Diagram Labelling là dạng bài yêu cầu đền vào chỗ trống để hoàn thành sơ đồ cho sẵn. Đây là dạng thường xuyên xuất hiện và có thể gặp nhiều trong bài thi Listening nên các bạn chú ý nhé.

I. DIAGRAM LABELLING LÀ GÌ?

Dạng bài điền đáp án đúng vào chỗ trống trong các phần chú thích của một sơ đồ thể hiện chu trình của hoạt động máy móc, công nghệ hay các hiện tượng tự nhiên. 

IELTS Listening - Hướng dẫn cách làm bài DIAGRAM LABELLING 1

IICÁC BƯỚC LÀM BÀI 

STEP 1: QUAN SÁT KỸ SƠ ĐỒ

8.1. Quan sát sơ đồ hình thành mưa acid. Dựa vào sơ đồ và sắp xếp các bước a-d theo thứ tự xảy ra 

IELTS Listening - Hướng dẫn cách làm bài DIAGRAM LABELLING 3

1. The wind carries the mixture of pollutants high into the atmosphere

2. These fall in wet and dry forms

3. Polluting emissions from cities enter the atmosphere

4. The wet form runs into rivers , causing more pollution

STEP 2: DỰ ĐOÁN THỨ TỰ CỦA SƠ ĐỒ

8.2 Sắp xếp các bước từ a-f theo thứ tự mà mình dự đoán sẽ nghe được trong băng

IELTS Listening - Hướng dẫn cách làm bài DIAGRAM LABELLING 3

8.3 Quan sát hình bên dưới đây và xác định mục đích, trình tự mà bạn sẽ nghe thấy, và xác định loại từ của câu trả lời. Chọn đáp án đúng: 

IELTS Listening - Hướng dẫn cách làm bài DIAGRAM LABELLING 5

Purpose of the diagram

a. How to use a step machine

b. The part of a step machine

Flow

a.  3 → wheel → 2 → spine → screen → 1 → grips

b.  grips → 1 → spine → 2 → wheel → 3

Type of answer

1 __________ 

2 __________ 

3 __________ 

STEP 3: XÁC ĐỊNH SỐ TỪ ĐƯỢC PHÉP ĐIỀN

STEP 4: NGHE VÀ CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG 

III. LUYỆN TẬP

1. __________

2. __________

3. __________

KEY 

8.1

c a b d 

8.2 

e b a d f c

Nguồn tham khảo: 
The Official Guide to IELTS for Academic & General Training - Pauline Cullen
Listening for IELTS - Fiona Ash & Jo Tomlinson
HACKER IELTS Listening