Bài học hôm nay sẽ là một đề thi lạ, khó nữa mà nhiều bạn đặc biệt ai mới học sẽ thấy rất khó phân tích. Hãy cùng IELTS Fighter trang bị kiến thức và làm bài nhé.

Đề bài:

The Pictures below show three different kinds of bridges.
Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

ielts writing task 1 Bridges diagram

Chúng ta hãy cùng phân tích với Mr James qua video sau, để luyện tốt thì các bạn nên xem kỹ video vì có những kiến thức quan trọng, thầy sẽ giải thích kỹ trong video nhé:

Bridges diagram - Sample

The provided images compare 3 types of bridges.

First of all, the arch bridge, as the name suggests, has a curved shape. The total length of an arch bridge usually cannot exceed 200 meters, and the height is 100 meters at maximum. It is mostly constructed on lakes, so only small size boats can travel below.

Next, the concrete girder bridge consists of a straight road placed on many piers that are constructed on the riverbed to support the bridge. It can be extended without limit based on the number of piers which can be up to 300 meters high and 200 meters apart. Therefore, ships at medium size can travel under the bridge.

Lastly, the suspension bridge can be built across a sea channel. It can be between 400 and 2000 meters long, and the depth underneath is unlimited. It is supported by 2 towering piers and a system of suspension cables. This kind of bridge allows the navigation of massive ships.

Generally, the 3 types of bridges are completely different in terms of length, depth, location, and waterway transport underneath them. (183)

Vocabulary: 

- navigation = waterway transport [n]: giao thông đường thủy

- suspension cable [n]: dây cáp chịu lực 

- towering [adj]: rất cao lớn, như 1 tòa tháp

- construct = build [v]: xây dựng   

- underneath = below = under (sth) [adv / prep]: bên dưới …

- channel [n]: 1 eo biển  

- girder [n]: thanh dầm chịu lực

- support [v]: to be under and bear the weight of sth – nằm bên dưới và chịu trọng lượng của cái gì 

Đưa số liệu đo lường:

- Số + adj: The bridge is 200 meters long.

- Số + in + N: The bridge is 200 meters in length.

- N + be + số: The length of the bridge is 200 meters. 

Tối đa/ tối thiểu:

- No more than + số > < No less than 

The piers are no more than 300 meters tall. 

The piers are no less than 100 meters tall. 

- N + cannot exceed/ must exceed + số: 

The total length of an arch bridge usually cannot exceed 200 meters.

The total length of an arch bridge must exceed 20 meters. 

- be between giá trị nhỏ nhất and giá trị lớn nhất 

It can be between 400 and 2000 meters long.

- be + số + at maximum/ at minimum:

The height is 100 meters at maximum

- be up to / at least + số:

The piers can be up to 300 meters high. 

The piers must be at least 100 meters high. 

Hy vọng với bài học, những phân tích và công thức viết bài trên sẽ giúp bạn tự viết được bài hay hơn, ghi điểm cao nhé. Bài mẫu nên tham khảo hướng thôi, quan trọng bạn hiểu rõ đề để từ đó tự mình viết lên bài Writing ấn tượng của bản thân.

Chúc các bạn học tốt. Nếu chưa xem bài mẫu hệ khó, cùng click:

IELTS Writing Task 1 đề How a hot balloon works

IELTS Writing Task 1 Horse Evolution Sample