Reading là một trong những chủ đề không quá thông dụng như Study hay Work nhưng cũng có tần suất xuất hiện trong IELTS tương đối nên cần chuẩn bị để nếu gặp gỡ nó bạn cũng không bị bối rối nha.

IELTS Speaking part 1 topic Reading

Do you like reading?

Các bạn nên bắt đầu câu trả lời của mình bằng một trạng từ như Definitely hoặc Absolutely và trả lời trực tiếp câu hỏi. Nhớ paraphrase câu hỏi nha :))

Ex: Yes, I'm definitely a bibliophile / book lover / bookworm

Tiếp theo bạn có thể triển khai ý bằng các lợi ích của việc đọc sách:

Broaden knowledge

have a richer vocabulary and a higher level of general knowledge

Acquire new information

What was your favorite book as a child?

Ở câu hỏi này, chúng ta nên chọn ra một câu chuyện mình nhớ rõ và tóm tắt sơ câu chuyện. Nhớ dùng thì hiện tại, quá khứ cho phù hợp nha mọi người.

Ex: I remember falling in love with a book called “Alice in Wonderland”. I recall that it was the story of a little girl named Alice. Once she was following a rabbit and suddenly got lost in a magic world. She was initially apprehensive but finally determined to find the way home.

Vocabulary:

- Fall in love with SO or Sth: thể hiện sự yêu, thích

- Be apprehensive: Lo sợ, hoảng loạn

- Be determined: Quyết tâm làm gì đó

Do you read professional books?

Ở câu này có sao nói vậy, nhớ chèn thêm vài từ hay hay vào cho giám khảo vui nha mọi người.

Ex 1: At the moment, I’m getting bogged down with work! so I can’t manage decent time for reading books related to my major field of study, but in the past during my university years, I had to say I was a bookworm, and purchased books every week to enhance my expertise.

Ex 2: Currently, I’m enrolling in a finance course at university. And of course, the lecture requires the participants to do a lot of research and reading to enhance knowledge about business as well as finance.

Vocabulary:

- Bog down: Sa lầy vào việc gì đó

- Bookworm: Mọt sách

- Expertise: Chuyên môn

- Enhance Knowledge: Nâng cao kiến thức

Do you think it's important that children read regularly?

Câu này nó hơi hơi giống part 3 nhưng mà mình đưa vô để ví dụ cho mọi người tham khảo luôn nha.

Ex: Absolutely, reading comes with knowledge and that is the key to open all education’s doors for children. That’s why parents should encourage their kids to read frequently. However, it would be a mistake to make it compulsory.

Vocabulary:

- Encourage to: Động viên làm việc gì đó

- Compulsory: Bắt buộc

Trên đây là một số những câu hỏi hay gặp trong IELTS Speaking Part 1 chủ đề Reading, mình sẽ cập nhật thêm các câu hỏi mới, các bạn cùng tham khảo nha.

-> Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI MẪU ĐỀ THẬT IELTS SPEAKING PART 1 MỚI NHẤT