Chính thức từ 2024, SAT đã chuyển sang hẳn thi trên máy tính nên các bạn đã đang cũng như sắp ôn thi SAT cần chú ý nắm rõ cấu trúc đề thi để tránh bỡ ngỡ nhé.

Bài viết trước SAT là gì, chúng ta đã cùng tìm hiểu tổng quan về kỳ thi, cách đăng ký thi...nên hôm nay chúng ta chuyển sang làm quen các cấu trúc câu hỏi nữa nhé.

Cấu trúc đề thi SAT mới nhất

SAT ra đời từ năm 1926 với mục đích kiểm tra trình độ tư duy, năng lực sử dụng ngôn ngữ, tính toán của học sinh trung học trước khi bước vào đại học. SAT đã trải qua lịch sử “dày” với nhiều thay đổi đáng kể để năm 2024 rút gọn lại thành SAT Digital.

Như trước đây luyện thi SAT I hay SAT II, Paper có phần Reading và Writing tách riêng, phần thi Essay mở rộng nhưng hiện tại các phần này đã bị loại bỏ.

Hiện bài thi SAT diễn ra sẽ thực hiện:

- 64 phút Reading and Writing

- 70 phút Math

- Giữa hai phần thi, bạn sẽ có 10 phút nghỉ ngơi, tổng số thời gian thi sẽ là 2 giờ 14 phút.

Cấu trúc đề thi SAT Digital

Cấu trúc đề thi SAT cũng vì thế mà thay đổi theo hình thức thi trên máy tính, có sự rút gọn hơn so với SAT Paper hay SAT I, SAT II trước đó đã từng có. Cấu trúc chung của đề thi hiện tại chia thành 2 phần, trong đó mỗi phần sẽ chia thành 2 mô-đun, câu hỏi xáo trộn khác nhau giữa các thí sinh. Bạn có thể sẽ nhận được các câu hỏi ở mô-đun 1 dễ đến khó, sau đó độ khó hoặc dễ ở mô-đun 2 sẽ dựa theo phần trả lời ở mô-đun 1 để tiếp tục xuất hiện. Cái này gọi là Adaptive Tests - bài kiểm tra thích ứng, dành cho từng cá nhân.

Bộ các câu hỏi theo cấu trúc đề SAT cụ thể theo từng phần bên dưới như sau.

Phần thi Math

Phần thi Toán được thiết kế để đo lường kiến thức kỹ năng của học sinh sẵn sàng cho đại học và nghề nghiệp trong môn toán. Đề thi SAT Digital tập trung cho các yếu tố chính của đại số, toàn nâng cao, giải quyết vấn đề và phân tích dữ liệu cũng như hình học và lượng giác (ngoại trừ PSAT 8/9 không kiểm tra lượng giác).

Trong suốt phần Toán, học sinh trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời do học sinh đưa ra (SPR) để đo lường mức độ trôi chảy, hiểu biết và khả năng áp dụng các khái niệm, kỹ năng và thực hành toán học cần thiết nhất để sẵn sàng bước vào- công việc ở cấp độ sau trung học.

● Thời gian: 70 phút

● Trước đây các câu hỏi phân ra có hoặc không dùng Calculator (máy tính), nhưng hiện tại phần thi này được sử dụng máy tính trong tất cả các câu hỏi.

● Có 2 học phần thi chia nhỏ theo 35 phút/phần. Các câu hỏi sẽ chia theo cấp độ từ dễ, trung bình, khó. Sẽ có 25 câu hỏi chính thức và 2 câu hỏi không tính điểm/ mỗi học phần.

● Các dạng câu hỏi bao gồm: gần 75% câu hỏi Multiple Choice, gần 25 % là câu hỏi tự luận và một ít câu hỏi dạng khác.

