Ngữ Pháp Trong IELTS Writing

Thực hành đặt dấu câu trong IELTS Writing

8 thg 5, 2024

Giờ ta cùng thực hành làm các bài tập về vận dụng dấu câu, mà cụ thể ở đây là DẤU CHẤM & DẤU PHẨY.

610-thuc-hanh-dat-dau-cham-cau-trong-ielts-writing

Đặt dấu câu chính xác là quan trọng để được điểm tối đa trong IELTS Writing

IELTS Wring thực hành đặt dấu câu trong IELTS Writing

 

Bài tập 1: hãy đặt các dấu chấm hoặc dấu phẩy vào vị trí hợp lý để các câu đúng ngữ pháp.

1) Opinions differ on whether economic growth is superior compared to the progress in other aspects in my opinion I believe that developments in other areas are the same in levels of importance and deserve equal attention.

Opinions differ on whether economic growth is superior compared to the progress in other aspects. In my opinion, I believe that developments in other areas are the same in levels of importance and deserve equal attention.

2) Personally although vegetarian meals are certainly healthy I believe that it is better to focus on nutritional management to maintain balance in daily portions. 

Personally, although vegetarian meals are certainly healthy, I believe that it is better to focus on nutritional management to maintain balance in daily portions. 

3) Becoming a vegetarian will not necessarily be good for example a diet of soda cheese pizza and candy is technically “vegetarian” but completely unhealthy indeed the key prevention against health problems is to have various foods and manage nutrient intake.

 

Becoming a vegetarian will not necessarily be good. For example, a diet of soda, cheese pizza and candy is technically “vegetarian” but completely unhealthy. Indeed, the key prevention against health problems is to have various foods and manage nutrient intake. 

4) On the one hand the rise of cyber-world would create young generations with poor real-life skills and high preference for online existence specifically frequent users of social media are excellent at expressing their ideas and opinions on the internet rather than real life communication also as soon as something in the online world does not happen as expected they tend to hit the quit button to run away from trouble consequently these people find themselves struggling when they have to deal with difficult situations in reality. 

On the one hand, the rise of cyber-world would create young generations with poor real-life skills and high preference for online existence. Specifically, frequent users of social media are excellent at expressing their ideas and opinions on the internet, rather than real life communication. Also, as soon as something in the online world does not happen as expected, they tend to hit the quit button to run away from trouble. Consequently, these people find themselves struggling when they have to deal with difficult situations in reality. 

 

Bài tập 2: Hãy dịch các câu dưới đây từ tiếng Việt sang tiếng Anh

1) Để tổng kết, bất kể một vài các bất lợi, những ưu điểm của truyền thông mạng xã hội thì quan trọng hơn. Rõ ràng là, nó góp phần cho sự tiến bộ của thế giới trên các mặt chia sẻ thông tin nhanh chóng, mở rộng kinh doanh và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

In conclusion, despite several disadvantages, the positives of social networking media are more important. Clearly, it contributes to the world's development in terms of fast information sharing, business expansion and promotion of mutual understanding.

2) Ứng viên nào có thể giao tiếp nhiều hơn 1 ngôn ngữ luôn có lợi thế cạnh tranh tốt hơn để thu hút các nhà tuyển dụng nước ngoài và nâng cao tiềm năng sự nghiệp. Do đó, việc học ngoại ngữ ngày nay rất phổ biến, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Candidates who can communicate in more than one language always have better competitive advantages to attract overseas employers and improve career prospects. Therefore, studying foreign languages is very popular nowadays, especially with young people.

3) Thông qua truyền thông mạng xã hội, các doanh nghiệp có thể tiếp cận các khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả hơn. Kết quả là, doanh thu bán hàng của họ sẽ được nâng cao đáng kể.

Through social networking media, businesses can approach their targeted customers more effectively. As a result, the sales revenue will increase significantly.

Tổng số đánh giá:

Xếp hạng: / 5 sao

Cùng chủ đề

578-there-is-there-are-1
8 thg 5, 2024

There is / There are (1)

Khi cô chấm & sửa bài Writing Task 2, cô đã lập được một thống kê là cứ 10 bạn thì 6 bạn là sai ngữ pháp cấu trúc there is/are....

576-there-is-there-are-2
8 thg 5, 2024

There is / There are (2)

Tiếp tục với cấu trúc câu There is/ There are, ở đây cô sẽ giới thiệu một lỗi ngữ pháp khác cũng thuộc cấu trúc này. Trước hết...

577-ket-hop-chu-ngu-va-dong-tu-8-quy-tac-ielts-writing-band-9
8 thg 5, 2024

Kết hợp Chủ ngữ & Động Từ - 8 Quy tắc

Oil, as well as gas, ______ a popular heating choice. (chọn is hay are??!!) The government _______ about what to cut from the public transport budget. (là...

590-there-is-there-are-3
8 thg 5, 2024

There is / There are (3)

Vẫn là về cấu trúc there is/ there are, như cô đã nói là cấu trúc này tuy đơn giản nhưng nếu bạn không nắm vững các quy tắc ngữ...

591-su-dung-menh-de-quan-he-rut-gon-reduced-relative-clauses-trong-ielts-writing
8 thg 5, 2024

Mệnh đề quan hệ rút gọn - Reduced Relative Clauses

Cô tính sẽ không viết về điểm ngữ pháp này do các bạn chắc chắn đã được học từ những năm Phổ Thông. Nhưng khi chấm bài...

Tag

Nhà Tài Trợ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.