Form Completion là dạng bài yêu cầu điền vào chỗ trống để hoàn thành một biểu mẫu cho trước. Đây là dạng bài thường xuyên xuất hiện nhiều nhất trong mọi bài thi IELTS Listening. Dạng Form Completion thường được đưa vào Section 1.

Dạng bài Form Completion trong IELTS Listening

Thông tin chung

- Đề bài có dạng biểu mẫu tổng hợp các thông tin quan trọng, thường là biểu mẫu đăng ký ghi lại thông tin của cá nhân hay một tổ chức nào đó.

- Đáp án đúng có thể là chữ cái hoặc số

cách làm dạng bài form completion ielts listening

Minh hoạ dạng bài Form Completion

Cách làm dạng bài Form Completion

STEP 1: ĐỌC KỸ CÂU HỎI VÀ XÁC ĐỊNH SỐ TỪ ĐƯỢC PHÉP ĐIỀN

Lưu ý:

- ONE WORD ONLY - Điền một từ duy nhất

Bạn chỉ được phép được điền một từ duy nhất.Ví dụ: Nếu điền là “a pen” câu trả lời của bạn sẽ là sai, phải viết là “pen”

- ONE WORD AND/OR A NUMBER - Điền một từ và/ hoặc một số

Câu trả lời của bạn có thể là một từ, một số, hoặc một từ và một số. Ví dụ: September, hoặc 12th, hoặc 12th September

- NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER - Điền không quá hai từ và/hoặc một số

Câu trả lời của bạn có thể là một từ, một số, một từ và một số, hai từ, hai từ và một số. Ví dụ: 15 Bank Road. Nếu như bạn nhìn thấy chỉ dẫn này, thì phần lớn các câu trả lời đều là hai từ hoặc hai từ và một số.

- NO MORE THAN THREE WORDS - Điền không quá ba từ

Câu trả lời của bạn có thể là một từ, hai từ hoặc ba từ. Nếu bạn nhìn thấy chỉ dẫn này, thì phần lớn các câu trả lời đúng đều là điền ba từ

STEP 2: HIỂU VĂN CẢNH

Đọc các câu hỏi trong IELTS Listening Section 1 và chọn chủ đề tương ứng

Question

Topic

  1. Total number of guests ____

Susie will organize invitation and ____

 
  1. What type of gift does the speaker recommend for a child’s birthday
 
  1. The student chose this topic because

A they have a lot of information about ít 

B they would like to learn more about it 

C they think they will get higher mark

 
  1. Aim: To assess the impact of loss of habitat on native animals

Method: 

  • Calculate the current numbers of native animal species
  • Study their movements by attaching
 

 

 Topic:

Shopping for food

Discussing an assignment

Organising a party

Describing a research project

Buying presents

Explaining how something works

*Lưu ý*

- Đọc tiêu đề của biểu mẫu để hiểu được chủ đề

- Đọc lướt toàn bộ biểu mẫu để nắm được nội dung chính của biểu mẫu cho trước. Tập trung vào các đề mục, các phần thông tin xung quanh thông tin cần điền

- Để ý nghe đoạn đầu của băng

STEP 3: XÁC ĐỊNH LOẠI TỪ CẦN ĐIỀN

Xác định loại từ của các từ cần điền trong bảng sau. Sau đó nghe băng và đọc tapescript để kiểm tra lại.

 

Jenny’s holiday plans 

 

Predictions

Answer

Destination 

1. …………………………

4 …………………………

Length of holiday 

2. …………………………

5 …………………………

Type of holiday 

3. …………………………

6…………………………

Trước khi nghe, hãy cố gắng đoán xem câu trả lời sẽ như thế nào. Khi đọc câu hỏi các bạn sẽ tập trung hơn và dễ có thể bắt được câu trả lời hơn.

Hãy tự ra những câu hỏi như sau:

Subject of the answer? Đối tượng là gì (tên, ngày, quốc gia, số,..?)

What word fits grammatically? - Từ nào đúng về mặt ngữ pháp

Function of the answer? - Câu trả lời có vai trò gì?

