SAT là một trong những chứng chỉ được quan tâm hiện nay, đặc biệt đối với các bạn học sinh du học Mỹ. Năm 2024 khi chứng chỉ SAT được mở rộng sử dụng cho xét tuyển đại học, xét du học các nước khác nữa thì tấm bằng này đang là lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh cho con khi muốn nâng cao hồ sơ du học, đại học.

Bài viết SAT là gì hôm trước IF đã giải thích cơ bản về chứng chỉ này nhưng nhiều bạn vẫn chưa rõ về cách tính điểm SAT, thang điểm SAT Digital 2024 như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn qua bài viết dưới đây nhé.

Cách tính điểm SAT

Bài thi SAT Digital từ năm 2024 thi hoàn toàn trên máy tính và chia làm 2 phần với cấu trúc 70 phút Math, 64 phút Reading & Writing, 10 phút nghỉ giữa giờ.

Mô phỏng cách tính điểm SATMô phỏng cách tính điểm SAT

Các khái niệm trong thang điểm SAT

Bài thi SAT có cách tính điểm dựa theo các mục khác nhau mà bạn cần hiểu rõ các khái niệm như dưới đây.

⇒ Total Score: Điểm Tổng Cộng

Tổng điểm SAT là 400-1600. Điểm SAT là tổng điểm được kết hợp của hai phần Math và Reading&Writing, mỗi phần có điểm từ 200-800. Điểm chỉ được tính dựa trên câu trả lời đúng của bạn. Vì không bị trừ điểm nếu trả lời sai nên khi đi thi, ai cũng khuyên bạn rằng nên đoán và trả lời hết mà không được để trống câu hỏi.

⇒ Cách tính điểm mục - Điểm mỗi phần

Hai phần (mục) của bài thi sẽ được tính điểm từ 200-800. Mỗi phần có số câu hỏi khác nhau và dựa theo số câu hỏi đúng sẽ chấm ra điểm thô. Điểm thô được quy đổi thành điểm trong phạm vi 200-800, thành điểm mục.

Thực tế trong các phiên bản bài kiểm tra khác nhau sẽ có một số điểm thay đổi nhỏ về điểm thô và điểm mục khi chuẩn hóa. Nếu bạn được chuyển sang học phần thứ hai có độ khó cao hơn thì có thể không trả lời đúng tất cả các câu hỏi vẫn đạt điểm cao; ngược lại, nếu bạn được chuyển sang mô-đun thứ hai có độ khó thấp hơn, bạn sẽ cần trả lời đúng các câu hỏi trong mô-đun thì mới đạt điểm tốt.

Điểm phần thi dao động từ 200 đến 800, chia làm 10 điểm. Điểm của bạn ở các phần Đọc, Viết và Toán cộng lại sẽ cho bạn tổng điểm SAT, theo thang điểm 400–1600, cũng chia theo khoảng 10 điểm.

⇒ Raw Scores Điểm thô

Là điểm được tính theo tổng số câu trả lời đúng trong các học phần trên. Mỗi câu đúng = 1 điểm thô. Từ điểm thô sẽ quy đổi sang điểm Scale.

Điểm thô cung cấp số lượng câu trả lời đúng đơn giản và đóng vai trò là điểm ban đầu trước khi thực hiện bất kỳ chuyển đổi hoặc điều chỉnh nào.

Điểm thô không được báo cáo trực tiếp cho thí sinh hoặc trường đại học. Thay vào đó, chúng được sử dụng làm cơ sở để tính điểm theo quy trình đổi sang Scale.

⇒ Scale Scores Điểm Scale

Dựa theo thang điểm từ 200-800 mỗi học phần, điểm thô sẽ được chuyển đổi qua thành số điểm tương ứng theo quy trình thống kê gọi là phương trình.

Điểm được chuyển đổi có tính đến mức độ khó của mẫu bài kiểm tra và cho phép so sánh điểm công bằng giữa các kỳ thi SAT khác nhau.

Việc so sánh đảm bảo rằng điểm Scale có cùng ý nghĩa, bất kể hình thức kiểm tra hoặc cách thức thực hiện bài kiểm tra cụ thể như thế nào.

Thang điểm cho từng học phần trên trong khoảng từ 200 đến 800. Sau đó cộng lại được điểm SAT nằm trong khoảng từ 400 đến 1600.

2. Cách cộng điểm SAT

Điểm cộng theo từng phần có cách tính cụ thể như sau.

