Tọa lạc ở vùng Đông Bắc Việt Nam, tỉnh Hải Dương là một trong những điểm đến thu hút du khách bởi vẻ đẹp thanh bình của núi rừng, sự thăng hoa văn hóa và lịch sử lâu đời. Với nền kinh tế phát triển, cộng đồng thân thiện và sự pha trộn hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, Hải Dương là một trong những điểm đến lý tưởng để khám phá và thưởng thức những trải nghiệm đáng nhớ. Hãy cùng IELTS Fighter giới thiệu tỉnh Hải Dương đến bạn bè quốc tế bằng những từ vựng tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu này nhé. 

thành phố Hải Dương

Giới thiệu tổng quát về tỉnh Hải Dương

Hai Duong, located in the northern part of Vietnam, is a captivating province renowned for its rich cultural heritage and diverse landscapes. As an important agricultural and industrial hub, Hai Duong plays a significant role in Vietnam's economic development.

Hải Dương, nằm ở phía bắc của Việt Nam, là một tỉnh quyến rũ nổi tiếng với di sản văn hóa phong phú và cảnh quan đa dạng. Là một trung tâm nông nghiệp và công nghiệp quan trọng, Hải Dương đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của Việt Nam.

Tỉnh Hải Dương nhìn từ trên cao

Cultural Heritage:

Stepping into Hai Duong, visitors are greeted with a treasure trove of cultural heritage. The province boasts a strong tradition of traditional crafts, including delicate wood carving, bamboo weaving, and ceramics. These age-old crafts are a testament to the skilled craftsmanship passed down through generations.

Di sản văn hóa:

Bước chân đến Hải Dương, du khách được chào đón với một kho tàng di sản văn hóa. Tỉnh tự hào có truyền thống mạnh mẽ về các nghề thủ công truyền thống, bao gồm chạm khắc gỗ tinh xảo, đan tre và gốm sứ. Những đồ thủ công lâu đời này là minh chứng cho tay nghề thủ công lành nghề được truyền qua nhiều thế hệ.

Đền thờ tại tỉnh Hải Dương

Historical and Religious Sites:

For history enthusiasts, Hai Duong offers a glimpse into the past through its historical and religious sites. Thanh Mai Pagoda, dating back to the 13th century, exudes tranquility with its intricate architecture and serene ambiance. The Nguyen Trai Temple, dedicated to the famous Vietnamese poet Nguyen Trai, stands as a symbol of literary and cultural significance.

Di tích lịch sử và tôn giáo:

Đối với những người đam mê lịch sử, Hải Dương mang đến cái nhìn thoáng qua về quá khứ thông qua các di tích lịch sử và tôn giáo. Chùa Thanh Mai, có niên đại từ thế kỷ 13, toát lên vẻ yên bình với kiến trúc phức tạp và bầu không khí thanh bình. Đền thờ Nguyễn Trãi, dành riêng cho nhà thơ nổi tiếng Việt Nam Nguyễn Trãi, là một biểu tượng có ý nghĩa văn học và văn hóa.

Di tích Côn Sơn Kiếp Bạc

Culinary Delights:

No visit to Hai Duong is complete without indulging in its delectable local delicacies. From Banh Duc - a traditional rice cake, to Nem Hai Duong - a savory spring roll, the province's culinary offerings delight the taste buds with their unique flavors and traditional recipes.

Món ngon ẩm thực:

Không có chuyến thăm nào đến Hải Dương mà không thưởng thức các món ngon địa phương ngon lành. Từ Bánh Đúc - một loại bánh gạo truyền thống, đến Nem Hải Dương - một món chả giò mặn, ẩm thực của tỉnh làm hài lòng vị giác với hương vị độc đáo và công thức truyền thống.