● Các chủ đề thường xuất hiện: Khoa học, khoa học xã hội, chủ đề thực tế

Cụ thể các loại câu hỏi của phần thi Toán như sau:

✪ Algebra (Đại số)

Học sinh sẽ phân tích, giải thành thạo và tạo ra các phương trình tuyến tính và bất phương trình cũng như phân tích và giải thành thạo các phương trình và hệ phương trình bằng nhiều kỹ thuật

Đại số là một phần quan trọng trong toán học trung học. Học sinh cần phân tích, áp dụng các kỹ thuật, công thức được học để giải các bài toán về phương trình tuyến tính và bất phương trình, hệ phương trình.

Những câu đại số chiếm khoảng ≈35% / 13-15 questions.

Các câu hỏi sẽ là:

Linear equations: phương trình tuyến tính với dấu =

Linear inequality: Bất đẳng thức >, <, ≤, ≥

- Linear equations in one variable - Phương trình tuyến tính một biến

- Linear equations in two variables - Phương trình tuyến tính hai biến

- Linear functions - Hàm tuyến tính

- Systems of two linear equations in two variables - Hệ hai phương trình tuyến tính hai biến

- Linear inequalities in one or two variables - Bất đẳng thức tuyến tính trong một hoặc hai biến

Cấu trúc đề thi SAT Math 1 Cấu trúc đề thi SAT Math 2

Cấu trúc đề thi SAT Math 3

Cấu trúc đề thi SAT Math 4

✪ Advanced Math (Toán Cao cấp)

Phần thi này đánh giá sự hiểu biết, kỹ năng làm các bài toán nâng cao hơn về giá trị tuyệt đối, phương trình bậc hai, hàm mũ, đa thức, hữu tỉ, căn thức và các phương trình phi tuyến khác

Mỗi đề thường có 35 % câu hỏi này.

Các câu hỏi sẽ là:

- Equivalent expressions - Biểu thức tương đương

- Nonlinear equations in one variable and systems of equations in two variables - Phương trình phi tuyến một biến và hệ phương trình hai biến

- Nonlinear functions - Hàm phi tuyến

Cấu trúc đề thi SAT Math câu Advanced Math 1 Cấu trúc đề thi SAT Math câu Advanced Math 2
Cấu trúc đề thi SAT Math câu Advanced Math 3 Cấu trúc đề thi SAT Math câu Advanced Math 4

✪ Problem-Solving and Data Analysis (Giải quyết Vấn đề và Phân tích Dữ liệu)

Để đánh giá sâu hơn khả năng Toán và phân tích thì các câu hỏi phần này sẽ hơi khó hơn cho thí sinh. Khoảng 15 % số câu toán sẽ là nội dung này.

Các câu hỏi xoay quanh chuyển đổi đơn vị, tính phần trăm, phân tích giải thích dữ liệu với một hoặc hai biến, hoặc suy luận dữ liệu và đánh giá các yêu cầu từ số liệu thống kê.

Đề này sẽ chiếm ≈15% / 5-7 questions

Các câu hỏi sẽ là:

- Ratios, rates, proportional relationships, and units (Tỷ lệ, tỷ lệ, mối quan hệ tỷ lệ và đơn vị)

- Percentages Tỷ lệ phần trăm

- One-variable data: distributions and measures of center and spread Dữ liệu một biến: phân bố và thước đo trung tâm và chênh lệch

- Two-variable data: models and scatterplots Dữ liệu hai biến: mô hình và biểu đồ phân tán

- Probability and conditional probability Xác suất và xác suất có điều kiện

- Inference from sample statistics and margin of error Suy luận từ số liệu thống kê mẫu và biên độ sai số

- Evaluating statistical claims: observational studies and experiments Đánh giá các tuyên bố thống kê: nghiên cứu quan sát và thí nghiệm.

Cấu trúc đề thi SAT Math Problem-Solving and Data Analysis 1 Cấu trúc đề thi SAT Math Problem-Solving and Data Analysis 2

✪ Geometry and Trigonometry (Hình học và Lượng giác)

Phần cuối cùng của Toán chiếm 15% câu hỏi còn lại.

