Với cát vàng biển xanh, cùng vô vàn món ngon hấp dẫn từ hải sản đến bánh khọt, Vũng Tàu hẳn là địa chỉ "đi trốn" không thể hoàn hảo hơn cho những người yêu du lịch. Hãy cùng IELTS Fighter tìm hiểu về Vũng Tàu qua những từ vựng tiếng Anh để miêu tả thành phố này nhé. 

Những từ vựng để miêu tả thành phố Vũng Tàu

Từ vựng

Loại từ

Phát âm

Dịch nghĩa

Scenic

adj

/ˈsiː.nɪk/

Cảnh vật

Promenade

n

/ˌprɒm.əˈnɑːd/

Con đường được xây bên cạnh biển

Coastal

adj

/ˈkəʊ.stəl/

Bên bờ biển

Panoramic

n

/ˌpæn.ərˈɑː.mə/

tầm nhìn không bị che khuất trong mọi hướng.

Vibrant

adj

/ˈvaɪ.brənt/

Sống động, tràn đầy năng lượng

lighthouse

n

/ˈlaɪt.haʊs/

Ngọn hải đăng

picturesque

adj

/ˌpɪktʃəˈresk/

đẹp như tranh vẽ

tourism

n

/ˈtʊərɪzəm/

tour du lịch

terrain

n

/təˈreɪn/

địa thế, địa hình

plain

n

/pleɪn/

khu vực đất đai rộng lớn

communal

adj

/kəˈmjuːnl/

công cộng

destination

n

/ˌdestɪˈneɪʃn/

điểm đến

geological

adj

/ˌdʒiːəˈlɒdʒɪkl/

về mặt địa lý

natural wonders

n

 

kỳ quan thiên nhiên

landscape

n

/ˈlændskeɪp/

phong cảnh

specialties

n

/ˈspɛʃəltiz/

các món đặc sản

discover

v

/dɪˈskʌvər/

khám phá ra

wander around

v

/ˈwɑndər/ /əˈraʊnd/

đi dạo xung quanh

contemplate

v

/ˈkɑntəmˌpleɪt/

chiêm ngưỡng

impress

v

/ˈɪmˌprɛs/

gây ấn tượng

fresh

adj

/frɛʃ/

trong lành

poetic

adj

/poʊˈɛtɪk/

nên thơ

magnificent

adj

/mægˈnɪfəsənt/

tuyệt diệu

popular

adj

/ˈpɑpjələr/

phổ biến

peaceful

adj

/ˈpisfəl/

Yên bình

tourist

n

/ˈtʊrəst/

khách du lịch

tourist attraction

n

/ˈtʊrəst/ /əˈtrækʃən/

điểm thu hút khách du lịch

destination

n

/ˌdɛstəˈneɪʃən/

điểm đến

visitors

n

/ˈvɪzətərz/

du khách

Những địa điểm nổi tiếng của Vũng Tàu

- Beach: Vũng Tàu is renowned for its beautiful beaches, such as Back Beach and Front Beach.

Bãi biển: Vũng Tàu nổi tiếng với những bãi biển đẹp, như Bãi Sau và Bãi Trước.

- Lighthouse: The Vũng Tàu Lighthouse is an iconic landmark and offers panoramic views of the city and coastline.

Hải đăng: Hải đăng Vũng Tàu là một biểu tượng nổi tiếng và mang đến tầm nhìn toàn cảnh về thành phố và bờ biển.

- Statue of Jesus Christ: The Christ the King statue stands tall on Núi Nhỏ (Small Mountain), overlooking the city.

Tượng Chúa Jesus Christ: Tượng Chúa Kitô Vua cao vươn trên núi Nhỏ, nhìn ra thành phố.

- Cable Car: The Vũng Tàu Cable Car offers a breathtaking ride to Núi Nhỏ, providing stunning views of the surrounding area.

Cáp treo: Cáp treo Vũng Tàu mang đến một chuyến đi đáng ngạc nhiên đến núi Nhỏ, với tầm nhìn tuyệt đẹp về khu vực xung quanh.

- Thích Ca Phật Đài Pagoda: A Buddhist pagoda located on a hill, offering tranquility and panoramic views.

Chùa Thích Ca Phật Đài: Một ngôi chùa Phật giáo nằm trên một ngọn đồi, mang lại sự yên bình và tầm nhìn toàn cảnh.

- Vũng Tàu Market: A bustling market where visitors can find a variety of local products and souvenirs.