STEP 4: NGHE THẬT KỸ

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Luôn luôn kiểm tra thật kỹ chính tả. Nếu viết sai chính tả bạn sẽ không được tính điểm. Sẽ có nhiều cách đánh vần tên trong bài thi ngoài cách đánh vần từng chữ cái, nên các bạn hãy chú ý nhé.

- Thường trong băng, họ sẽ paraphrase - tức viết lại câu theo một cách khác để chúng ta khó có thể dễ dàng nhận ra câu trả lời đúng, vì vậy  các bạn nên mở rộng vốn từ, bằng cách học từ mới trong phần tapescript nhé

- Trong băng thường sẽ xuất hiện những đáp án gây nhiễu để khó xác định được đáp án chính xác, các bạn hãy chú ý lắng nghe những từ nối như “but”, “however”, “so”,... để nắm được đáp án chính xác nhé

KEY

Step 2: 

1. C 2. E 3. B 4. D

Step 3:

1. names of place (country, city)
2. time (days, weeks, months)
3. description/types of holiday (e.g. bech/city/relaxing/sightseeing)
4. Mexico
5. 6 weeks
6. working

Script step 3:

A: hey Jenny
B: Hi Steve. Nice to see you.
A: Good to see you. how’s it going?
B: Fine, thanks. I’m so glad the exams have finished.
A: Me too. So, are you going on holiday this summer?
A: Yes, I’ve decided to go to Mexico for the whole summer for vacation, six weeks in total.
B: That sounds great! What are you going to do there?
A: Well, actually, it’s a working holiday. I’m going to work at a school teaching English to children.
What about you?
B: I’m going to Paris for two weeks.
A: Are you going with your family?
B: No, I’m going with my best friend. We’ve enrolled in a language school to study French.
A That sounds like fun. Have a good trip.
B: You too.

Cùng xem thêm cách làm các dạng bài khác:

Cách làm bài Sentence Summary Completion

Cách làm dạng bài Map Plan Labelling

Luyện tập

Ex1: Nghe và điền từ vào chỗ trống

Name: Mr. Andrew …………………………

Address: 63 ………………………… Road, Birmingham

Website address: www. ………………………….com

Meet at the ………………………… Hotel

Registration number: …………………………

Ex 2: Luyện nghe chép chính tả

Her name is Brenda ………………………………………………………………………………

Your new student ID number is …………………………………………………………………

The seminar will be held in ………………………………………………………………………

You can ……………………………………………campus clubs at the …………………………

We’ll e-mail you a …………………………………………………after …………………………

Ex 3: Nghe và điền vào chỗ trống

QUESTION 1-4 

Complete the form below

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER

Children’s Art Course Enrolment Form

Personal Details

Name of parent: Pablo 1 …………………………

Age of child : 2 ………………………… years old

Enrolment Information

Course: Introduction to Art

Cost: 3 £………………………… per month with a full year enrolment

Starting date: 4 …………………………

Payment method: credit card 


Ex 4: Nghe và điền vào chỗ trống

QUESTION 1-4

Complete the form below

Write NO MORE THAN THREE WORDS AND/OR A NUMBER

Room Booking

Name: 1 …………………………

Telephone number: 5762 23821

Date of arrival: 2 …………………………

Date of departure: 23rd September

Room type: Twin room

Cost: 3 £…………………………

Payment method: 4 …………………………


SCRIPT

Ex1: 

A: And can I have your name please?
B: Yes, it’s Andrew Browne.
A: Is that spelt the same as the color?
B: Yes, but with an E at the end.

A: And what’s your address, in case we need to post any information out to you?
B: Oh, okay, I live at 63, Beeton Road, that’s B double E T-O-N
A: Sorry, was that the last letter N or M?
B: N for November.

