Trong IELTS Speaking, có một số từ rất quen thuộc nhưng rất nhiều bạn thường xuyên phát âm sai, cùng Ms Trà My đi tìm hiểu 5 từ này và chỉnh sửa các phát âm thật chuẩn 5 cụm từ này nhé:

1. History

2. Business

3. Comfortable

4. Vegetable

5. Temperature