Người Việt Nam ta luôn có truyền thống hướng về cội nguồn, quê hương của mình, thể hiện qua niềm tự hào, tình yêu đối với nơi chôn rau cắt rốn. Trong bài viết dưới đây, IELTS Fighter xin được giới thiệu những từ vựng, đoạn văn mẫu để giới thiệu quê hương với bạn bè quốc tế nhé. 

Từ vựng tiếng Anh để tả quê hương

Từ vựng

Phiên âm

Loại từ vựng

Dịch nghĩa

Hometown

/ˈhoʊm.taʊn/

Noun

Quê hương

Residence

/ˈrɛzɪdəns/

Noun

Nơi cư trú

Native

/ˈneɪtɪv/

Adjective

Bản xứ, bản địa

Birthplace

/ˈbɜrθ.pleɪs/

Noun

Nơi sinh

Ancestral

/ˈæn.sɛs.trəl/

Adjective

Tổ tiên, gia truyền

Community

/kəˈmjuː.nə.t̬i/

Noun

Cộng đồng

Neighborhood

/ˈneɪ.bɚ.hʊd/

Noun

Khu phố

Heritage

/ˈher.ɪ.t̬ɪdʒ/

Noun

Di sản, di tích

Culture

/ˈkʌl.tʃɚ/

Noun

Văn hóa

Tradition

/trəˈdɪʃ.ən/

Noun

Truyền thống

Custom

/ˈkʌs.təm/

Noun

Phong tục

Landmark

/ˈlænd.mɑːrk/

Noun

Địa điểm nổi tiếng

Nostalgia

/nɑːˈstæl.dʒə/

Noun

Nỗi nhớ quê hương

Rural

/ˈrʊr.əl/

Adjective

Nông thôn

Urban

/ˈɜːrbən/

Adjective

Đô thị

Local

/ˈloʊkl/

Adjective

Địa phương

Villager

/ˈvɪl.ɪ.dʒɚ/

Noun

Dân làng

Atmosphere

/ˈæt.mə.sfɪr/

Noun

Bầu không khí

Close-knit

/ˈkloʊsˌnɪt/

Adjective

Gắn bó, gắn kết

Friendly

/ˈfrɛnd.li/

Adjective

Thân thiện

Hospitality

/ˌhɑː.spɪˈtæl.ə.t̬i/

Noun

Sự hiếu khách, lòng mến khách

Peaceful

/ˈpiːsfl/

Adjective

Hòa bình

Safe

/seɪf/

Adjective

An toàn

Scenic

/ˈsiː.nɪk/

Adjective

Cảnh quan đẹp, ngoạn mục

Serene

/səˈriːn/

Adjective

Thanh bình, yên tĩnh

Vibrant

/ˈvaɪ.brənt/

Adjective

Sôi động, sôi nổi

Tranquil

/ˈtræŋ.kwɪl/

Adjective

Thư thái, yên lặng

Commute

/kəˈmjuːt/

Verb

Đi lại hàng ngày

Settle

/ˈsɛt.əl/

Verb

Định cư, ổn định

Thành Phố Hồ Chí Minh

Những mẫu câu giới thiệu về quê hương

1. My hometown is nestled in the heart of the countryside, surrounded by lush green fields and rolling hills.

Quê hương tôi nằm ở giữa lòng nông thôn, bao quanh là các cánh đồng xanh tươi và những đồi trải dài.

2. Located on the banks of the serene river, my hometown offers breathtaking views and a tranquil atmosphere.

Nằm bên bờ sông thanh bình, quê hương tôi mang đến khung cảnh đẹp mắt và không khí yên tĩnh.

3. Situated in the northern part of the country, my hometown experiences distinct seasons, from snowy winters to sunny summers.

Tọa lạc ở phía bắc đất nước, quê hương tôi trải qua các mùa riêng biệt, từ mùa đông tuyết trắng đến mùa hè nắng ấm.

4. My hometown is a coastal city, blessed with beautiful beaches and a refreshing sea breeze.

Quê hương tôi là một thành phố ven biển, được ban phước bởi những bãi biển tuyệt đẹp và gió biển mát mẻ.

5. Positioned at the foothills of majestic mountains, my hometown provides a perfect escape for nature lovers and hikers.

Nằm ở chân dãy núi cao quanh năm, quê hương tôi là nơi lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên và leo núi.

6. Nestled amidst dense forests and wildlife reserves, my hometown is a haven for those seeking a close connection with nature.

Rải rác giữa rừng rậm và các khu bảo tồn động vật hoang dã, quê hương tôi là nơi trú ẩn cho những người tìm sự gắn kết gần gũi với thiên nhiên.