Phần này bao gồm các bài toán liên quan đến diện tích, chu vi, thể tích, góc, hình tam giác, lượng giác, hình tròn.

Nếu so sánh với trước đây thì thi giấy câu Hình học sẽ khoảng 7-8% nhưng nay SAT trên máy tính có số câu gấp đôi.

Các câu hỏi sẽ chiếm ≈15% / 5-7 questions

- Area and volume Diện tích và thể tích

- Lines, angles, and triangles Đường thẳng, góc và hình tam giác

- Right triangles and trigonometry Tam giác vuông và lượng giác

- Circles Vòng kết nối

Cấu trúc đề thi SAT Math Geometry and Trigonometry  1 Cấu trúc đề thi SAT Math Geometry and Trigonometry 2
Cấu trúc đề thi SAT Math Geometry and Trigonometry 3 Cấu trúc đề thi SAT Math Geometry and Trigonometry 4

Phần thi Reading - Writing

R-W được thiết kế để đo lường khả năng đọc viết của thí sinh. Phần này tập trung vào tập trung vào các yếu tố chính về khả năng hiểu, hùng biện và sử dụng ngôn ngữ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Trong phần này, các thí sinh phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo đề bài yêu cầu đọc, hiểu, sử dụng thông tin, ý tưởng trong văn bản; phân tích cấu trúc của văn bản; sửa đổi văn bản để cải thiện sự diễn đạt và chỉnh sửa văn bản để phù hợp với các quy ước cốt lõi của tiêu chuẩn Tiếng Anh.

● Thời gian: 64 phút

● Tương tự phần Math thì phần Reading - Writing cũng chia thành hai phần bằng nhau. Ở mỗi học phần cũng có câu dễ đến khó.

● Mỗi học phần có 20 câu hỏi chính thức và 2 câu hỏi không tính điểm.

Các câu hỏi trong phần Đọc và Viết cụ thể:

✪ Craft and Structure

Đề thi đưa ra các câu hỏi đánh giá khả năng đọc hiểu của thí sinh. Dựa theo vốn từ vựng, kỹ năng phân tích, tổng hợp suy luận, kiến thức của bản thân mà thí sinh hiểu, sử dụng các từ, cụm từ phù hợp theo ngữ cảnh, đánh giá văn bản, tạo mối liên hệ giữa các văn bản liên quan đến chủ đề.

Số lượng câu hỏi: ≈28% / 13-15 questions

Các câu hỏi theo yêu cầu kỹ năng:

⇒ Words in Context

Câu hỏi yêu cầu chọn từ hoặc cụm từ hợp lý và chính xác nhất trong một ngữ cảnh nhất định. Đáp án được lựa chọn phải phù hợp hoàn hảo với câu và củng cố ý nghĩa của văn bản.

Cấu trúc đề thi SAT Craft and Structure  1 Cấu trúc đề thi SAT Craft and Structure 2

⇒ Text Structure and Purpose

Câu hỏi sẽ trình bày một đoạn văn ngắn và yêu cầu thí sinh xác định mục đích chính hoặc cấu trúc tổng thể của văn bản. Câu hỏi này đòi hỏi kỹ năng phân tích sâu và chính xác.

⇒  Cross-Text connections

Câu hỏi có hai đoạn văn ngắn và yêu cầu bạn so sánh quan điểm của tác giả của hai văn bản. Hai đoạn văn cùng chủ đề và có sự kết nối với nhau.

Cấu trúc đề thi SAT Craft and Structure 3 Cấu trúc đề thi SAT Craft and Structure 4

✪ Information and Ideas

Học sinh sẽ sử dụng các kỹ năng và kiến thức hiểu, phân tích, lý luận cũng như khả năng xác định, diễn giải, đánh giá và tích hợp thông tin cũng như ý tưởng từ văn bản và đồ họa thông tin.

