Tỉnh Nghệ An - một trong những địa điểm nổi tiếng của Việt Nam, thu hút nhiều khách du lịch bởi những địa điểm du lịch mang đậm tính lịch sử. Bài viết này cung cấp những từ vựng, mẫu câu miêu tả, đoạn văn để giới thiệu về tỉnh Nghệ An nhé.

Từ vựng tiếng Anh về tỉnh Nghệ An

Từ vựng Loại từ Phát âm Dịch nghĩa
province n /ˈprɑvəns/ tỉnh
picturesque adj /ˌpɪktʃəˈresk/ đẹp như tranh vẽ
heritage n /ˈherɪtɪdʒ/ di sản (lịch sử, truyền thống)
tourism n /ˈtʊərɪzəm/ tour du lịch
coastal adj /ˈkəʊstl/ ở bên bờ biển
terrain n /təˈreɪn/ địa thế, địa hình
plain n /pleɪn/ khu vực đất đai rộng lớn
communal adj /kəˈmjuːnl/ công cộng
destination n /ˌdestɪˈneɪʃn/ điểm đến
geological adj /ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/ về mặt địa lý
natural wonders n   kì quan thiên nhiên
landscape n /ˈlændskeɪp/ phong cảnh
specialties n /ˈspɛʃəltiz/ các món đặc sản
discover v /dɪˈskʌvər/ khám phá ra
wander around v /ˈwɑndər/ /əˈraʊnd/ đi dạo xung quanh
contemplate v /ˈkɑntəmˌpleɪt/ chiêm ngưỡng
impress v /ˈɪmˌprɛs/ gây ấn tượng
fresh adj /frɛʃ/ trong lành
poetic adj /poʊˈɛtɪk/ nên thơ
magnificent adj /mægˈnɪfəsənt/ tuyệt diệu
popular adj /ˈpɑpjələr/ phổ biến
peaceful adj /ˈpisfəl/ Yên bình
tourist n /ˈtʊrəst/ khách du lịch
tourist attraction n /ˈtʊrəst/ /əˈtrækʃən/ điểm thu hút khách du lịch
destination n /ˌdɛstəˈneɪʃən/ điểm đến
architecture n /ˈɑrkəˌtɛkʧər/ kiến trúc
visitors n /ˈvɪzətərz/ du khách
retreat n /riˈtrit/ kì nghỉ

Nghệ An nhìn từ trên cao

Từ vựng tiếng Anh về một số địa danh tỉnh Nghệ An

1: Pu Mat National Park: Rừng Quốc Gia Pù Mát

2: Truong Son range: Dãy Trường Sơn

3: Cua Lo beach: Biển Cửa Lò

4: Kim Lien's historical-cultural site: Di tích lịch sử Kim Liên

Địa điểm du lịch

Biển tại Nghệ An

Giới thiệu về tỉnh Nghệ An

1: Giới thiệu về địa lý

Nghe An province is situated in the North Central Coast region of Southern Vietnam, covering a total land area of 16,470 square kilometers. The province is characterized by dense vegetation, with 12,000 square kilometers of forest and mountainous terrain. Nghe An boasts numerous primitive forests, offering a variety of tourism possibilities, including ecological tourism, holiday tourism, and mountain climbing. The province is home to several well-known landscapes, such as Pu Mat National Park, Pu Hoat primitive forest preservation zone, and the beautiful beaches of Cua Lo, Cua Hoi, and Quynh Bang.

Tỉnh Nghệ An nằm ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ của Nam Bộ Việt Nam, có tổng diện tích đất liền là 16.470 km2. Tỉnh có đặc điểm là thảm thực vật dày đặc, với 12.000 km2 rừng và địa hình đồi núi. Nghệ An tự hào có nhiều khu rừng nguyên sinh, mang đến nhiều khả năng du lịch, bao gồm du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và leo núi. Tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn rừng nguyên sinh Pù Hoạt, các bãi biển đẹp Cửa Lò, Cửa Hội, Quỳnh Bảng.

Nghe An is a large province located in the central part of Vietnam, connecting the North to the South. It shares borders with Thanh Hoa to the north, the East Sea to the east, Laos to the west, and Ha Tinh to the south. The province is situated in the northeast of the Truong Son range, with a complex topography characterized by hills, mountains, rivers, and streams that run from northwest to southeast. The highest peak in the province is Pulaileng, which stands at 2,711 meters and is located in Ky Son district. The low-lying areas are Quynh Luu, Dien Chau, Yen Thanh districts, and the lowest point is Quynh Thanh commune in Quynh Luu district, which is only 0.2 meters above sea level. Mountainous and hilly lands cover 83% of the natural area of the province.

