Tỉnh Hưng Yên, nằm ở phía Bắc Việt Nam, là một trong những tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. Với diện tích hơn 926 km², Hưng Yên có biên giới giáp ranh với các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, và Bắc Ninh. Hãy cùng IELTS Fighter giới thiệu tỉnh Hưng Yên đến bạn bè quốc tế bằng những từ vựng tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu này nhé. 

Tỉnh Hưng yên

Giới thiệu tổng quát về tỉnh Hưng Yên 

Hung Yen Province, situated in northern Vietnam, is a region of historical significance and natural beauty. With an area of over 926 square kilometers, Hung Yen shares its borders with Hanoi, Hai Duong, Hai Phong, Thai Binh, and Bac Ninh provinces, making it a strategically important location in the Red River Delta.

Rich in history, Hung Yen bears witness to numerous historical and cultural landmarks. It was once inhabited by ancient tribes, and throughout history, it has experienced various periods of development and progress. Notable dynasties such as the Ly, Tran, and Le left their marks, leaving precious relics like the Ngoc Pagoda, Chon Thanh Pagoda, and the tomb of King Ly Cong Uan.

Apart from its historical heritage, Hung Yen boasts breathtaking natural landscapes, including vast paddy fields, verdant countryside, and serene rural roads. Traditional craft villages such as the stone carving village, embroidery village, and Thai Hung Pottery Village contribute to the province's rich and diverse cultural tapestry.

Hung Yen is also renowned for its unique culinary delights, such as "banh da nem" (nem cake), "cha muc" (squid cake), "cha ca Hung Yen" (Hung Yen fish cake), and especially the famous "nem Hai Hau" (Hai Hau spring rolls). These dishes carry the distinct flavors of the Northern region, attracting numerous visitors to savor and explore the local cuisine.

With its harmonious blend of historical heritage, traditional culture, and picturesque landscapes, Hung Yen is emerging as an enticing destination for travelers seeking to discover the unique beauty and charm of Northern Vietnam.

Tỉnh Hưng Yên, nằm ở phía Bắc Việt Nam, là một vùng đất có ý nghĩa lịch sử và vẻ đẹp tự nhiên. Với diện tích hơn 926 kilômét vuông, Hưng Yên giáp ranh với các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình và Bắc Ninh, tạo nên một vị trí quan trọng chiến lược trong vùng đồng bằng sông Hồng.

Với chiều dài lịch sử của mình, Hưng Yên chứa đựng nhiều di tích lịch sử và văn hóa. Từng là nơi cư trú của các bộ tộc cổ xưa, và trong suốt lịch sử, nó đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển và tiến bộ. Các triều đại nổi tiếng như Lý, Trần và Lê để lại dấu ấn của mình, để lại những di vật quý giá như chùa Ngọc, chùa Chôn Thành và lăng mộ vua Lý Công Uẩn.

Ngoài di sản lịch sử, Hưng Yên còn sở hữu những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, bao gồm cánh đồng lúa bát ngát, quê hương xanh mướt và những con đường quê yên bình. Các làng nghề truyền thống như làng điêu khắc đá, làng thêu tranh và làng gốm Thái Hưng đóng góp vào sự đa dạng và phong phú văn hóa của tỉnh.

Hưng Yên cũng nổi tiếng với các món ăn đặc trưng độc đáo như "bánh đa nem", "chả mực", "chả cá Hưng Yên" và đặc biệt là "nem Hải Hậu" nổi tiếng. Những món ăn này mang hương vị đặc trưng của vùng Bắc Bộ, thu hút đông đảo du khách đến thưởng thức và khám phá ẩm thực địa phương.

Với sự kết hợp hài hòa giữa di sản lịch sử, văn hóa truyền thống và cảnh quan đẹp như tranh, Hưng Yên đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách tìm hiểu và khám phá vẻ đẹp và sự quyến rũ độc đáo của Bắc Việt Nam.