→ Phần Reading&Writing: Dựa theo câu trả lời đúng mà bài thi sẽ có được điểm thô trước. Phần Đọc gồm 54 câu hỏi, chia theo hai mô-đun thì công thức tính điểm thô vẫn là:

- 1 câu trả lời đúng = một điểm thô.

- Câu trả lời sai và câu hỏi bị bỏ qua không tính.

- Đúng 54 câu = 54 điểm thô.

Sau đó từ điểm thô có được sẽ chuyển qua điểm Scale, cách tính điểm này có thể sẽ sai khác trong một số đợt thi tuy nhiên trung bình cách tính thì bạn xem bên dưới ảnh:

→ Phần Math: Tương tự điểm thô của phần Math cũng tính theo điểm có được từ các câu hỏi. Math có 44 câu, nếu đúng 44 câu = 44 điểm.

Sau đó quy đổi thường sẽ như sau:

→ Tổng điểm: Sau khi có điểm từng học phần, tổng cộng lại sẽ ra điểm tổng.

Điều quan trọng cần lưu ý là điểm thô chỉ thể hiện số câu trả lời đúng. Điểm thô không tính đến mức độ khó của câu hỏi hoặc cung cấp bất kỳ dấu hiệu nào về khả năng thực hiện bài kiểm tra của bạn.

Sau khi có điểm thô thì dựa theo kỹ thuật và phương trình chấm mà sẽ chuyển thành điểm Điểm Scale. Điểm này mới tính đến mức độ khó của mẫu bài kiểm tra cụ thể và cho phép so sánh điểm số công bằng giữa các tổ chức kiểm tra khác nhau.

⇒ Chuyển đổi điểm thô thành điểm Scale

Điểm thô cần phải được chuyển đổi thành điểm theo thang điểm để tính đến mức độ khó khác nhau giữa các hình thức kiểm tra khác nhau. Quá trình chuyển đổi đảm bảo tính công bằng và cho phép so sánh điểm số chính xác giữa các thí sinh.

College Board, sử dụng một phương pháp thống kê được gọi là phương trình tương đương để thiết lập điểm tương đương. Phương trình bao gồm việc so sánh mức độ khó của các hình thức kiểm tra khác nhau để đảm bảo rằng mức độ thực hiện tương tự ở một hình thức tương ứng với cùng một điểm được chia theo tỷ lệ như ở hình thức khác.

Phương trình bao gồm việc phân tích hiệu suất thống kê của một nhóm thí sinh mẫu đã sử dụng cả mẫu bài kiểm tra mới và mẫu tham chiếu với các thuộc tính tương đương đã được thiết lập. Dữ liệu hiệu suất được sử dụng để xác định mối quan hệ giữa điểm thô và điểm theo thang điểm cho từng phần.

‍Để cung cấp cho thí sinh hiểu rõ về quá trình chuyển đổi, College Board sẽ công bố bảng chuyển đổi điểm chính thức sau mỗi đợt thi. Các bảng này trình bày cách chuyển đổi điểm thô sang Scale cho từng phần thi. Bảng này thường bao gồm một loạt các điểm thô và điểm tỷ lệ tương ứng của chúng. Bằng cách tham khảo bảng, thí sinh có thể xác định điểm số ước tính theo thang điểm dựa trên điểm thô của họ.

Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình chuyển đổi có thể dẫn đến những khác biệt nhỏ về điểm số theo thang điểm cho các dạng bài kiểm tra khác nhau trong từng đợt thi. Những biến thể này xảy ra do sự khác biệt về mức độ khó của các câu hỏi kiểm tra. Quá trình đánh giá nhằm mục đích đảm bảo rằng thành tích đạt được như nhau ở bất kỳ hình thức SAT nào đều được cho điểm theo thang điểm như nhau.

Một mẫu bảng tham khảo:

Thang điểm SATBảng điểm chuyển đổi tham khảo từ điểm thô qua điểm tổng Scale

Phạm vi điểm SAT Digital

SAT Digital tuân theo thang điểm tương tự như SAT Paper, với phạm vi điểm cung cấp thước đo tiêu chuẩn về thành tích của học sinh. Dưới đây là phần giải thích chi tiết hơn về phạm vi điểm của bài thi SAT Digital, bao gồm các cân nhắc về điểm trung bình và điểm phần trăm.

Điểm phần thi

Mỗi phần của bài thi SAT kỹ thuật số, bao gồm phần Đọc, Viết và Toán, nhận được điểm từ 200 đến 800.

