Cách Hà Nội chỉ 100km, tỉnh Ninh Bình nổi tiếng mê hoặc du khách bằng phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ. Hãy cùng IELTS Fighter giới thiệu nơi cố đô lịch sử này bằng tiếng Anh vô cùng đơn giản và dễ hiểu nhé. 

Những từ vựng để miêu tả tỉnh Ninh Bình 

Từ vựng

Loại từ

Phát âm

Dịch nghĩa

Scenic

adj

/ˈsiː.nɪk/

Cảnh vật

Karst landscape

n

 

Phong cảnh đá vôi

Coastal

adj

/ˈkəʊ.stəl/

Bên bờ biển

Panoramic

n

/ˌpæn.ərˈɑː.mə/

tầm nhìn không bị che khuất trong mọi hướng.

Vibrant

adj

/ˈvaɪ.brənt/

Sống động, tràn đầy năng lượng

lighthouse

n

/ˈlaɪt.haʊs/

Ngọn hải đăng

picturesque

adj

/ˌpɪktʃəˈresk/

đẹp như tranh vẽ

tourism

n

/ˈtʊərɪzəm/

tour du lịch

terrain

n

/təˈreɪn/

địa thế, địa hình

plain

n

/pleɪn/

khu vực đất đai rộng lớn

communal

adj

/kəˈmjuːnl/

công cộng

destination

n

/ˌdestɪˈneɪʃn/

điểm đến

geological

adj

/ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/

về mặt địa lý

natural wonders

n

 

kỳ quan thiên nhiên

landscape

n

/ˈlændskeɪp/

phong cảnh

specialties

n

/ˈspɛʃəltiz/

các món đặc sản

discover

v

/dɪˈskʌvər/

khám phá ra

wander around

v

/ˈwɑndər/ /əˈraʊnd/

đi dạo xung quanh

contemplate

v

/ˈkɑntəmˌpleɪt/

chiêm ngưỡng

impress

v

/ˈɪmˌprɛs/

gây ấn tượng

fresh

adj

/frɛʃ/

trong lành

poetic

adj

/poʊˈɛtɪk/

nên thơ

magnificent

adj

/mægˈnɪfəsənt/

tuyệt diệu

popular

adj

/ˈpɑpjələr/

phổ biến

peaceful

adj

/ˈpisfəl/

Yên bình

tourist

n

/ˈtʊrəst/

khách du lịch

tourist attraction

n

/ˈtʊrəst/ /əˈtrækʃən/

điểm thu hút khách du lịch

Boat tours

n

 

Du lịch bằng thuyền

destination

n

/ˌdɛstəˈneɪʃən/

điểm đến

visitors

n

/ˈvɪzətərz/

du khách

Khung cảnh Ninh Bình

Những địa điểm nổi tiếng của Ninh Bình

- Karst landscape: Ninh Binh is known for its stunning karst landscape, characterized by limestone mountains and caves.

Phong cảnh đá vôi: Ninh Bình nổi tiếng với phong cảnh đá vôi tuyệt đẹp, với những ngọn núi và hang động đá vôi đặc trưng.

- Trang An Scenic Landscape Complex: A UNESCO World Heritage site in Ninh Binh, famous for its karst formations, caves, and waterways.

Khu du lịch cảnh quan Tràng An: Một di sản thế giới của UNESCO ở Ninh Bình, nổi tiếng với các hình thành đá vôi, hang động và đường thủy.

- Tam Coc: A popular tourist destination in Ninh Binh, often referred to as "Halong Bay on land," with limestone karsts and scenic rice fields.

Tam Cốc: Điểm đến du lịch phổ biến ở Ninh Bình, thường được gọi là "Vịnh Hạ Long trên đất liền" với đá vôi và cánh đồng lúa thơ mộng.

Hang Múa

- Hoa Lu Ancient Capital: An ancient capital of Vietnam located in Ninh Binh, featuring historic temples and pagodas.

Hoạ Lư - Thủ đô cổ: Một thủ đô cổ của Việt Nam nằm ở Ninh Bình, với các ngôi đền và chùa lịch sử đặc biệt.

- Bich Dong Pagoda: A beautiful pagoda complex nestled into the mountainside in Ninh Binh, offering panoramic views of the surrounding area.

Chùa Bích Động: Một khu chùa đẹp nằm sát dốc núi ở Ninh Bình, mang đến tầm nhìn toàn cảnh về khu vực xung quanh.

- Van Long Nature Reserve: A natural reserve in Ninh Binh, known for its tranquil wetlands, limestone peaks, and diverse bird species.

Khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long: Một khu bảo tồn thiên nhiên ở Ninh Bình, nổi tiếng với đầm lầy yên bình, đỉnh núi đá vôi và nhiều loài chim đa dạng.

- Bai Dinh Pagoda: The largest pagoda complex in Southeast Asia, located in Ninh Binh, showcasing intricate Buddhist architecture and stunning views.