Chợ Vũng Tàu: Một chợ sôi động nơi khách du lịch có thể tìm thấy nhiều sản phẩm địa phương và đặc sản.

- Offshore Fishing: Vũng Tàu is a popular destination for offshore fishing trips, attracting fishing enthusiasts from around the country.

Đánh cá ngoài khơi: Vũng Tàu là điểm đến phổ biến cho các chuyến câu cá ngoài khơi, thu hút người đam mê câu cá từ khắp đất nước.

- Whale Temple: An ancient temple dedicated to whales, believed to protect fishermen and bring them good luck.

Đền cá voi: Một ngôi đền cổ xưa dành riêng cho cá voi, được tin là bảo vệ ngư dân và mang lại may mắn cho họ.

- Vũng Tàu Square: A central gathering place in the city, often hosting events and performances.

Quảng trường Vũng Tàu: Một nơi tập trung trung tâm trong thành phố, thường tổ chức các sự kiện và biểu diễn.

- White Palace: A historic French colonial mansion, now a museum showcasing the city's history.

Cung điện trắng: Một biệt thự thuộc thời kỳ thuộc địa Pháp lịch sử, hiện là một bảo tàng trưng bày lịch sử của thành phố.

- Hon Ba Island: A small island off the coast of Vũng Tàu, offering pristine beaches and clear waters.

Đảo Hòn Bà: Một hòn đảo nhỏ ngoài khơi Vũng Tàu, mang đến những bãi biển nguyên sơ và nước biển trong xanh.

- Linh Sơn Co Tu Pagoda: A tranquil pagoda nestled in the mountains, providing a serene and spiritual atmosphere.

Chùa Linh Sơn Cổ Tự: Một ngôi chùa yên bình nằm trong dãy núi, tạo nên một không gian thanh bình và tâm linh.

- Dinh Co Temple: A temple dedicated to the goddess Thien Hau, offering stunning views of the sea.

Đền Cô Đỉnh: Một ngôi đền dành riêng cho nữ thần Thiên Hậu, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp về biển.

Những câu tiếng Anh ngắn giới thiệu về thành phố Vũng Tàu

- Vũng Tàu is a coastal city located in southern Vietnam.

(Vũng Tàu là một thành phố ven biển nằm ở miền Nam Việt Nam.)

- It is known for its stunning beaches and panoramic views of the coastline.

(Nó nổi tiếng với những bãi biển tuyệt đẹp và tầm nhìn toàn cảnh về bờ biển.)

- Visitors can enjoy activities such as swimming, sunbathing, and water sports at the various beaches in Vũng Tàu.

(Du khách có thể tham gia các hoạt động như bơi lội, tắm nắng và thể thao dưới nước tại các bãi biển khác nhau ở Vũng Tàu.)

- The city is also home to historical landmarks, such as the Vũng Tàu Lighthouse and the Statue of Jesus Christ.

(Thành phố cũng có những địa danh lịch sử như hải đăng Vũng Tàu và tượng Chúa Jesus Christ.)

- Vũng Tàu offers a wide range of delicious seafood, and visitors can indulge in fresh and flavorful dishes.

(Vũng Tàu cung cấp một loạt các món hải sản ngon miệng, và du khách có thể thưởng thức các món ăn tươi ngon và đậm đà.)

- The city's vibrant market, Vũng Tàu Market, is a bustling hub where visitors can explore and purchase local products and souvenirs.

(Chợ sôi động của thành phố, Chợ Vũng Tàu, là một trung tâm sầm uất nơi du khách có thể khám phá và mua sắm các sản phẩm địa phương và đặc sản.)

- For those seeking spiritual retreat, Vũng Tàu is home to serene pagodas and temples, such as Thích Ca Phật Đài Pagoda and Linh Sơn Co Tu Pagoda.

(Đối với những người tìm kiếm sự yên tĩnh tâm linh, Vũng Tàu có những chùa và đền thanh bình như chùa Thích Ca Phật Đài và chùa Linh Sơn Cổ Tự.)

- Vũng Tàu's stunning natural landscapes, including Hon Ba Island and its pristine beaches, attract nature lovers and outdoor enthusiasts.

(Phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp của Vũng Tàu, bao gồm đảo Hòn Ba và những bãi biển nguyên sơ, thu hút những người yêu thiên nhiên và yêu thích hoạt động ngoài trời.)

- The city's strategic location and bustling port make it an important hub for trade and transportation in the region.