Điểm của từng phần phản ánh thành tích của học sinh trong phần cụ thể và được xác định thông qua phương trình tính bằng, có tính đến mức độ khó của mẫu bài kiểm tra.

Điểm tối đa mà học sinh có thể đạt được ở mỗi phần là 800, cho thấy thành tích hoàn hảo trong phần cụ thể đó.

Điểm SAT tổng quát

Điểm SAT tổng thể là sự kết hợp của điểm từng phần từ mô-đun Đọc và Viết và mô-đun Toán.

Tổng số điểm dao động từ 400 đến 1600, thể hiện thành tích chung của học sinh trong bài thi SAT kỹ thuật số.

Điểm tổng hợp của Đọc, Viết và Toán xác định điểm SAT tổng thể, trong đó mỗi phần đóng góp bằng nhau vào tổng điểm.

⇒ Hiểu thêm khái niệm:

Subscores Điểm phụ, Điểm con

Trong mỗi phần thi sẽ có các câu hỏi khác nhau mà được đưa vào thành điểm phụ, cụ thể là mỗi loại câu hỏi tính một phần điểm phụ, dao động từ 1-15.

Theo như bài chia sẻ về cấu trúc đề thi SAT, chúng ta có các loại câu hỏi và điểm phụ như sau:

Reading subscores: Information and Ideas, Craft and Structure, Expression of Ideas, and Standard English Conventions.

Math subscores: Algebra, Advanced Math, Problem-Solving and Data Analysis, and Geometry and Trigonometry.

Số câu hỏi theo từng dạng câu sẽ được tính điểm con khác nhau, với mức từ 1 đến 15. Số điểm thô cho mỗi phần Subscores được quy đổi thành số từ 1 đến 15 tương đương với số câu có được. Nên nếu 19/19 câu Algebra = 15 thì 16/16 câu Advanced Math = 15, chia đều để ra số tương ứng.

Hiện tại các tài liệu chia sẻ thì điểm con, điểm phụ, điểm chéo không tính trong phần SAT Digital 2024. Nhưng bạn biết thêm để hiểu rõ hơn.

Cách đọc bản report Digital SAT

Học sinh từ 13 tuổi trở lên có thể sử dụng tài khoản College Board cá nhân của mình để xem điểm SAT trực tuyến trên trang. Báo cáo điểm sẽ tự động gửi đến trường mà học sinh đã chọn trước đó. 

Dưới đây là ví dụ về bảng report điểm SAT mà thí sinh nhận được sau kỳ thi nhé:

Bản report điểm SAT

Chúng ta thấy sẽ có hai phần là SAT Scores và Career Insights Snapshot.

1. Đọc điểm SAT Scores

Total Score: Điểm tổng

Có hai điểm quan trọng được đánh dấu là điểm của thí sinh - Con số lớn màu đen. Bên cạnh điểm là các số 400–1600, cho biết phạm vi điểm có thể đạt được trong bài thi SAT là 400–1600. Ở bên phải tổng điểm là phần trăm đại diện cho phần trăm thí sinh cùng độ tuổi ( ở đây là lớp 11) trong 3 năm qua có điểm bằng hoặc thấp hơn chủ bảng điểm. Ở dòng chữ nhỏ bên dưới điểm số của thí sinh là phạm vi điểm mà thí sinh có thể đạt được nếu thi SAT vào các lần khác nhau khác. Có những trường đại học sẽ xem xét phạm vi điểm của thí sinh hơn là tổng số điểm khi xem xét đơn đăng ký của họ.

Section Scores: Điểm từng mục

Con số lớn thể hiện điểm từng mục của thí sinh. Bên cạnh là tỷ lệ phần trăm thí sinh cùng độ tuổi trong 3 năm có điểm bằng hoặc thấp hơn chủ bảng điểm.

Knowledge and Skills

Phần này đánh giá về kỹ năng và kiến thức theo từng phần câu hỏi của thí sinh.

Như trong bảng điểm mẫu thì phần Toán Đại số của cô ấy khá tốt nhưng các phần khác trung bình. Với Reading - Writing thì phần tìm thông tin-ý tưởng là tốt còn khả năng sửa lỗi chưa tốt. Từ đó người thi sẽ biết mình đang làm tốt phần nào, cần cải thiện gì cho lần thi SAT tiếp theo nếu muốn.

2. Career Insights Snapshot

Đây là một phần gợi ý nghề nghiệp, trường học được bổ sung dựa theo học sinh ở Mỹ.

