Trong bài thi IELTS, đặc biệt là Speaking và Writing, chúng ta thường xuyên phải đưa ra ý kiến cá nhân. Vậy, làm thế nào để không bị lặp lại bài ca "I think, I think, I think..." các em nhỉ? 

Tặng các em 9 cách đưa ra ý kiến cá nhân một cách thật "IELTS" như sau nhé:

- I think …

- In my opinion, …

- From my point of view

- From my perspective

- As far as I’m concerned,

- I’m inclined to believe that

- If you ask me

- Personally speaking

- From what I gather

 

Cô hy vọng rằng với 9 cách trên đây, các em có thể biết cách đưa ra ý kiến cá nhân của mình một cách linh hoạt hơn và ghi điểm thật cao với ban giám khảo nhé! ^^