Tổng số câu hỏi ≈26% / 12-14 questions

Các câu hỏi theo yêu cầu kỹ năng:

⇒ Central Ideas and Details

Câu hỏi này đưa ra một đoạn văn ngắn được trích từ một tác phẩm văn học hoặc từ một bài tiểu luận học thuật. Sau khi đọc đoạn văn, thí sinh sẽ được yêu cầu xác định ý chính của văn bản hoặc trả lời một câu hỏi cụ thể dựa trên văn bản. Câu hỏi dạng này yêu cầu đọc văn bản cẩn thận và tỉ mỉ.

⇒ Command of Evidence (Textual + Quantitative)

Câu hỏi sẽ đưa ra lời khẳng định/tuyên bố về một chủ đề không phổ biến và yêu cầu thí sinh xác định bằng chứng nào hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho tuyên bố đó. Các chi tiết về bằng chứng đều có trong đoạn văn nên cần đọc phân tích cẩn thận.

⇒ Inferences

Câu hỏi sẽ cung cấp một đoạn văn chưa hoàn chỉnh nhằm giới thiệu thông tin về một chủ đề nào đó. Từ thông tin đưa ra, thí sinh sẽ phải suy luận để lựa chọn hoàn thành văn bản một cách hợp lý nhất. Các câu hỏi suy luận đều xoay quanh cách kết nối thông tin và ý tưởng để tạo lập luận.

Cấu trúc đề thi SAT Information and Ideas 1 Cấu trúc đề thi SAT Information and Ideas 2
Cấu trúc đề thi SAT Information and Ideas 3 Cấu trúc đề thi SAT Information and Ideas 4

✪ Standard English Conventions

Câu hỏi sẽ đưa ra một đoạn văn ngắn có chỗ trống và yêu cầu hoàn thành văn bản theo các quy ước của tiếng Anh chuẩn. Học sinh sẽ sử dụng các kỹ năng và kiến thức chỉnh sửa để làm cho văn bản tuân thủ các quy ước cốt lõi về cấu trúc, cách sử dụng và dấu câu tiếng Anh chuẩn.

Tổng số câu hỏi ≈26% / 11-15 questions

Các câu hỏi theo yêu cầu kỹ năng:

⇒ Boundaries

Các câu hỏi Boundaries tập trung vào cách các cụm từ, mệnh đề và câu được liên kết với nhau trong văn viết.

Câu hỏi Boundaries sẽ yêu cầu chủ yếu theo các tiêu chuẩn sử dụng: Linking clauses, Supplements, Punctuation

⇒ Form, Structure and Sense

Các câu hỏi về hình thức, cấu trúc và ý nghĩa tập trung vào các quy tắc xung quanh các phần khác nhau của lời nói (danh từ, động từ, v.v.) và cách sử dụng chúng.

Các câu hỏi hướng về Subject-verb agreement, Pronoun-antecedent agreement, Verb forms, Subject-modifier placement, Plural and possessive nouns.

Cấu trúc đề thi SAT Standard English Conventions 1 Cấu trúc đề thi SAT Standard English Conventions 2

✪ Expression of Ideas

Học sinh sẽ sử dụng khả năng sửa đổi văn bản để nâng cao hiệu quả của cách diễn đạt bằng văn bản và đáp ứng các mục tiêu tu từ cụ thể.

Tổng số câu hỏi ≈20% / 8-12 questions

Các câu hỏi theo yêu cầu kỹ năng:

⇒ Rhetorical Synthesis

Câu hỏi cung cấp một chuỗi các ghi chú có dấu đầu dòng chứa thông tin liên quan về một chủ đề xa lạ. Sau đó, câu hỏi sẽ yêu cầu bạn sử dụng hiệu quả thông tin liên quan từ các ghi chú để hoàn thành một mục tiêu cụ thể.

