Xin chào các bạn :) trong thời gian vừa rồi thầy nhận được khá nhiều tin nhắn của các bạn hỏi về tài liệu luyện thi IELTS . Để giúp các bạn có thể dễ dàng trong việc chọn lựa và biết được những cuốn sách, tài liệu nào mình cần phải học, do đó, thầy đã viết bài viết này muốn chia sẻ cho các bạn tất cả tài liệu mà thầy biên soạn cũng như tổng hợp lại từ các nguồn uy tín khác sẽ giúp các bạn luyện thi IELTS đạt hiệu quả nhất.

1. Lộ trình tự học 7.0 IELTS: https://bit.ly/lotrinhielts7
2. Hướng dẫn học 7.0 Speaking: https://bit.ly/3cnsNrI
3. Hướng dẫn học Reading 7.0: https://bit.ly/3mxuLLz
4. Hướng dẫn tự học Writing: https://bit.ly/34gmCqZ
5. Khóa học IELTS Listening online: https://bit.ly/3KfgaA4
6. Tài liệu ngữ pháp hay: https://bit.ly/tailieunguphapif
 
30 BÀI HỌC XÂY GỐC NGỮ PHÁP
Bài 0: Các thì trong tiếng Anh
- Tài liệu: https://bit.ly/3hlZoTC
- Video: https://bit.ly/3uTtllU
Bài 1: Thì hiện tại đơn:
- Tài liệu: https://bit.ly/3qzIwxp
- Video: https://bit.ly/3vbsknP
Bài 2: Thì hiện tại tiếp diễn:
- Tài liệu: https://bit.ly/3JTsExK
- Video: https://bit.ly/3jzf0nN
Bài 3: Thì hiện tại hoàn thành:
- Tài liệu: https://bit.ly/3il3j3x
- Video: https://bit.ly/3jxcbn0
Bài 4: Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
- Tài liệu: https://bit.ly/36s3uHB
- Video: https://bit.ly/3xpozOq
Bài 5: Thì quá khứ đơn:
- Tài liệu: https://bit.ly/3tuXPbp
- Video: https://bit.ly/3xFeVr5
Bài 6: Thì quá khứ tiếp diễn:
- Tài liệu: https://bit.ly/3IJJlLe
- Video: https://bit.ly/3E7sMr4
Bài 7: Thì quá khứ hoàn thành:
- Tài liệu: https://bit.ly/39aegBr
- Video: https://bit.ly/3KG6Ndt
Bài 8: Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:
- Tài liệu: https://bit.ly/3vcIA9E
- Video: https://bit.ly/3LYWIZg
Bài 9: Thì tương lai đơn - gần:
- Tài liệu: https://bit.ly/3vGoZ22
- Video: https://bit.ly/3KFjFAw
Bài 10: Thì tương lai tiếp diễn:
- Tài liệu: https://bit.ly/3HKGtN5
- Video: https://bit.ly/38GFEsx
Bài 11: Thì tương lai hoàn thành:
- Tài liệu: https://bit.ly/3IO51G0
Bài 12: Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn:
- Tài liệu: https://bit.ly/3xdece2
Bài 13: Động từ, bài tập:
- Tài liệu: https://bit.ly/3MTdWrr
- Video: https://bit.ly/3sCDWjr
Bài 14: Động từ bất quy tắc:
- Tài liệu: https://bit.ly/3EteYHF
Bài 15: Động từ khuyết thiếu:
- Tài liệu:https://bit.ly/3vLuyM2
Bài 16: Linking verb - Các động từ nối:
- Tài liệu: https://bit.ly/39tlnqO
Bài 17: Phrasal verbs - cụm động từ:
- Tài liệu: https://bit.ly/3HWCu0u
- Video: https://bit.ly/38YFGfF
Bài 18: Danh từ, cụm danh từ:
- Tài liệu: https://bit.ly/35QiHSy
- Video: https://bit.ly/3sBofZQ
Bài 19: Tính từ, câu so sánh:
- Tài liệu: https://bit.ly/3MU6Q5W
- Video: https://bit.ly/3hBfjgU
Bài 20: Liên từ:
- Tài liệu: https://bit.ly/3vKU4kF
- Video: https://bit.ly/3Cb5iQV
Bài 21: Mạo từ:
- Tài liệu: https://bit.ly/3KfI5jA
- Video: https://bit.ly/3w5R8Oz
Bài 22: Đại từ:
- Tài liệu: https://bit.ly/3vJWpvX
- Video: https://bit.ly/3Ka2sOX
Bài 23: Giới từ:
- Tài liệu: https://bit.ly/3OZO3rH
- Video: https://bit.ly/3pxtsA5
Bài 24: Sự hòa hợp chủ ngữ - động từ:
- Tài liệu: https://bit.ly/3LONXBq
- Video: https://bit.ly/3IDYvl7
Bài 25: Câu bị động:
- Tài liệu: https://bit.ly/2S2Mr4I
- Video: https://bit.ly/35rrYjZ
Bài 26: Mệnh đề quan hệ:
- Tài liệu: https://bit.ly/2SOA38G
- Video: https://bit.ly/35oZXtm
Bài 27: Câu điều kiện:
- Tài liệu: https://bit.ly/3hLktFU
- Video: https://bit.ly/3pyqzyX
Câu điều kiện loại 1: https://bit.ly/3xfkppu
Câu điều kiện loại 2: https://bit.ly/3jUoGJv
Câu điều kiện loại 3:https://bit.ly/33gpbp7
Bài 28: Câu hỏi đuôi
- Tài liệu:https://bit.ly/384BvPa
Bài 29: Câu so sánh
- Tài liệu: https://bit.ly/3ygrFog
Bài 30: Câu tường thuật:
- Tài liệu: https://bit.ly/3QiXvHm
 
