shopping for?

Speaking Test 4 - Part 1 - Question 4

What effect has online shopping had in your country?

Speaking Test 4 - Part 1 - Question 5

Turning to sunglasses, do you like to wear sunglasses?

Speaking Test 4 - Part 1 - Question 6

Where can you buy sunglasses?

Speaking Test 4 - Part 2 - Introduction

Now, let’s move on to speaking part 2. I’m going to give you a topic and I’d like you to talk about it for 1-2 minutes. You will have 1 minute to think about what you are going to say and you can make some notes if you wish. 

Speaking Test 4 - Part 2 - Question 1

Now, here is you topic. Please talk about a problem you had with a modern device recently. Your one minute for preparation starts now.

Speaking Test 4 - Part 2 - Question 2

Okay, now you have 1 to 2 minutes for this. Please begin your speaking now.

Speaking Test 4 - Part 3 - Introduction

Now, let’s turn to part 3, in this part I’d like to ask you some questions related to the topic of part 2.

Speaking Test 4 - Part 3 - Question 1

What kind of devices that people often use in their life?

 Speaking Test 4 - Part 3 - Question 2

Are there any things you can do with a laptop but can't do with mobile phone?

Speaking Test 4 - Part 3 - Question 3

How do people feel when they have a new device?

Speaking Test 4 - Part 3 - Question 4

Is it true that nowadays inventions make people lazier?

Speaking Test 4 - Part 3 - Ending

Thank you for your answers and that is the end of part 3, as well as the speaking portion of the IELTS exam.

 


Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

495-thi-thu-ielts-speaking-test-voi-giao-vien-nuoc-ngoai-test-1
8 thg 5, 2024

Thi thử IELTS Speaking Test với giáo viên nước ngoài - Test 1

Ở bài luyện tập này bạn sẽ được trải nghiệm được hỏi bới một giám khảo IELTS Speaking. Sau khi video của từng câu hỏi chạy...

747-thi-thu-ielts-speaking-test-voi-giao-vien-nuoc-ngoai-test-2
8 thg 5, 2024

Thi thử IELTS Speaking Test với giáo viên nước ngoài - Test 2

Ở bài luyện tập này bạn sẽ được trải nghiệm được hỏi bới một giám khảo IELTS Speaking. Sau khi video của từng câu hỏi chạy...

748-thi-thu-ielts-speaking-test-voi-giao-vien-nuoc-ngoai-test-3
8 thg 5, 2024

Thi thử IELTS Speaking Test với giáo viên nước ngoài - Test 3

Ở bài luyện tập này bạn sẽ được trải nghiệm được hỏi bới một giám khảo IELTS Speaking. Sau khi video của từng câu hỏi chạy...

749-thi-thu-ielts-speaking-test-voi-giao-vien-nuoc-ngoai-test-5
8 thg 5, 2024

Thi thử IELTS Speaking Test với giáo viên nước ngoài - Test 5

Ở bài luyện tập này bạn sẽ được trải nghiệm được hỏi bới một giám khảo IELTS Speaking. Sau khi video của từng câu hỏi chạy...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.