Với các bảng này, bạn có thể tham khảo xem nghề nào và trường nào phù hợp với bản thân. Tuy nhiên thì cũng không quá quan trọng phải theo điều đó, bạn lựa chọn theo mục tiêu các trường và mong muốn của bản thân.

Bạn có thể theo dõi hướng dẫn đọc bảng điểm cụ thể dưới đây:

Video hướng dẫn đọc bảng điểm SAT:

Ngoài bản report này thì College Board cũng mở rộng các phần phân tích, phần trăm điểm số trên trang trực tuyến của họ mà bạn xem chi tiết hơn. Hướng dẫn này có tại file:

Điểm SAT thế nào là tốt?

Phụ thuộc vào mong muốn của học sinh mà điểm SAT ở khoảng bao nhiêu là đủ tốt với bản thân mỗi người. Có thể bạn đạt điểm 1200 nhưng để vào ĐH Havard sẽ khá khó vì họ thường xét tuyển 1500 SAT nhưng đại học Bang Michigan lại có thể đạt được.

Điểm thi SAT

Mức điểm số trung bình SAT

Điểm SAT đem lại sự cạnh tranh tốt cho thí sinh là nằm trong top 30% thí sinh thi. Trung bình điểm SAT tốt có thể đem lại mức cạnh tranh là từ 1100-1300, điểm 1400-1600 là điểm cao, tỷ lệ cạnh tranh cao hơn. Còn điểm trung bình qua các năm có thể rơi vào khoảng 1000-1100, điểm dưới 900 thì thường cơ hội sẽ thấp hơn.

trường xét tuyển SAT

Bảng danh sách điểm SAT trung bình các trường đại học nổi tiếng tại Mỹ thường xét như sau:

các trường đại học yêu cầu SAT

Hiện tại bên cạnh IELTS thì SAT cũng là chứng chỉ được sử dụng cho phương thức xét tuyển tẳng tại các trường đại học trong nước.

Một số trường xét tuyển điểm SAT trung bình như sau:

- ĐH Kinh tế Quốc dân: ≥ 1200 điểm SAT

- ĐH Ngoại ngữ: ≥ 1100/1600 SAT

- ĐH Xây dựng Hà Nội: ≥ 1100/1600 SAT

- ĐH Kinh tế TPHCM: ≥ 1000 SAT

- ĐH Kiến trúc TPHCM: ≥1000 SAT

- ĐH Mở TPHCM: ≥ 1100/1600 SAT

- ĐH Tôn Đức Thắng: SAT ≥ 1440/2400 hoặc ≥ 960/1600

Các câu hỏi hay gặp

1. Ngắn gọn cách tính điểm SAT Digital

Chấm bài thí sinh được bao nhiêu câu đúng, quy đổi qua điểm thô. Từ điểm thô dùng kỹ thuật phương trình chuyển sang điểm SAT chính thức.

2. Sự khác biệt giữa điểm thô và điểm tổng là gì?

Điểm thô cho biết số câu mà thí sinh trả lời đúng, không trừ câu trả lời sai.

Điểm tổng trong phạm vi quy định tiêu chuẩn (200-800/1 phần, 400-1600 tổng). Điểm này có sự thay đổi trong các đợt thi và bài thi do có tính đến độ khó của mẫu bài kiểm tra và cho phép so sánh điểm số một cách công bằng.

3. Câu trả lời sai/ bỏ qua thì có bị phạt khi tính điểm thô

Như chia sẻ ở trên, câu trả lời sai hay bỏ qua đều không bị phạt khi tính điểm thô. Do đó, luôn khuyến khích người thi trả lời hết câu hỏi,

4. Tôi có thể sử dụng bảng quy đổi điểm do College Board cung cấp không?

Có, bạn nên sử dụng bảng chuyển đổi điểm chính thức do College Board cung cấp. Các bảng này giúp bạn diễn giải điểm số được chia theo tỷ lệ của mình và cung cấp thông tin bổ sung về thứ hạng phần trăm.

Trên đây là một số thông tin liên quan đến thang điểm SAT, cách tính điểm SAT digital mới nhất. Bạn cần xem kỹ các thông tin liên quan đến SAT và luyện thi với những tài liệu phù hợp Digital mới để nắm rõ cách làm bài nhé.

Có câu hỏi nào liên quan, bạn hãy cmt bên dưới để chúng mình giải đáp nha.