7. With its strategic location along major transportation routes, my hometown serves as a vital hub for trade and commerce.

Với vị trí chiến lược nằm dọc theo các tuyến đường giao thông chính, quê hương tôi là một trung tâm quan trọng trong việc buôn bán và kinh doanh.

8. Surrounded by historical landmarks and ancient temples, my hometown reflects a rich cultural heritage.

Vây quanh bởi các di tích lịch sử và các ngôi đền cổ xưa, quê hương tôi phản ánh một di sản văn hóa phong phú.

9. My hometown is renowned for its vibrant nightlife and bustling city streets, offering a myriad of entertainment options.

Quê hương tôi nổi tiếng với đời sống về đêm sôi động và các con phố thành thị nhộn nhịp, cung cấp nhiều lựa chọn giải trí.

10. As a coastal town, my hometown boasts a thriving fishing industry and a wide variety of delicious seafood.

Là một thị trấn ven biển, quê hương tôi tự hào với ngành công nghiệp đánh cá sôi động và đa dạng các món hải sản ngon miệng.

11. My hometown is famous for its traditional festivals and lively celebrations, attracting tourists from near and far.

Quê hương tôi nổi tiếng với những lễ hội truyền thống và các cuộc tổ chức sôi nổi, thu hút khách du lịch từ xa gần.

Xem thêm nha: Giới thiệu về Việt Nam bằng tiếng Anh

Thành phố Hà Nội

Giới thiệu ngắn về quê hương Việt Nam bằng tiếng Anh

Introduction to Hanoi - Giới thiệu về Hà Nội

Hanoi, the capital city of Vietnam, is a captivating blend of history, culture, and modernity. With a history spanning over a thousand years, this vibrant metropolis has been shaped by various dynasties and cultures, making it a treasure trove of historical landmarks and traditions.

One of the defining features of Hanoi is its charming Old Quarter, where ancient streets are lined with traditional houses, each reflecting the unique architectural style of the past. The Hoan Kiem Lake, located in the heart of the city, serves as a symbol of Hanoi's beauty and tranquility, attracting both locals and tourists seeking respite from the bustling city life. Hanoi is not only a city of the past, but it also embraces the future with its modern developments and bustling urban life. The city's skyline is adorned with modern skyscrapers, shopping malls, and entertainment centers, catering to the diverse needs and interests of its residents and visitors. Beyond the urban landscape, Hanoi is a city of rich cultural heritage. The city is home to numerous museums, theaters, and art galleries, showcasing Vietnam's vibrant arts scene and preserving its unique cultural identity. Furthermore, Hanoi is celebrated for its delectable cuisine, which is a fusion of traditional Vietnamese flavors and influences from various international cuisines. From street food stalls to upscale restaurants, Hanoi offers a wide array of culinary delights that cater to every palate.

In essence, Hanoi is a city of contrasts, where ancient traditions coexist harmoniously with modern advancements. Its dynamic energy, rich heritage, and warm hospitality make it a truly captivating destination for travelers from all corners of the world.

Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, là một sự pha trộn hấp dẫn của lịch sử, văn hóa và hiện đại. Với lịch sử trải dài hơn một ngàn năm, thành phố sôi động này đã được hình thành bởi nhiều triều đại và văn hóa, tạo nên một kho tàng của các di tích lịch sử và truyền thống.

Một trong những đặc điểm định hình Hà Nội là khu phố cổ quyến rũ, nơi các con phố cổ xưa được lát với những ngôi nhà truyền thống, mỗi ngôi phản ánh phong cách kiến trúc độc đáo của quá khứ. Hồ Hoàn Kiếm, nằm ở trung tâm thành phố, là biểu tượng cho vẻ đẹp và thanh bình của Hà Nội, thu hút cả người dân địa phương và du khách tìm kiếm sự nghỉ ngơi giữa cuộc sống đô thị sôi động. Hà Nội không chỉ là một thành phố của quá khứ, mà còn đón nhận tương lai với sự phát triển hiện đại và cuộc sống đô thị nhộn nhịp. Bầu trời thành phố được trang trí với các tòa nhà chọc trời hiện đại, trung tâm mua sắm và giải trí, phục vụ đa dạng nhu cầu và quyến rũ của cư dân và du khách. Vượt qua cảnh quan thành thị, Hà Nội là một thành phố có di sản văn hóa phong phú. Thành phố có nhiều bảo tàng, nhà hát và phòng trưng bày nghệ thuật, trưng bày sự sống động của nghệ thuật Việt Nam và bảo tồn đặc trưng văn hóa độc đáo. Hơn nữa, Hà Nội được ca ngợi với ẩm thực ngon miệng, sự kết hợp của hương vị truyền thống Việt Nam và ảnh hưởng từ các nền văn hóa quốc tế. Từ các quán ăn vỉa hè đến nhà hàng sang trọng, Hà Nội cung cấp một loạt các món ngon để đáp ứng mọi khẩu vị.