Nghệ An là một tỉnh lớn nằm ở miền Trung của Việt Nam, nối Bắc vào Nam. Phía bắc giáp Thanh Hóa, phía đông giáp biển Đông, phía tây giáp Lào và phía nam giáp Hà Tĩnh. Tỉnh nằm ở phía Đông Bắc của dãy Trường Sơn, có địa hình phức tạp với nhiều đồi núi, sông suối chạy dọc theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Đỉnh cao nhất trong tỉnh là Pulaileng, cao 2.711 mét, nằm ở huyện Kỳ Sơn. Vùng trũng thấp là các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Yên Thành, điểm thấp nhất là xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu chỉ có 0,2m so với mực nước biển. Đất đồi núi chiếm 83% diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

thung lũng Kỳ Sơn

2: Về khí hậu

The province is situated in the tropical monsoon zone, and is impacted by the hot and dry South West seasonal winds (from April to August) as well as the wet and cold North East seasonal winds (from November to March). The average annual temperature ranges from 23ºC to 24ºC.

Tỉnh nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam khô nóng (từ tháng 4 đến tháng 8) cũng như gió mùa Đông Bắc ẩm và lạnh (từ tháng 11 đến tháng 3). Nhiệt độ trung bình năm dao động từ 23ºC đến 24ºC.

đền thờ ông Mười

3: Về du lịch của tỉnh Nghệ An

Nghe An Province benefits from its advantageous geographical location, with national highways, railways, the Cua Lo International Port, and Vinh Airport all within its borders. It is the starting point of both the Heritage route in the central part and the legendary Ho Chi Minh Trail, as well as the tourist route following the east-west corridor connecting Vinh - Laos - Thailand through Highway No. 8.

Forests cover two-thirds of the province's area, with beautiful landscapes ideal for tourism development. Nghe An boasts a long coastline with pristine beaches, including Cua Lo, considered one of the best in Vietnam, and the Pu Mat National Park, home to diverse flora and fauna.

Nghe An takes pride in its tradition of nation-building and defense, with 131 historical-cultural sites recognized as national treasures, including the Kim Lien historical-cultural site, the native village of President Ho Chi Minh, a World Cultural Celebrity and National Liberation Hero.

The people of Nghe An are renowned for their intelligence, diligence, eagerness to learn, hospitality, and cultural traditions imbued with national identity. With its rapid development, Nghe An is poised to become a highly sought-after destination for tourists from near and far.

Tỉnh Nghệ An được hưởng lợi từ vị trí địa lý thuận lợi với đường quốc lộ, đường sắt, cảng quốc tế Cửa Lò và sân bay Vinh đều nằm trong ranh giới của tỉnh. Là điểm đầu của cả tuyến Di sản miền Trung và đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cũng như tuyến du lịch theo hành lang Đông Tây nối Vinh - Lào - Thái Lan qua Quốc lộ 8.

Rừng che phủ 2/3 diện tích toàn tỉnh, có cảnh quan đẹp rất lý tưởng để phát triển du lịch. Nghệ An tự hào có bờ biển dài với những bãi biển hoang sơ, bao gồm Cửa Lò, được coi là một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam và Vườn quốc gia Pù Mát, nơi có hệ động thực vật đa dạng.

Nghệ An tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước với 131 di tích lịch sử - văn hóa được công nhận bảo vật quốc gia, trong đó có Khu di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa thế giới và Giải phóng dân tộc. Anh hùng.

Người dân xứ Nghệ nổi tiếng thông minh, cần cù, ham học hỏi, mến khách và có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, Nghệ An hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến được du khách gần xa săn đón.

Vườn quốc gia Pù Mát nhìn từ trên cao.

Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về tỉnh Nghệ An

Đoạn văn 1:

I would like to introduce Nghe An Province, a beautiful destination located in the North Central Coast region of Southern Vietnam. Nghe An is a large province covering a total land area of 16,470 square kilometers, with a complex topography characterized by hills, mountains, and rivers. It is situated in the northeast of the Truong Son range, with a dense forest cover of 12,000 square kilometers.

Nghe An is a popular tourist destination, attracting many visitors for its picturesque landscapes, rich cultural heritage, and beautiful coastal areas. The province boasts numerous primitive forests, offering a variety of tourism possibilities, including ecological tourism, holiday tourism, and mountain climbing. Nghe An is home to several well-known landscapes, such as Pu Mat National Park, Pu Hoat primitive forest preservation zone, and the beautiful beaches of Cua Lo, Cua Hoi, and Quynh Bang.

Nghe An takes pride in its tradition of nation-building and defense, with 131 historical-cultural sites recognized as national treasures, including the Kim Lien historical-cultural site, the native village of President Ho Chi Minh, a World Cultural Celebrity and National Liberation Hero.

The people of Nghe An are renowned for their intelligence, diligence, eagerness to learn, hospitality, and cultural traditions imbued with national identity. With its rapid development, Nghe An is poised to become a highly sought-after destination for tourists from near and far.