thành phố Hưng Yên

Những từ vựng để miêu tả tỉnh Hưng Yên

Từ vựng

Phiên âm

Loại từ vựng

Dịch nghĩa

Urban

/ˈɜːrbən/

Adjective

Đô thị, thành thị

Metropolitan

/ˌmɛt.rəˈpɑː.lɪ.tən/

Adjective

Thuộc đô thị lớn, đô thị đa dạng

Infrastructure

/ˈɪn.frəˌstrʌk.tʃər/

Noun

Hạ tầng

Cosmopolitan

/ˌkɑːz.məˈpɑː.lɪ.tən/

Adjective

Thuộc đa quốc gia, đa văn hóa

Bustling

/ˈbʌs.lɪŋ/

Adjective

Sôi nổi, nhộn nhịp

Skyline

/ˈskaɪ.laɪn/

Noun

Đường chân trời, dãy nhà cao tầng

Landmark

/ˈlænd.mɑːrk/

Noun

Địa danh nổi tiếng

Vibrant

/ˈvaɪ.brənt/

Adjective

Sôi động, hăng say

Civic center

/ˈsɪv.ɪk ˈsent.ər/

Noun phrase

Trung tâm hành chính

Pedestrian-friendly

/pəˈdes.tri.ən ˈfrend.li/

Adjective

Thân thiện với người đi bộ

Public transportation

/ˈpʌblɪk ˌtræns.pɔːrˈteɪ.ʃən/

Noun phrase

Phương tiện giao thông công cộng

Skyscraper

/ˈskaɪˌskreɪ.pər/

Noun

Nhà chọc trời

Province

/ˈprɑː.vɪns/

Noun

Tỉnh

Agriculture

/ˈæɡ.rəˌkʌl.tʃər/

Noun

Nông nghiệp

Industrial

/ɪnˈdʌs.tri.əl/

Adjective

Công nghiệp

Rural

/ˈrʊr.əl/

Adjective

Nông thôn

Fertile

/ˈfɜːr.taɪl/

Adjective

Màu mỡ, màu mỡ đất

Paddy field

/ˈpæd.i fiːld/

Noun

Cánh đồng lúa

Traditional craft

/trəˈdɪʃənl kræft/

Noun phrase

Nghề thủ công truyền thống

Cultural heritage

/ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/

Noun phrase

Di sản văn hóa

Local delicacy

/ˈloʊkl ˈdɛl.ɪ.kə.si/

Noun phrase

Đặc sản địa phương

Historical site

/hɪˈstɔːr.ɪ.kəl saɪt/

Noun phrase

Di tích lịch sử

Biodiversity

/ˌbaɪ.oʊˈdɪvər.sə.ti/

Noun

Đa dạng sinh học

Economic development

/ˌiː.kəˌnɑː.mɪk dɪˈvel.əp.mənt/

Noun phrase

Phát triển kinh tế

Lễ hội truyền thống ở Hưng Yên

Những địa điểm nổi tiếng tỉnh Hưng Yên

- Ngoc Temple - Chùa Ngọc

- Chon Thanh Pagoda - Chùa Chôn Thành

- King Ly Cong Uan Tomb - Lăng mộ vua Lý Công Uẩn

- Con Son Lake - Hồ Côn Sơn

- Van Mieu Temple - Đền Văn Miếu

- Khoai Chau Ancient Village - Làng cổ Khoái Châu

- Tien Pagoda - Chùa Tiên

- Da Hoa Temple - Đền Đá Hoa

- Hung Yen Museum - Bảo tàng Hưng Yên

- Van Giang Lotus Village - Làng sen Văn Giang

Chùa Yên - Hưng Yên

Làng nghề truyền thống ở tỉnh Hưng Yên

Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về tỉnh Hưng Yên

Paragraph 1:

Located in northern Vietnam, Hung Yen Province is a region steeped in history and natural beauty. Covering an area of over 926 square kilometers, it shares its borders with several neighboring provinces, including Hanoi, Hai Duong, Hai Phong, Thai Binh, and Bac Ninh. Hung Yen is strategically positioned in the heart of the Red River Delta, making it an important location in the country.

With a rich historical heritage, Hung Yen boasts numerous landmarks and cultural treasures. Once inhabited by ancient tribes, the province has witnessed various periods of development and progress throughout history. Notable dynasties like the Ly, Tran, and Le left their marks, leaving behind precious relics like Ngoc Temple, Chon Thanh Pagoda, and the tomb of King Ly Cong Uan.

Beyond its historical significance, Hung Yen captivates visitors with its breathtaking natural landscapes. Vast paddy fields, lush countryside, and serene rural roads create a picturesque setting. Traditional craft villages, such as the stone carving village, embroidery village, and Thai Hung Pottery Village, contribute to the province's rich and diverse cultural tapestry. With its harmonious blend of history and nature, Hung Yen entices travelers to explore its unique charm.

Làng nghề tỉnh Hưng Yên

Món ăn đặc sản tỉnh Hưng yên

Paragraph 2:

Hung Yen Province is not only known for its historical and cultural allure but also for its delectable culinary delights. Renowned for its unique local dishes, the province offers a mouthwatering journey for food enthusiasts. "Banh da nem," a type of nem cake, "cha muc," squid cake, "cha ca Hung Yen," Hung Yen fish cake, and the famous "nem Hai Hau," Hai Hau spring rolls, are among the must-try specialties that showcase the distinct flavors of the Northern region.

Additionally, Hung Yen is home to vibrant festivals and cultural events that reflect the province's lively spirit. Festivals celebrating the lunar new year and the famous Green-skinned Lychee Festival showcase the region's cultural diversity and traditions, attracting both locals and tourists alike.

Moreover, Hung Yen's warm and welcoming locals add to the province's charm. Their genuine hospitality and friendly nature create a memorable experience for visitors. As travelers explore the historical sites, savor the local delicacies, and immerse themselves in the cultural festivities, they will discover the unique beauty and allure of Hung Yen, making it a captivating destination in Northern Vietnam.

Ngôi chùa tại Hưng Yên

Chùa Phúc Lâm Hưng Yên

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin hơn khi có dịp giới thiệu về tỉnh Hưng Yên bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài trên luyện nói để cải thiện kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo.

Cùng xem ngay:

Giới thiệu tỉnh Hải Dương bằng tiếng Anh đơn giản, dễ hiểu