7. Từ vựng IELTS Speaking band 7+: https://bit.ly/3F9a56N
8. Tải liệu đề thi IELTS 2022: https://bit.ly/3Lu6GSK
9. Các nguồn thi thử IELTS miễn phí: https://bit.ly/3Dw6Aqi
10. Bộ Cambridge IELTS: https://bit.ly/3xD919U
11. Tổng hợp đề thi IELTS Listening Test có đáp án: https://bit.ly/3uAQk3s
12. Tổng hợp đề thi IELTS Reading Test có đáp án chi tiết: https://bit.ly/3MGPDNh
13. Tổng hợp đề thi IELTS Writing thật 2022: bit.ly/speaking_2022
14. Tổng hợp đề thi IELTS Speaking thật 2022: https://bit.ly/36DZUdW
15. 1000 collocations: https://bit.ly/3hwW46t
16. 1000 cụm động từ tiếng Anh: https://bit.ly/3HWCu0u
17. Các thì trong tiếng Anh: https://bit.ly/3hlZoTC
18. Tổng hợp từ vựng thông dụng: https://bit.ly/3vMBvv5
19. Trọn bộ 2G sách Ngữ pháp: https://bit.ly/tailieunguphapif
20. 30 ngày phủ xanh IELTS: https://bit.ly/34eIRxG
21. Từ vựng IELTS Speaking band 7+: https://bit.ly/3F9a56N
22. Từ vựng IELTS Listening theo chủ đề: https://bit.ly/tu_vung_listening
23. Từ vựng IELTS 20 chủ đề: https://bit.ly/3b6ITpP
24. Destination B, B2, C1, C2: https://bit.ly/36rZXJl
25. Cambridge Grammar for IELTS: https://bit.ly/35xkb4c
26. English Grammar in Use 3 quyển: https://bit.ly/3F4XUbj
27. English grammar in use Intermediate: https://bit.ly/3OR7p29
28. Trọn bộ công thức viết lại câu: https://bit.ly/33tLgnQ
29. Cambridge IELTS for Vocabulary: https://bit.ly/3slM9qQ
30. IELTS Vocabulary Booster: https://bit.ly/3s2r1H6
31. Academic Vocabulary for IELTS: https://bit.ly/37SxP3d
32. The Vocabulary file C1, C2: https://bit.ly/3w1hVLX
33. English phrasal verbs in use: https://bit.ly/3LF6iRs
34. English Collocations In Use: https://bit.ly/3kshN2F
35. English Vocabulary in Use: https://bit.ly/3F9a56N
36. Tactics For Listening: https://bit.ly/38wG8BJ
37. Complete IELTS: https://bit.ly/3rZI1xD
38. Collins for IELTS (9 quyển): https://bit.ly/3siB7DR
39. Bộ IELTS Preparation 6 quyển: https://bit.ly/3FpavX0
40. 60 IELTS Speaking topics full từ vựng: https://bit.ly/3LJ5eLO
41. Trọn bộ tài liệu IELTS Fighter biên soạn: https://bit.ly/3P292Kx
42. IELTS Speaking Part 1 Sample: bit.ly/3LDCsMG
43. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: bit.ly/3r7Xqey
44. Bài mẫu IELTS Speaking Part 3: bit.ly/3JibbxB
45. Bảng phiên âm IPA và cách phát âm chuẩn: https://bit.ly/bảng_IPAPhương pháp luyện nghe hiệu quả: https://bit.ly/387K9fZ
46. Cách viết Task 1 từ A-Z: https://bit.ly/3KqA0cC
47. Cách viết Task 2 theo dạng bài: https://bit.ly/3scEoox
48. Hướng dẫn học Writing 7.0: https://bit.ly/38P0qGq
49. Basic IELTS: https://bit.ly/3NlBTYu
50. IELTS Speaking Topics with Questions - Sample Answers: https://bit.ly/3LJ5eLO
Đón đọc post tiếp theo với kho tài liệu mới nữa nhé!

Nguồn tài liệu sẽ được thầy cập nhật thường xuyên trên bài viết này. Vì vậy, các em hãy lưu lại link bài viết và mỗi khi cần tìm tài liệu luyện thi IELTS chỉ cần quay trở lại bài viết tìm thêm các tài liệu phù hợp với các em rất đơn giản phải không nào!