Cùng IELTS Fighter đến với bài chữa Unit 12 - Communication của sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 trong chuỗi "Chữa sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6". Bài viết bao gồm đáp án chi tiết, pdf đáp án chi tiết.

UNIT 12: ROBOTS - Communication

Everyday English

Bài 1. Listen and read the dialogues. Pay attention to the highlighted sentences.
(Nghe và đọc đoạn hội thoại. Chú ý đến phần được làm nổi bật)

Tạm dịch:

A: Mình nghĩ rô bốt có thể giúp chúng ta nhiều thứ trong cuộc sống thường ngày.

B: Mình đồng ý với bạn.

A: Peter nói rô bốt có thể làm mọi thứ như con người.

B: Tôi không đồng ý với bạn ấy.

Bài 2. Work in pairs. Express your opinions about the following statements. Using the highlighted phrases in the dialogues above.
(Làm việc theo cặp. Bày tỏ quan điểm của em về những ý kiến sau. Dùng câu được in đậm nổi bật ở đoạn hội thoại trên)

1: - Home robots are the most useful of all types of robots.

     - I don’t agree with you

2: Some people can use robots to do bad things.

     - I agree with you

3: Robots will use too much electricity in the future.

     - I don’t agree with you

Tạm dịch:

1: – Rô bốt làm việc nhà là loại rô bốt hữu dụng nhất.

     - Mình không đồng ý với bạn.

2: Một số người có thể sử dụng rô bốt để làm việc xấu.

     - Mình đồng ý với bạn.

3: Rô bốt sẽ dùng nhiều điện trong tương lai.

     - Mình không đồng ý với bạn.

My robot’s abilities
Bài 3. Listen to the radio programme from 4Teen News. Then fill the blanks with the words you hear.
(Nghe chương trình phát thanh về Bản tin 4Teen. Sau đó điền vào chỗ trống những từ mà em nghe được)

Lời giải:

1. understand

2. smartest

3. put

4. water

5. guard

Speaker: Today we ask our friends: Tom from Australia, Linh from Viet Nam and Nobita from Japan to tell us about their robots. Tom, would you like to start?

Tom: Well, my robot can understand what I say. It can also understand my feelings. It’s the smartest robot.

Speaker: Linh?

Linh: My robot is my best friend. It does a lot for me: clean the floor, put my toys away, and …

Speaker: And Nobita?

Nobita: My robot is very useful. It helps me a lot. It can water my plants and even work as a guard. 

Hướng dẫn dịch:

Người nói: Ngày hôm nay chúng ta sẽ hỏi các bạn: Tom đến từ Úc, Linh đến từ Việt Nam và Nobita đến từ Nhật Bản sẽ nói chúng ta nghe về rô bốt của họ. Tom, bạn sẽ bắt đầu trước nhé.

Tom: À, rô bốt của mình có thể hiểu những gì mình nói. Nó còn có thể hiểu cảm giác của mình. Nó là con rô bốt thông minh nhất.

Người nói: còn Linh thì sao?

Linh: Rô bốt là người bạn thân nhất của mình. Nó làm rất nhiều thứ cho mình: lau sàn, cất đồ chơi,…

Người nói: Và Nobita?

Nobita: Rô bốt của mình thì rất hữu dụng. Nó giúp mình rất nhiều. Nó có thể tưới cây và làm việc như một bảo vệ.

Bài 4. Interview three friends about what abilities they want their robots to have. Note their answers in the table below.
(Phỏng vấn 3 bạn về những khả năng mà các bạn ấy muốn rô-bốt của mình có. Ghi chú lại câu trả lời vào bảng)

Lời giải:

Friends

Abilities he/she wants his/her robot to have

Nam

Clean house and cook meals
(Dọn nhà và nấu ăn)

Linh

Sing songs with her and draw pictures
(Hát với cô ấy và vẽ tranh)

Mai

Do homework and play badminton
(Làm bài tập về nhà và chơi cầu lông)

Bài 5. Report your results to the class.
(Báo cáo lại kết quả của em với cả lớp)

LINK DOWNLOAD: UNIT 12: COMMUNICATION

Trên đây là tất cả phần lời giải của Unit 12: Communication. Các bạn học sinh có thể chọn học download bản pdf được IELTS Fighter để ở phía trên. Hy vọng các bạn học sinh sẽ có những giờ học vui vẻ và hữu ích nhé. 

Các bạn có thể xem lại bài giảng: Unit 12 - A Closer Look