(Vị trí chiến lược và cảng sôi động của thành phố tạo nên một trung tâm quan trọng cho thương mại và vận tải trong khu vực.)

- With its combination of natural beauty, cultural heritage, and delicious cuisine, Vũng Tàu offers a memorable experience for visitors.

(Với sự kết hợp của vẻ đẹp thiên nhiên, di sản văn hóa và ẩm thực ngon lành, Vũng Tàu mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho du khách.)

Bãi biển Vũng Tàu

Những đoạn văn tiếng Anh giới thiệu về thành phố Vũng Tàu

Paragraph 1:

Vũng Tàu is a picturesque coastal city located in southern Vietnam. With its stunning beaches, panoramic views of the coastline, and charming promenades, it is a popular destination for both locals and tourists. The city is known for its idyllic and serene atmosphere, offering a peaceful retreat away from the hustle and bustle of urban life. Visitors can bask in the beauty of the sandy shores, indulge in delicious seafood at the numerous seaside restaurants, and take in the breathtaking sunsets that paint the sky over the ocean.

Steeped in history and culture, Vũng Tàu is home to iconic landmarks and attractions. The Vũng Tàu Lighthouse stands tall as a symbol of the city, providing panoramic vistas of the surrounding area. Perched atop Núi Nhỏ (Small Mountain) is the awe-inspiring Statue of Jesus Christ, offering a sense of tranquility and spirituality. The city also boasts fascinating temples and pagodas, such as the Thích Ca Phật Đài Pagoda and the Linh Sơn Co Tu Pagoda, where visitors can immerse themselves in the peaceful ambiance and admire the intricate architectural details.

Beyond its natural and cultural wonders, Vũng Tàu is a vibrant and thriving city. The bustling Vũng Tàu Market is a vibrant hub where locals and visitors can explore a wide array of local products, from fresh seafood to traditional handicrafts. The city's proximity to the sea makes it an ideal destination for water activities, including fishing, swimming, and water sports. Moreover, Vũng Tàu serves as an important center for the oil and gas industry in Vietnam, with offshore oil rigs dotting the horizon. With its unique blend of natural beauty, rich history, and dynamic atmosphere, Vũng Tàu offers a memorable experience for all who visit.

Đường ven biển đoạn đèo Nước Ngọt

Vũng Tàu là một thành phố biển đẹp như tranh vẽ nằm ở miền nam Việt Nam. Với những bãi biển tuyệt đẹp, tầm nhìn toàn cảnh ra bờ biển và lối đi dạo quyến rũ, nơi đây là điểm đến phổ biến cho cả người dân địa phương và khách du lịch. Thành phố được biết đến với bầu không khí bình dị và thanh bình, mang đến một nơi trú ẩn yên bình tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống đô thị. Du khách có thể đắm mình trong vẻ đẹp của những bờ biển đầy cát, thưởng thức hải sản ngon tại nhiều nhà hàng bên bờ biển và ngắm nhìn cảnh hoàng hôn ngoạn mục vẽ nên bầu trời trên đại dương.

Đắm mình trong lịch sử và văn hóa, Vũng Tàu là nơi có các địa danh và điểm tham quan mang tính biểu tượng. Ngọn hải đăng Vũng Tàu sừng sững như một biểu tượng của thành phố, mang đến tầm nhìn bao quát toàn cảnh khu vực xung quanh. Nằm trên đỉnh Núi Nhỏ là Tượng Chúa Giêsu Kitô đầy cảm hứng, mang đến cảm giác yên bình và tâm linh. Thành phố cũng tự hào có những ngôi chùa và đền thờ hấp dẫn, chẳng hạn như chùa Thích Ca Phật Đài và chùa Linh Sơn Cổ Tự, nơi du khách có thể đắm mình trong bầu không khí yên bình và chiêm ngưỡng những chi tiết kiến ​​trúc phức tạp.

Ngoài những kỳ quan thiên nhiên và văn hóa, Vũng Tàu là một thành phố sôi động và thịnh vượng. Chợ Vũng Tàu nhộn nhịp là một trung tâm sôi động, nơi người dân địa phương và du khách có thể khám phá nhiều loại sản phẩm địa phương, từ hải sản tươi sống đến đồ thủ công truyền thống. Vị trí gần biển của thành phố khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho các hoạt động dưới nước, bao gồm câu cá, bơi lội và các môn thể thao dưới nước. Hơn nữa, Vũng Tàu đóng vai trò là một trung tâm quan trọng của ngành dầu khí tại Việt Nam với các giàn khoan dầu ngoài khơi nằm rải rác ở chân trời. Với sự pha trộn độc đáo giữa vẻ đẹp tự nhiên, bề dày lịch sử và bầu không khí năng động, Vũng Tàu mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho tất cả những ai ghé thăm.