Bánh đậu xanh Hải Dương

Những từ vựng để miêu tả tỉnh Hải Dương

Từ vựng

Phiên âm

Loại từ vựng

Dịch nghĩa

Urban

/ˈɜːrbən/

Adjective

Đô thị, thành thị

Metropolitan

/ˌmɛt.rəˈpɑː.lɪ.tən/

Adjective

Thuộc đô thị lớn, đô thị đa dạng

Infrastructure

/ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/

Noun

Hạ tầng

Cosmopolitan

/ˌkɑːz.məˈpɑː.lɪ.tən/

Adjective

Thuộc đa quốc gia, đa văn hóa

Bustling

/ˈbʌs.lɪŋ/

Adjective

Sôi nổi, nhộn nhịp

Skyline

/ˈskaɪ.laɪn/

Noun

Đường chân trời, dãy nhà cao tầng

Landmark

/ˈlænd.mɑːrk/

Noun

Địa danh nổi tiếng

Vibrant

/ˈvaɪ.brənt/

Adjective

Sôi động, hăng say

Civic center

/ˈsɪv.ɪk ˈsent.ər/

Noun phrase

Trung tâm hành chính

Pedestrian-friendly

/pəˈdes.tri.ən ˈfrend.li/

Adjective

Thân thiện với người đi bộ

Public transportation

/ˈpʌblɪk ˌtræns.pɔːrˈteɪ.ʃən/

Noun phrase

Phương tiện giao thông công cộng

Skyscraper

/ˈskaɪˌskreɪ.pər/

Noun

Nhà chọc trời

Province

/ˈprɑː.vɪns/

Noun

Tỉnh

Agriculture

/ˈæɡ.rəˌkʌl.tʃər/

Noun

Nông nghiệp

Industrial

/ɪnˈdʌs.tri.əl/

Adjective

Công nghiệp

Rural

/ˈrʊr.əl/

Adjective

Nông thôn

Fertile

/ˈfɜːr.taɪl/

Adjective

Màu mỡ, màu mỡ đất

Paddy field

/ˈpæd.i fiːld/

Noun

Cánh đồng lúa

Traditional craft

/trəˈdɪʃənl kræft/

Noun phrase

Nghề thủ công truyền thống

Cultural heritage

/ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/

Noun phrase

Di sản văn hóa

Local delicacy

/ˈloʊkl ˈdɛl.ɪ.kə.si/

Noun phrase

Đặc sản địa phương

Historical site

/hɪˈstɔːr.ɪ.kəl saɪt/

Noun phrase

Di tích lịch sử

Biodiversity

/ˌbaɪ.oʊˈdɪvər.sə.ti/

Noun

Đa dạng sinh học

Economic development

/ˌiː.kəˌnɑː.mɪk dɪˈvel.əp.mənt/

Noun phrase

Phát triển kinh tế

Những địa điểm nổi tiếng tỉnh Hải Dương

1. Thanh Mai Pagoda: This ancient pagoda, dating back to the 13th century, is a revered religious site known for its beautiful architecture and tranquil surroundings. (Chùa Thanh Mai: Ngôi chùa cổ này, từ thế kỷ 13, là một địa điểm tôn giáo uy nghiêm được biết đến với kiến trúc đẹp và không gian yên bình.)

2. Nguyen Trai Temple: Dedicated to the renowned Vietnamese poet Nguyen Trai, this temple is a symbol of cultural significance and attracts visitors interested in literature and history. (Đền Nguyễn Trãi: Dành riêng cho nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam - Nguyễn Trãi, đền này là biểu tượng của ý nghĩa văn hóa và thu hút du khách quan tâm đến văn học và lịch sử.)

3. Con Son-Kiep Bac Historical Complex: This complex encompasses the Con Son Pagoda and the Kiep Bac Temple, both of which hold historical importance and offer a glimpse into Vietnam's past. (Khu di tích lịch sử Côn Sơn - Kiếp Bạc: Bao gồm chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc, cả hai địa điểm này đều mang ý nghĩa lịch sử và cung cấp cái nhìn về quá khứ của Việt Nam.)

4. Hai Duong Ancient Village: A visit to this charming village allows tourists to immerse themselves in the rustic beauty of Vietnam's rural life and traditional architecture. (Làng cổ Hải Dương: Một chuyến tham quan ngôi làng quyến rũ này cho phép du khách đắm mình trong vẻ đẹp thôn quê của Việt Nam và kiến trúc truyền thống.)

Vườn vải Hải Dương

5. Green-skinned Lychee Orchards: Hai Duong is famous for its delicious green-skinned lychees, and visitors can enjoy the unique experience of picking fresh lychees from the orchards during the harvest season. (Vườn cây vải xanh: Hải Dương nổi tiếng với những quả vải xanh ngon, và du khách có thể thưởng thức trải nghiệm độc đáo của việc hái vải tươi từ vườn trong mùa thu hoạch.)

6. An Phu Ancient Citadel: This ancient citadel served as a crucial military outpost during the Ly Dynasty and is now a historical site that appeals to history enthusiasts. (Cố đô cổ An Phú: Cố đô cổ này từng là một tiểu đồn quan trọng trong thời kỳ vua Lý và hiện nay là một di tích lịch sử thu hút những người yêu lịch sử.)

7. Con Son Lake: Nestled amidst picturesque landscapes, Con Son Lake is an ideal spot for relaxation and nature lovers seeking a peaceful retreat. (Hồ Côn Sơn: Nằm giữa cảnh quan tuyệt đẹp, hồ Côn Sơn là một điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên tìm kiếm sự yên bình.)