Overall, Nghe An Province is a wonderful place to visit, offering visitors a chance to discover natural wonders and contemplate the poetic landscapes while enjoying the fresh, peaceful atmosphere.

Tôi xin được giới thiệu Tỉnh Nghệ An, một điểm đến tuyệt đẹp nằm ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ của Nam Bộ Việt Nam. Nghệ An là một tỉnh rộng lớn với tổng diện tích đất là 16.470 km2, có địa hình phức tạp với nhiều đồi núi và sông ngòi. Nằm ở phía đông bắc dãy Trường Sơn, có diện tích rừng rậm bao phủ 12.000 km2.

Nghệ An là một điểm đến du lịch nổi tiếng, thu hút nhiều du khách với phong cảnh đẹp như tranh vẽ, di sản văn hóa phong phú và các khu vực ven biển tuyệt đẹp. Tỉnh tự hào có nhiều khu rừng nguyên sinh, cung cấp nhiều khả năng du lịch, bao gồm du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và leo núi. Nghệ An là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn rừng nguyên sinh Pù Hoạt, các bãi biển đẹp Cửa Lò, Cửa Hội, Quỳnh Bảng.

Nghệ An tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước với 131 di tích lịch sử - văn hóa được công nhận bảo vật quốc gia, trong đó có Khu di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa thế giới và Giải phóng dân tộc. Anh hùng.

Người dân xứ Nghệ nổi tiếng thông minh, cần cù, ham học hỏi, mến khách và có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, Nghệ An hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến được du khách gần xa săn đón.

Nhìn chung, tỉnh Nghệ An là một nơi tuyệt vời để tham quan, mang đến cho du khách cơ hội khám phá những kỳ quan thiên nhiên và chiêm ngưỡng những cảnh quan thơ mộng trong khi tận hưởng bầu không khí trong lành, yên bình.

Biển Cửa Lò

Vườn quốc gia Pù Mát

Đoạn văn 2:

Nghe An Province is a beautiful destination located in the North Central Coast region of Southern Vietnam. Covering a total land area of 16,470 square kilometers, Nghe An boasts numerous primitive forests, offering a variety of tourism possibilities, including ecological tourism, holiday tourism, and mountain climbing. The province is home to several well-known landscapes, such as Pu Mat National Park, Pu Hoat primitive forest preservation zone, and the beautiful beaches of Cua Lo, Cua Hoi, and Quynh Bang.

Nghe An is also famous for its tradition of nation-building and defense, with 131 historical-cultural sites recognized as national treasures, including the Kim Lien historical-cultural site, the native village of President Ho Chi Minh, a World Cultural Celebrity and National Liberation Hero.

The people of Nghe An are renowned for their intelligence, diligence, eagerness to learn, hospitality, and cultural traditions imbued with national identity. With its rapid development, Nghe An is poised to become a highly sought-after destination for tourists from near and far.

Overall, Nghe An Province is a wonderful place to visit, offering visitors a chance to discover natural wonders and contemplate the poetic landscapes while enjoying the fresh, peaceful atmosphere.

Tỉnh Nghệ An là một điểm đến xinh đẹp nằm ở vùng duyên hải Bắc Trung Bộ của Nam Bộ Việt Nam. Với tổng diện tích 16.470 km2, Nghệ An tự hào có nhiều khu rừng nguyên sinh, mang đến nhiều khả năng du lịch, bao gồm du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và leo núi. Tỉnh có nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Vườn quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn rừng nguyên sinh Pù Hoạt, các bãi biển đẹp Cửa Lò, Cửa Hội, Quỳnh Bảng. Nghệ An còn nổi tiếng với truyền thống dựng nước và giữ nước với 131 di tích lịch sử - văn hóa được công nhận bảo vật quốc gia, trong đó có Khu di tích lịch sử - văn hóa Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Danh nhân văn hóa thế giới và Quốc gia. Anh hùng giải phóng. Người dân xứ Nghệ nổi tiếng thông minh, cần cù, ham học hỏi, mến khách và có truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, Nghệ An hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến được du khách gần xa săn đón. Nhìn chung, tỉnh Nghệ An là một nơi tuyệt vời để tham quan, mang đến cho du khách cơ hội khám phá những kỳ quan thiên nhiên và chiêm ngưỡng những cảnh quan thơ mộng trong khi tận hưởng bầu không khí trong lành, yên bình.

Vui hội hang Bua

Hy vọng bài chia sẻ của IELTS Fighter đã giúp bạn tự tin hơn khi có dịp giới thiệu về tỉnh Nghệ An bằng tiếng Anh với bạn bè quốc tế. Bạn có thể sử dụng mẫu bài trên luyện nói để cải thiện kỹ năng nói, thuyết trình của mình nữa nhé! Hẹn gặp các bạn trong các bài học tiếp theo.