Chùa Bái Đính: Khu chùa lớn nhất Đông Nam Á, nằm ở Ninh Bình, trưng bày kiến trúc Phật giáo tinh xảo và tầm nhìn tuyệt đẹp.

- Cuc Phuong National Park: One of Vietnam's oldest national parks, situated in Ninh Binh, boasting rich biodiversity and ancient trees.

Vườn quốc gia Cúc Phương: Một trong những công viên quốc gia cổ nhất của Việt Nam, nằm ở Ninh Bình, với đa dạng sinh học phong phú và cây cổ thụ.

- Phat Diem Cathedral: A unique Catholic cathedral in Ninh Binh, combining Vietnamese and European architectural styles.

Nhà thờ Phát Diệm: Một nhà thờ Công giáo độc đáo ở Ninh Bình, kết hợp kiến trúc Việt Nam và Châu Âu.

- Kenh Ga Floating Village: A floating village in Ninh Binh, where residents live on boats and engage in aquaculture and traditional crafts.

Làng trôi Kênh Gà: Một làng trôi ở Ninh Bình, nơi cư dân sống trên các thuyền và tham gia nuôi trồng thủy sản và thủ công truyền thống.

Phong cảnh Ninh Bình

- Van Long Wetland Nature Reserve: A protected area in Ninh Binh, home to a variety of wildlife, including Delacour's langur.

Khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long: Một khu vực được bảo vệ ở Ninh Bình, là nhà của nhiều loài động vật hoang dã, bao gồm cả vượn Đầm Đìa.

- Mua Cave: A popular cave in Ninh Binh, offering panoramic views of the surrounding countryside from its mountaintop.

Hang Múa: Một hang động nổi tiếng ở Ninh Bình, mang đến tầm nhìn toàn cảnh về cảnh quan xung quanh từ đỉnh núi.

- Tam Diep Mountains: A mountain range in Ninh Binh, offering hiking and trekking opportunities with stunning views of the surrounding countryside.

Núi Tam Điệp: Dãy núi ở Ninh Bình, mang đến cơ hội leo núi và trekking với khung cảnh tuyệt đẹp của vùng quê xung quanh.

- Hoa Lu-Tam Coc-Bich Dong: A famous tourist route in Ninh Binh, encompassing the historical sites of Hoa Lu, the scenic beauty of Tam Coc, and the tranquility of Bich Dong.

Hoa Lư - Tam Cốc - Bích Động: Một tuyến du lịch nổi tiếng ở Ninh Bình, bao gồm các điểm tham quan lịch sử của Hoa Lư, vẻ đẹp của Tam Cốc và sự yên bình của Bích Động.

Tam Cốc - Bịch Động

Những câu tiếng Anh ngắn giới thiệu về tỉnh Ninh Bình

- Ninh Bình Province, located in northern Vietnam, is a captivating destination known for its stunning natural landscapes and rich cultural heritage.

Tỉnh Ninh Bình, nằm ở miền bắc Việt Nam, là một điểm đến hấp dẫn được biết đến với phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và di sản văn hóa phong phú.

- Nestled amidst picturesque limestone mountains and lush rice fields, Ninh Bình Province offers visitors a serene and idyllic escape from the bustling city life

Với những ngọn núi đá vôi tuyệt đẹp và cánh đồng lúa xanh mướt, Ninh Bình tựa như một thiên đường yên bình và lãng mạn, là nơi trốn tránh sự ồn ào của cuộc sống thành thị..

- With its ancient temples, historic sites, and magnificent caves, Ninh Bình Province is a treasure trove of cultural and historical wonders.

Với những ngôi đền cổ, di tích lịch sử và những hang động hùng vĩ, Ninh Bình là kho tàng văn hóa và lịch sử đáng ngạc nhiên.

- The province is home to famous attractions such as Tam Cốc, Trang An, and Hoa Lư Ancient Capital, where visitors can immerse themselves in the beauty and history of the region.

Tỉnh này nổi tiếng với những điểm tham quan nổi tiếng như Tam Cốc, Tràng An và Hoa Lư - Thủ đô cổ, nơi du khách có thể ngập chìm trong vẻ đẹp và lịch sử của vùng đất này.

- Ninh Bình Province is renowned for its breathtaking boat tours, allowing travelers to explore the majestic karst formations, hidden caves, and tranquil waterways.

Ninh Bình còn được biết đến với những chuyến tham quan thú vị trên thuyền, cho phép du khách khám phá những hình thành đá vôi hùng vĩ, những hang động ẩn dật và những con đường nước yên bình.