8. Hai Duong Central Market: A bustling hub of activity, this market offers a diverse array of local products, handicrafts, and traditional Vietnamese delicacies. (Chợ trung tâm Hải Dương: Một trung tâm sầm uất, chợ này cung cấp nhiều loại sản phẩm địa phương, đồ thủ công và đặc sản Việt Nam truyền thống.)

9. Gac Ma Temple: Commemorating the bravery of the soldiers who sacrificed their lives during the Gac Ma Naval Battle, this temple holds great historical significance. (Đền Gạc Ma: Tưởng nhớ lòng dũng cảm của các chiến sĩ đã hy sinh trong trận chiến Hải chiến Gạc Ma, đền này mang ý nghĩa lịch sử vĩ đại.)

10. Hai Duong Museum: For those interested in delving deeper into the province's history and culture, the Hai Duong Museum provides a comprehensive collection of artifacts and exhibits. (Bảo tàng Hải Dương: Dành cho những người quan tâm khám phá sâu hơn về lịch sử và văn hóa của tỉnh, Bảo tàng Hải Dương cung cấp bộ sưu tập đồ vật và triển lãm đa dạng.)

11. Vincom Plaza Hai Duong: A modern shopping center, Vincom Plaza offers a range of shopping, dining, and entertainment options for both locals and tourists. (Trung tâm mua sắm Vincom Plaza Hải Dương: Là một trung tâm mua sắm hiện đại, Vincom Plaza cung cấp nhiều lựa chọn mua sắm, ăn uống và giải trí cho cả dân địa phương và du khách.)

12. Thanh Ha Pottery Village: Known for its centuries-old tradition of pottery-making, this village offers visitors the chance to witness skilled artisans create exquisite pottery pieces. (Làng gốm Thanh Hà: Nổi tiếng với truyền thống làm gốm hàng trăm năm, làng này mang đến cơ hội cho du khách được chứng kiến các nghệ nhân tài ba tạo ra những tác phẩm gốm tuyệt đẹp.)

chùa Côn Sơn

Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về tỉnh Hải Dương

Paragraph 1:

Hai Duong province, situated in the Northern part of Vietnam, is a captivating destination that offers a delightful blend of cultural heritage and scenic beauty. Known as one of the key agricultural and industrial provinces in the country, Hai Duong boasts a rich history dating back to ancient times. Visitors are greeted with a plethora of historical and religious sites, making it a paradise for history enthusiasts. The Thanh Mai Pagoda, an ancient religious site from the 13th century, and the Nguyen Trai Temple, dedicated to the renowned Vietnamese poet Nguyen Trai, are just a few examples of the province's cultural significance.

Apart from its historical charm, Hai Duong is blessed with picturesque landscapes and tranquil countryside. The lush green-skinned lychee orchards are a highlight, attracting tourists during the harvest season to experience the joy of picking fresh lychees. Additionally, Hai Duong's traditional craft villages, such as Thanh Ha Pottery Village, showcase the region's skilled artisans creating exquisite pottery pieces.

With its warm-hearted locals and vibrant markets like the Hai Duong Central Market, visitors can immerse themselves in the genuine hospitality and authentic local experiences. Whether exploring historical sites, savoring local delicacies, or simply basking in the beauty of its natural landscapes, Hai Duong promises an unforgettable journey into the heart of Vietnam's northern charm.

Trung tâm thành phố Hải Dương

Paragraph 2:

Located in the northern region of Vietnam, Hai Duong province is a captivating destination that showcases the rich cultural heritage and natural beauty of the country. Steeped in history and traditions, the province offers a perfect blend of old-world charm and modern developments. Hai Duong is renowned for its picturesque landscapes, lush green paddy fields, and vibrant cultural festivities.

The province boasts an array of historical and religious sites, such as the ancient Thanh Mai Pagoda and Nguyen Trai Temple, which provide insights into Vietnam's profound spiritual history. For nature enthusiasts, Con Son Lake and the serene countryside offer peaceful retreats amidst stunning natural settings. Visitors can also witness the centuries-old pottery-making tradition at Thanh Ha Pottery Village, where skilled artisans create exquisite masterpieces.

Hải Dương về đêm

Với các từ vựng hay, bài mẫu trên hy vọng bạn đã có thêm nguồn từ mới và cách diễn đạt giới thiệu tỉnh Hải Dương bằng tiếng Anh thêm ấn tượng. Hãy cùng thực hành và thử sức làm bài văn giới thiệu hay hơn nhé.

Xem thêm bài giới thiệu:

Giới thiệu quê hương bằng tiếng Anh

Giới thiệu tỉnh Thái Nguyên bằng tiếng Anh