Câu hỏi tu từ sẽ có cấu trúc với:

- một lời giới thiệu

- một loạt các sự kiện có dấu đầu dòng

- một câu hỏi gợi ý

- những sự lựa chọn

⇒ Transitions

Trong phần Đọc và Viết của bài SAT, một số câu hỏi sẽ yêu cầu bạn chọn từ hoặc cụm từ chuyển tiếp hợp lý nhất để kết nối thông tin và ý tưởng trong một đoạn văn ngắn gọn.

Các câu hỏi về thường liên quan đến các ý nghĩa kết nối như:

- Đồng tình hay bất đồng

- Trình tự và thứ tự

- Bổ sung và ví dụ

- Nguyên nhân và kết quả

Cấu trúc đề thi SAT Expression of Ideas 1 Cấu trúc đề thi SAT Expression of Ideas 2

Đối với tất cả các câu hỏi: nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời, tốt hơn là bạn nên đoán thay vì để trống câu trả lời.

Dưới đây là tài liệu tham khảo do College Board cung cấp, chia sẻ kỹ về từng dạng câu hỏi, có phân tích rõ ràng. Bạn cùng tham khảo để sẵn sàng bước vào luyện thi: https://satsuite.collegeboard.org/media/pdf/digital-sat-sample-questions.pdf 

Cách tính điểm SAT

Điểm SAT tối đa là 1600, hai phần mỗi phần 800 điểm, tối thiểu là

Mỗi bài đánh giá SAT Suite kỹ thuật số mang lại ba điểm: một điểm tổng và hai điểm phần. Tổng điểm được dựa trên thành tích của học sinh trong toàn bộ bài đánh giá và là tổng số học của điểm hai phần. Điểm của hai phần, một cho Đọc và Viết và một cho Toán, được tính dựa trên thành tích của học sinh ở mỗi phần.

LƯU Ý: Điểm phụ và điểm kiểm tra chéo sẽ không còn được báo cáo cho SAT Suite kỹ thuật số nữa.

Bạn click link này để xem chi tiết về Cách tính điểm SAT, thang điểm SAT Digital nhé.

bảng điểm SAT

Làm quen cấu trúc và luyện thi SAT như thế nào?

Với cấu trúc đề SAT Digital, hiện tại College Board đã cung cấp các bộ đề SAT mới để các thí sinh tham khảo luyện tập dần. Các nền tảng kiến thức quan trọng được bổ sung trong những bộ sách mới cập nhật SAT Digital. Các bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách click vào link này Đề thi SAT Digital mới nhất để tham khảo nhé.

Để hiểu hơn về cấu trúc đề thi SAT, thử nghiệm làm bài thì các bạn lựa chọn khóa học online của KhanAcademy nữa. Đây là khóa học do Khăn và College Board cùng hợp tác để giới thiệu và giúp thí sinh thế giới làm quen với các bài, câu hỏi của đề thi SAT.

Link khóa học: https://www.khanacademy.org/test-prep/v2-sat-math

Bên cạnh đó, luyện thi SAT cần chú ý những thông tin mới về việc thi như sau:

  • Thi SAT trên máy tính nên bạn cần thực hành nhiều để quen nhịp độ máy tính. Thực hành ứng dụng Bluebook™ tại Bluebook (collegeboard.org). Hãy download ứng dụng và luyện tập khi đã ôn luyện sẵn sàng.
  • Chọn lọc các sách mới về SAT Digital và làm bài để sát đề thật nhất.
  • Hãy sắp xếp kế hoạch ôn luyện phù hợp với thời gian thi. Vì số lần thi SAT trong năm không lớn, thường tổ chức 7 lần/năm. Bạn theo dõi trên College Board để nắm rõ lịch thi và chuẩn bị tốt.

Trên đây là giới thiệu cấu trúc đề thi SAT mới cùng với một số lưu ý thang điểm, luyện thi. Các bạn đang hướng đến luyện thi SAT nếu có thắc mắc nào, hãy cmt bên dưới để chúng mình giải đáp thêm nhé.