Tóm lại, Hà Nội là một thành phố của những sự tương phản, nơi truyền thống cổ xưa và sự tiến bộ hiện đại hoà quyện hòa hợp. Năng lượng sôi động, di sản phong phú và sự hiếu khách ấm áp là những yếu tố thu hút du khách từ mọi miền đất nước và thế giới tới thăm quan.

Hà Nội - thủ đô của Việt Nam

Introduction to Ho Chi Minh City - Giới thiệu về thành phố Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh City, formerly known as Saigon, is a bustling metropolis located in southern Vietnam. As the largest city in the country, it serves as a vibrant economic and cultural hub, attracting millions of visitors each year. The city's history dates back to the Khmer Empire, and it later became a significant trading port during the French colonial era. Today, Ho Chi Minh City is a captivating blend of old and new, where ancient pagodas and colonial architecture stand alongside modern skyscrapers and bustling markets. One of the iconic landmarks of the city is the Notre Dame Cathedral Basilica of Saigon, an architectural masterpiece constructed by French colonists. Another must-visit site is the War Remnants Museum, which offers poignant insights into the Vietnam War and its aftermath.

Ho Chi Minh City is known for its dynamic street life, with crowded alleys filled with food vendors, motorbikes, and lively markets. Visitors can immerse themselves in the bustling atmosphere, tasting an array of delicious street food and experiencing the vibrant local culture. As a center of commerce, Ho Chi Minh City is a shopper's paradise, with numerous modern shopping malls, boutiques, and traditional markets offering everything from high-end fashion to local handicrafts.

Moreover, the city is home to a diverse range of cultural and artistic performances, reflecting the rich heritage and creativity of the Vietnamese people. Beyond the urban excitement, Ho Chi Minh City boasts beautiful parks and green spaces, providing a refreshing escape from the hustle and bustle of city life. In essence, Ho Chi Minh City is a vibrant and dynamic destination that captivates visitors with its blend of tradition and modernity, making it a truly memorable experience for all.

Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây được gọi là Sài Gòn, là một đô thị sôi động nằm ở phía nam Việt Nam. Là thành phố lớn nhất của đất nước, nơi đây đóng vai trò là trung tâm kinh tế và văn hóa sôi động, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Lịch sử của thành phố này bắt đầu từ thời kỳ Đế quốc Khmer và sau đó trở thành một cảng thương mại quan trọng trong thời kỳ thực dân Pháp. Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh là sự kết hợp hấp dẫn giữa cổ kính và hiện đại, nơi các ngôi chùa cổ và kiến trúc thuộc thời thực dân Pháp đứng bên cạnh các tòa nhà chọc trời hiện đại và những chợ sôi động.

Một trong những biểu tượng của thành phố là nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, một kiệt tác kiến trúc được xây dựng bởi thực dân Pháp. Một điểm đến không thể bỏ qua khác là Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi cung cấp cái nhìn xúc động về Chiến tranh Việt Nam và hậu quả của nó.

Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với đời sống đường phố sôi động, với những con hẻm đông đúc chật kín các quán ăn, xe máy và các chợ náo nhiệt. Du khách có thể ngấm mình vào không khí sôi động, thưởng thức nhiều món ngon đường phố và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.Là trung tâm thương mại, Thành phố Hồ Chí Minh là thiên đường mua sắm, với nhiều trung tâm mua sắm hiện đại, các cửa hàng thời trang và chợ truyền thống cung cấp mọi thứ từ thời trang cao cấp đến đồ thủ công địa phương.

Hơn nữa, thành phố còn là nơi tổ chức các buổi biểu diễn văn hóa và nghệ thuật đa dạng, phản ánh di sản văn hóa phong phú và sáng tạo của người Việt Nam. Ngoài cảnh đô thị náo nhiệt, Thành phố Hồ Chí Minh còn có các công viên và không gian xanh tươi đẹp, mang đến sự thoải mái thoát khỏi cuộc sống bận rộn của thành thị. Tóm lại, Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến sôi động và năng động hấp dẫn du khách bằng sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, tạo nên một trải nghiệm đáng nhớ cho mọi người.

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin hơn khi có dịp giới thiệu về văn  Việt Nam bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài trên luyện nói để cải thiện kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo.

Cùng mở rộng cách giới thiệu:

Giới thiệu Hà Nội bằng Tiếng Anh: Đoạn văn, từ vựng, mẫu câu

Giới thiệu TP. Hồ Chí Minh bằng tiếng Anh đơn giản và phổ biến nhất