⚠️CẢNH BÁO LỪA ĐẢO!!!⚠️

Hiện tại IELTS FIGHTER nhận được nhiều thông tin về cá nhân, tổ chức giả mạo IELTS FIGHTER để quảng cáo, thực hiện tuyển sinh, lôi kéo phụ huynh, học sinh.

Chúng tôi khẳng định các thông tin được đăng trên những trang đó không phải là nội dung và chương trình của IELTS FIGHTER.

Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của thương hiệu IELTS FIGHTER mà còn ảnh hưởng đến lợi ích của Quý Phụ huynh, Học sinh.

Trang giả mạo IELTS Fighter để tuyển sinh

Đối với thương hiệu IELTS FIGHTER mà công ty IMAP đang sở hữu, IMAP trân trọng khẳng định:

1/ Nhãn hiệu "IELTS FIGHTER" và "Chiến binh IELTS" là nhãn hiệu của Công ty IMAP đã được đăng ký và bảo hộ. Mọi hành vi sử dụng nhãn hiệu này mà không được sự đồng ý hoặc chấp thuận của Công ty IMAP là hành vi vi phạm pháp luật và chúng tôi sẽ đề nghị cơ quan pháp luật xử lý theo quy định.

2/ Đến thời điểm này, Công ty IMAP không có hợp tác với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trong việc cho phép sử dụng nhãn hiệu "IELTS FIGHTER" và "Chiến binh IELTS" trong tuyển sinh và đào tạo tiếng Anh.

Đây là trang giả mạo các bạn có thể báo cáo Facebook: