"Cần Thơ gạo trắng nước trong – Ai đi đến đó lòng không muốn về” - mảnh đất Cần Thơ với những hơi thở hiện đại nơi phố phường đan xen cùng sự mộc mạc bình dị của vườn miền Tây quanh năm ngập tràn cây trái là địa điểm du lịch Cần Thơ đầy cuốn hút đặc biệt của vùng đất này. Hãy cùng IELTS Fighter giới thiệu về thành phố Cần Thơ bằng tiếng Anh đến với bạn bè quốc tế nhé. 

Những từ vựng để miêu tả thành phố Cần Thơ

Từ vựng

Loại từ

Phát âm

Dịch nghĩa

province

n

/ˈprɑvəns/

tỉnh

picturesque

adj

/ˌpɪktʃəˈresk/

đẹp như tranh vẽ

tourism

n

/ˈtʊərɪzəm/

tour du lịch

terrain

n

/təˈreɪn/

địa thế, địa hình

plain

n

/pleɪn/

khu vực đất đai rộng lớn

communal

adj

/kəˈmjuːnl/

công cộng

destination

n

/ˌdestɪˈneɪʃn/

điểm đến

geological

adj

/ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/

về mặt địa lý

natural wonders

n

 

kì quan thiên nhiên

landscape

n

/ˈlændskeɪp/

phong cảnh

specialties

n

/ˈspɛʃəltiz/

các món đặc sản

discover

v

/dɪˈskʌvər/

khám phá ra

wander around

v

/ˈwɑndər/ /əˈraʊnd/

đi dạo xung quanh

contemplate

v

/ˈkɑntəmˌpleɪt/

chiêm ngưỡng

impress

v

/ˈɪmˌprɛs/

gây ấn tượng

fresh

adj

/frɛʃ/

trong lành

poetic

adj

/poʊˈɛtɪk/

nên thơ

magnificent

adj

/mægˈnɪfəsənt/

tuyệt diệu

popular

adj

/ˈpɑpjələr/

phổ biến

peaceful

adj

/ˈpisfəl/

Yên bình

tourist

n

/ˈtʊrəst/

khách du lịch

tourist attraction

n

/ˈtʊrəst/ /əˈtrækʃən/

điểm thu hút khách du lịch

destination

n

/ˌdɛstəˈneɪʃən/

điểm đến

visitors

n

/ˈvɪzətərz/

du khách

thành phố Cần Thơ về đêm

Những địa điểm nổi tiếng của Cần Thơ:

- Ninh Kieu Wharf: A famous riverfront area in Cần Thơ, known for its scenic views, restaurants, and boat tours.

Bến Ninh Kiều: Khu vực ven sông nổi tiếng ở Cần Thơ, nổi bật với cảnh quan đẹp, nhà hàng và các tour thuyền.

- Cái Răng Floating Market: The largest floating market in Cần Thơ, where locals trade various goods and produce from their boats.

Chợ nổi Cái Răng: Chợ nổi lớn nhất ở Cần Thơ, nơi người dân địa phương trao đổi hàng hóa và nông sản từ những chiếc thuyền của họ.

- Binh Thuy Ancient House: A well-preserved traditional Vietnamese house in Cần Thơ, showcasing local architecture and cultural heritage.

Nhà cổ Bình Thủy: Một ngôi nhà truyền thống Việt Nam được bảo tồn tốt ở Cần Thơ, trưng bày kiến trúc địa phương và di sản văn hóa.

- Ong Temple: A significant Chinese temple in Cần Thơ, dedicated to the worship of deities and ancestral spirits.

Chùa Ông: Một ngôi đền Trung Hoa quan trọng ở Cần Thơ, dành riêng cho sự thờ cúng các vị thần và linh hồn tổ tiên.

- My Khanh Tourist Village: A popular tourist destination in Cần Thơ, offering a glimpse into rural life with activities like fishing, farming, and traditional folk games.

Làng Du lịch Mỹ Khánh: Điểm đến du lịch phổ biến ở Cần Thơ, cho phép khám phá cuộc sống nông thôn với các hoạt động như câu cá, canh tác và trò chơi dân gian truyền thống.

Trung tâm thành phố Cần Thơ

- Can Tho Bridge: The longest cable-stayed bridge in Southeast Asia, connecting Cần Thơ with Vinh Long province.

Cầu Cần Thơ: Cầu treo dài nhất Đông Nam Á, nối Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long.

- Cần Thơ Museum: A museum displaying artifacts, historical exhibits, and cultural treasures related to the city and the Mekong Delta region.

Bảo tàng Cần Thơ: Một bảo tàng trưng bày các hiện vật, triển lãm lịch sử và bảo vật văn hóa liên quan đến thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Truc Lam Phuong Nam Zen Monastery: A serene Buddhist monastery in Cần Thơ, providing a peaceful retreat for meditation and spiritual practices.

Chùa Trúc Lâm Phương Nam: Một chùa Thiền yên bình ở Cần Thơ, cung cấp một nơi yên tĩnh để thiền định và tu tập tâm linh.

Chùa Trúc Lâm Phương Nam:

- Eco-Tourism Sites: Cần Thơ boasts several eco-tourism sites, such as fruit orchards, ecological gardens, and bird sanctuaries, allowing visitors to connect with nature.

Các điểm Du lịch Sinh thái: Cần Thơ có nhiều điểm du lịch sinh thái, như vườn cây ăn trái, vườn sinh thái và khu bảo tồn chim, cho phép du khách kết nối với thiên nhiên.

chợ nổi Cần Thơ

Những câu tiếng Anh ngắn giới thiệu về thành phố Cần Thơ

- Cần Thơ is a beautiful city located in the Mekong Delta of Vietnam.

(Cần Thơ là một thành phố xinh đẹp nằm tại Đồng Bằng Sông Cửu Long của Việt Nam.)

- Cần Thơ is known for its stunning landscapes and vibrant culture.

(Cần Thơ nổi tiếng với cảnh quan tuyệt đẹp và văn hóa sôi động.)

- This city is famous for its floating markets, where you can experience the local trading culture.

(Thành phố này nổi tiếng với các chợ nổi, nơi bạn có thể trải nghiệm văn hóa buôn bán địa phương.)

- Cần Thơ offers a unique blend of traditional charm and modern development.

(Cần Thơ mang đến sự kết hợp độc đáo giữa sự quyến rũ truyền thống và sự phát triển hiện đại.)

- The city is home to historical sites, such as the Binh Thuy Ancient House and Ong Temple.

(Thành phố này có các địa điểm lịch sử như Nhà cổ Bình Thủy và Chùa Ông.)

- Visitors can enjoy the peaceful atmosphere of Truc Lam Phuong Nam Zen Monastery for meditation and spiritual retreats.

(Khách du lịch có thể thưởng thức không khí yên bình tại Chùa Trúc Lâm Phương Nam để thiền định và nghỉ dưỡng tâm linh.)

- Cần Thơ University is a reputable institution offering a wide range of academic programs.

(Đại học Cần Thơ là một cơ sở giáo dục uy tín cung cấp nhiều chương trình học thuật.)

- The eco-tourism sites in Cần Thơ, such as fruit orchards and bird sanctuaries, provide opportunities to connect with nature.

(Các điểm du lịch sinh thái ở Cần Thơ như vườn cây ăn trái và khu bảo tồn chim mang đến cơ hội để tiếp xúc với thiên nhiên.)

Bến Ninh Kiều - TP Cần Thơ

Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về thành phố Cần Thơ

Paragraph 1:

Cần Thơ, nestled in the heart of the Mekong Delta, is a captivating city in Vietnam. Its enchanting cityscape, with its unique blend of urban development and natural beauty, leaves visitors in awe. The city's floating markets are an iconic attraction, where vibrant boats laden with fresh produce and local goods create a bustling and colorful scene. The intricate network of canals that crisscrosses Cần Thơ gives it the nickname "Venice of Vietnam," offering a charming and picturesque setting. With its tranquil riverfront promenade, visitors can immerse themselves in the lively atmosphere and savor breathtaking views of the Hau River.