Bãi Trước, Vũng Tàu

Paragraph 2:

Vũng Tàu is a charming coastal city nestled along the southern coast of Vietnam. With its pristine beaches, glistening turquoise waters, and refreshing sea breezes, it is a paradise for beach lovers and nature enthusiasts. The city offers a range of beautiful beaches, such as Back Beach and Front Beach, where visitors can soak up the sun, swim in the clear waters, or indulge in exciting water sports. Vũng Tàu's coastal charm extends beyond its beaches, as it is also home to a stunning lighthouse that stands tall as a symbol of the city. From the top of the lighthouse, visitors can enjoy breathtaking panoramic views of the cityscape and the vast expanse of the South China Sea.

In addition to its natural beauty, Vũng Tàu boasts a rich cultural heritage and historical significance. The city is dotted with remarkable landmarks and attractions that tell the story of its past. One of the most iconic sights is the Statue of Jesus Christ, majestically perched on Núi Nhỏ (Small Mountain), overlooking the city. This magnificent statue offers not only a spiritual experience but also a vantage point for capturing stunning views of Vũng Tàu. The city is also home to ancient temples and pagodas, such as the Thích Ca Phật Đài Pagoda and Linh Sơn Co Tu Pagoda, where visitors can immerse themselves in the serenity of the surroundings and witness the intricate architectural details. Vũng Tàu truly combines the best of natural beauty and cultural heritage, offering a captivating destination for travelers seeking relaxation, exploration, and a glimpse into Vietnam's fascinating history.

Một góc trên đảo Gò Găng

Vũng Tàu là một thành phố biển duyên dáng nép mình dọc theo bờ biển phía Nam của Việt Nam. Với những bãi biển hoang sơ, làn nước màu ngọc lam lấp lánh và những làn gió biển sảng khoái, nơi đây là thiên đường cho những người yêu biển và đam mê thiên nhiên. Thành phố có nhiều bãi biển đẹp như Bãi Sau và Bãi Trước, nơi du khách có thể tắm nắng, bơi lội trong làn nước trong vắt hay tham gia các môn thể thao dưới nước thú vị. Sự quyến rũ ven biển của Vũng Tàu vượt ra ngoài những bãi biển của nó, vì đây cũng là nơi có ngọn hải đăng tuyệt đẹp sừng sững như một biểu tượng của thành phố. Từ trên đỉnh ngọn hải đăng, du khách có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thành phố và cả vùng biển Đông bao la rộng lớn.

Ngoài vẻ đẹp tự nhiên, Vũng Tàu tự hào có một di sản văn hóa phong phú và ý nghĩa lịch sử. Thành phố rải rác với các địa danh và điểm tham quan đáng chú ý kể câu chuyện về quá khứ của nó. Một trong những điểm tham quan mang tính biểu tượng nhất là Tượng Chúa Giêsu Kitô, nằm uy nghi trên Núi Nhỏ (Núi Nhỏ), nhìn ra thành phố. Bức tượng tráng lệ này không chỉ mang đến một trải nghiệm tâm linh mà còn là một điểm thuận lợi để chụp những cảnh quan tuyệt đẹp của Vũng Tàu. Thành phố này cũng là nơi có những ngôi đền và chùa cổ kính, chẳng hạn như chùa Thích Ca Phật Đài và chùa Linh Sơn Cổ Tự, nơi du khách có thể đắm mình trong sự thanh bình của môi trường xung quanh và chứng kiến ​​những chi tiết kiến ​​trúc phức tạp. Vũng Tàu thực sự là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp thiên nhiên và di sản văn hóa, mang đến một điểm đến quyến rũ cho những du khách muốn thư giãn, khám phá và tìm hiểu về lịch sử hấp dẫn của Việt Nam.

Tượng Chúa Kito nhìn từ trên cao

Với những từ vựng và mẫu giới thiệu Vũng Tàu bằng tiếng Anh trên, hy vọng bạn đã có thêm nguồn tham khảo hữu ích để tự giới thiệu thành phố ấn tượng. Chúc các bạn học tập hiệu quả nha!