A: do you have a website I can go to?
B: yes, just go to wwww. kickers.com
A: is that K-I-C-K-E-R-S?
B: that’s right, all one word and all lowercase.
A: where shall we meet then? Somewhere in the city?
B: That’s a good idea. What about at that hotel on the corner of Queen Street and Mary Street? What’s it called?
A: oh, is the rose hotel, like the flower.
B: yes, that’s the one, I’ll see you there at seven.
A: Uhuh

A: right, and can I get your car registration number? Have you got the normal one or is it one of those specially made ones that’s a word or a name?
B: no, I haven’t got the money for a personalized plate. Is just three letters and three numbers. It’s H – L – P 528

Ex 2: 

Her name is Brenda Schneider
Your new student ID number is 0-1-2-P-Q-G
The seminar will be held in lecture hall 127B
You can sign up for campus clubs at the library information counter
We’ll e-mail you a curriculum outline after the consultaion.

Ex 3: 

Section 1. You will hear the a conversation between a customer and an agent of an art academy.
W: hello. This is Ridley Art Academy Weekly art academy, come in … can I help you with anything?
M: yes, I just moved to town and I am interested in enrolling my child in an art program. So I wanted to see what kinds of classes you offer.
W: wonderful. We have several arts courses for children. If you could give me a few pieces of information first, I’d appreciate it. Could I get your name?
M: Pablo Marquez. That’s spelled M-A-R-Q-U-E-Z
W: and the age of your child?
M: Just turned 10 about four months ago
W: Well, we have a few different courses for that age group. One is introduction to art, which includes painting, drawing, and lots of fun activities. We also offer sculpture workshop, where the children work with different sculpting materials, and history of art, where the children learn a bit about famous artists and art movements.
M:I think that introductory class would be best.
W: Good. Now, we currently have 16 children enrolled in that course. But we have a teacher and two assistants with them at all times.
M: Great. And how much do you charge?
W: Actually, we charge per month. The cost would be 160 £, and you’ll pay at the beginning of each month. But if you enroll for a period of a full year, the rate is only £120 per month.
M: Really? Well, we planned to enroll for a year anyway. Okay, I would like to go ahead is there is space.
W: Absolutely. The classes will start this coming Tuesday.
M: That’s fine. So, that’s February 2nd, right?
W: That’s correct. And payment is accepted by cash, credit cards, or check. Which do you prefer?
M: I’ll pay with my credit card, thanks.
W: Sure. Now, if I could just get you to fill in this enrollment form, I’ll go ahead and take care of your payment. And then I’ll get you a brochure about Academy and a copy of your child’s art class schedule. Also, there is a list of our policies, which you can look through and…

Ex 4:

A: Good afternoon. Royal mound Hotel. How may help you?
B: Hello… Er, I like to book between room, please, for next week.
A: One minute, please… I’ll just check if we have one available … yes, we do, sir. No, I just need to take down a few details, if I may.
B: Yes, of course.
A: What name is the booking under?
B: My name… Duncan Geoffrey. That’s G-E-O-double F-R-E-Y
A: G-E-O-double F-R-E-Y. Aha. And could I have a contact telephone number, please?
B: Yes, 576223821.
A: When will you be arriving, sir?
B: Sometime on the evening of the 19th.
A: Of September?
B: Yes, and we will be leaving on the 23rd. How much will that be in total?
A: So… that’s a twin room… For a. win, it would normally be 235 pounds, but I can give you a special rate as it’s low season, it’s 210 pounds for the six nights.
B: Great. Thank you.
A: And how would you like to pay, sir? We accept cash check or credit card.
B: I’ll pay cash on arrival, if that’s okay.
A: Of course, sir. We look forward to seeing you.

KEY

Ex 1:  

Browne
Beeton
kickers
Rose
HLP 528

Ex 2: 

S-C-H-N-E-I-D-E-R
0-1-2-P-Q-G
Lecture hall 127B
Sign up for - library information counter
curriculum offline - the consultation

Ex 3: 

Marquez
2. 10/ten
3. 120
February 2(nd)

Ex 4: 

1. GEOFFREY
2. 19th September
3. 210
4. cash

Link tải bản PDF cả nhà nhé: 

 FORM COMPLETION  

Nguồn tham khảo:
The Official Guide to IELTS for Academic & General Training - Pauline Cullen
Listening for IELTS - Fiona Ash & Jo Tomlinson
HACKER IELTS Listening