Quanh vùng Tam Cốc - Bích Động

Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về tỉnh Ninh Bình 

Paragraph 1:

Ninh Bình province, nestled in northern Vietnam, is a captivating destination that seamlessly blends natural beauty and rich cultural heritage. With its breathtaking karst landscapes, characterized by limestone mountains and picturesque rice fields, Ninh Bình offers a serene escape from the hustle and bustle of city life. This province is home to magnificent attractions such as Trang An Scenic Landscape Complex, where visitors can explore enchanting caves and waterways, and Hoa Lư Ancient Capital, an archaeological site showcasing ancient temples and pagodas. Ninh Bình's traditional villages and handicrafts provide insight into the local way of life, while its pristine national parks, like Cúc Phương, house diverse flora and fauna. Whether cruising along the tranquil rivers, immersing in cultural festivals, or marveling at historical treasures, Ninh Bình province promises an unforgettable journey through Vietnam's natural and cultural wonders.

Tỉnh Ninh Bình, nép mình ở phía bắc Việt Nam, là một điểm đến quyến rũ kết hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp tự nhiên và di sản văn hóa phong phú. Với cảnh quan núi đá vôi ngoạn mục, đặc trưng bởi những ngọn núi đá vôi và những cánh đồng lúa đẹp như tranh vẽ, Ninh Bình mang đến một lối thoát thanh bình khỏi cuộc sống hối hả và nhộn nhịp của thành phố. Tỉnh này là nơi có các điểm tham quan tuyệt vời như Quần thể Danh thắng Tràng An, nơi du khách có thể khám phá những hang động và dòng nước mê hoặc, và Cố đô Hoa Lư, một địa điểm khảo cổ trưng bày các ngôi đền và chùa cổ. Các làng nghề truyền thống và nghề thủ công của Ninh Bình mang đến cái nhìn sâu sắc về lối sống địa phương, trong khi các vườn quốc gia hoang sơ như Cúc Phương có hệ động thực vật đa dạng. Cho dù du ngoạn dọc theo những dòng sông yên bình, hòa mình vào các lễ hội văn hóa hay chiêm ngưỡng những kho báu lịch sử, tỉnh Ninh Bình hứa hẹn một hành trình khó quên qua những kỳ quan thiên nhiên và văn hóa của Việt Nam.

Phong cảnh Tam Cốc Bích Động ở trên cao

Paragraph 2:

Located in the Red River Delta, Ninh Bình province is a destination that seamlessly intertwines history, spirituality, and natural landscapes. The province is renowned for its stunning karst formations, where limestone peaks emerge from verdant fields, creating a truly awe-inspiring scenery. Visitors can delve into the ancient capital of Hoa Lư, where remnants of royal palaces and temples tell tales of Vietnam's rich past. Additionally, the Tràng An Scenic Landscape Complex, recognized as a UNESCO World Heritage site, offers an immersive exploration of its karst caves and winding waterways. Ninh Bình's spiritual side is showcased in its pagodas and temples, such as Bái Đính Pagoda and Phát Diệm Cathedral, where visitors can witness the harmony between Vietnamese and European architectural styles. With its alluring combination of natural wonders, historical sites, and spiritual sanctuaries, Ninh Bình province is an enchanting destination that captivates the hearts and souls of those who visit.

Nằm ở vùng châu thổ sông Hồng, tỉnh Ninh Bình là điểm đến kết hợp nhuần nhuyễn giữa lịch sử, tâm linh và cảnh quan thiên nhiên. Tỉnh này nổi tiếng với những thành tạo đá vôi tuyệt đẹp, nơi những đỉnh núi đá vôi nổi lên từ những cánh đồng xanh tươi, tạo nên một khung cảnh thực sự đầy cảm hứng. Du khách có thể đi sâu vào cố đô Hoa Lư, nơi còn sót lại của cung điện hoàng gia và đền thờ kể những câu chuyện về quá khứ giàu có của Việt Nam. Ngoài ra, Quần thể danh thắng Tràng An, được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO, mang đến một chuyến khám phá đắm chìm các hang động đá vôi và các tuyến đường thủy quanh co. Khía cạnh tâm linh của Ninh Bình được thể hiện qua các ngôi chùa và đền thờ, chẳng hạn như Chùa Bái Đính và Nhà thờ Phát Diệm, nơi du khách có thể chứng kiến ​​sự hòa hợp giữa phong cách kiến ​​trúc Việt Nam và Châu Âu. Với sự kết hợp quyến rũ của các kỳ quan thiên nhiên, di tích lịch sử và thánh địa tâm linh, tỉnh Ninh Bình là một điểm đến mê hoặc làm say đắm trái tim và tâm hồn của những ai ghé thăm.

Du khách đến Ninh Bình

Trên đây là một số những từ vựng hay và mẫu giới thiệu Ninh Bình bằng tiếng Anh, các bạn cùng tham khảo và thử làm riêng cho mình bài nói/thuyết trình tiếng Anh giới thiệu địa danh ấn tượng hơn nhé.

Tham khảo thêm:

Giới thiệu về thành phố Vũng Tàu bằng tiếng Anh

Giới thiệu về 12 cung hoàng đạo bằng tiếng Anh