Cần Thơ, nép mình ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, là một thành phố quyến rũ ở Việt Nam. Cảnh quan thành phố mê hoặc của nó, với sự pha trộn độc đáo giữa phát triển đô thị và vẻ đẹp tự nhiên, khiến du khách phải kinh ngạc. Chợ nổi của thành phố là một điểm thu hút mang tính biểu tượng, nơi những chiếc thuyền sôi động chở đầy sản phẩm tươi sống và hàng hóa địa phương tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp và đầy màu sắc. Mạng lưới kênh rạch chằng chịt chạy dọc Cần Thơ khiến nơi đây được mệnh danh là "Venice của Việt Nam", mang đến một khung cảnh hữu tình và đẹp như tranh vẽ. Với lối đi dạo ven sông yên tĩnh, du khách có thể hòa mình vào không khí sôi động và tận hưởng khung cảnh ngoạn mục của sông Hậu.

Floating markets and boat rides

Paragraph 2:

Cần Thơ's cultural heritage is showcased through its magnificent pagodas. These sacred Buddhist temples, adorned with intricate architectural details and surrounded by serene gardens, provide a serene escape from the city's vibrant energy. As the city stands proudly on the banks of the mighty Mekong River, it serves as a gateway to the captivating Mekong Delta. Explorers and nature enthusiasts will find themselves captivated by the region's rich biodiversity, lush rice fields, and floating villages. Cần Thơ is not just a city; it's a gateway to an unforgettable Vietnamese experience.

Di sản văn hóa của Cần Thơ được thể hiện qua những ngôi chùa tráng lệ. Những ngôi chùa Phật giáo linh thiêng này, được tô điểm bằng những chi tiết kiến trúc phức tạp và được bao quanh bởi những khu vườn thanh bình, mang đến một lối thoát thanh bình khỏi năng lượng sôi động của thành phố. Là thành phố kiêu hãnh đứng bên bờ sông Mê Kông hùng vĩ, nó đóng vai trò là cửa ngõ vào Đồng bằng sông Cửu Long quyến rũ. Những nhà thám hiểm và những người đam mê thiên nhiên sẽ thấy mình bị quyến rũ bởi sự đa dạng sinh học phong phú, những cánh đồng lúa tươi tốt và những ngôi làng nổi của khu vực. Cần Thơ không chỉ là một thành phố; đó là cửa ngõ dẫn đến trải nghiệm Việt Nam khó quên.

đền Vua Hùng - TP Cần Thơ

Paragraph 3:

Cần Thơ, located in the picturesque Mekong Delta of Vietnam, is a captivating city that enchants visitors with its natural beauty and vibrant culture. Known for its floating markets, where locals trade goods and produce on boats, Cần Thơ offers a unique and immersive experience. The city's enchanting landscapes, with lush greenery and winding canals, create a serene and idyllic setting. Cần Thơ is also home to historical treasures such as the Binh Thuy Ancient House and the revered Ong Temple, which showcase the rich heritage of the region. With its charming blend of tradition and modernity, Cần Thơ invites travelers to explore its bustling streets, indulge in local delicacies, and discover the warmth and hospitality of its people.

Cần Thơ, nằm ở đồng bằng sông Cửu Long đẹp như tranh vẽ của Việt Nam, là một thành phố quyến rũ khiến du khách mê mẩn với vẻ đẹp tự nhiên và nền văn hóa sôi động. Được biết đến với những khu chợ nổi, nơi người dân địa phương trao đổi hàng hóa và sản xuất trên thuyền, Cần Thơ mang đến một trải nghiệm độc đáo và hấp dẫn. Những cảnh quan đẹp mê hồn của thành phố, với cây xanh tươi tốt và những con kênh uốn lượn, tạo nên một khung cảnh thanh bình và bình dị. Cần Thơ cũng là nơi có những kho báu lịch sử như Nhà cổ Bình Thủy và Miếu Ông tôn kính, nơi trưng bày những di sản phong phú của khu vực. Với sự pha trộn duyên dáng giữa truyền thống và hiện đại, Cần Thơ mời gọi du khách khám phá những con phố nhộn nhịp, thưởng thức những món ngon địa phương và khám phá sự nồng hậu và lòng hiếu khách của người dân nơi đây.

phong cảnh Cần Thơ

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin hơn khi có dịp giới thiệu về thành phố Cần Thơ bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài trên luyện nói để cải thiện kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo.