Tiếp tục với một đề khó, lạ đã làm nhiều thí sinh bất ngờ trong thời gian qua. Cùng tham khảo video chữa và bài mẫu ngay dưới đây nhé.

Đề bài: 

The diagrams below give information about two road tunnels in two Australian cities. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

đề writing two road tunnels in two Australian cities

Phân tích:

Tunnel A:

depth: 25 metres, length 2,2 / kilometres (UK) 

geological feature: mostly sand and stone

underneath a river, suspension bridge on it

built 1987 - 1992 (construction time 5 years)

556 million dollars

2 carriageways (chiều), total of 4 lanes 

Tunnel B:

underneath an urban area with asphalt roads, high-rise buildings 

2004 - 2007 (3 years)

1.1 billion (x2)

2 carriageways, 6 lanes (more)

Lưu ý: đề khó, viết luôn 2 đoạn body, triển khai hết các số liệu và chi tiết => quan sát, tổng hợp, viết overview cuối bài

Bài mẫu:

The provided images compare two different tunnels in two Australian cities.

Specifically about Tunnel A, at the depth of 25 metres underground, it is 2.2 kilometres long. Its location is below a river over which a suspension bridge is built. In terms of geology, the soil in this area contains mostly sand and stone. The construction took 5 years from 1987 to 1992 to complete and cost 556 million dollars. Inside, the tunnel has 2 carriageways with a total of 4 lanes for vehicles.

In contrast, Tunnel B is 3.6 kilometres long at 35 metres deep underground. It runs underneath an urban area with asphalt roads and high-rise buildings. It took only 3 years from 2004 to 2007 to construct Tunnel B, but the cost reached 1.1 billion dollars. Inside the tunnel, each of the carriageways has enough space for 3 lanes, adding up to 6 lanes in total.

In general, in addition to geological differences and measurements, Tunnel B cost more money but took less time to complete and can accomodate more traffic than Tunnel A.  (180)

Vocabulary Takeaway:

- cross section [n]: mặt phẳng cắt để thể hiện các chi tiết bên trong sự vật (trong thiết kế, xây dựng, đồ họa)

- vehicle/ means of transport [n]: phương tiện giao thông 

- traffic [n, Uncountable]: sự lưu thông của các phương tiện

- accommodate [v]: to have enough space for … có đủ chỗ cho ai/cái gì

- lane [n]: làn đường

- asphalt [n]: nhựa đường

- carriageway [n]: chiều của đường

- measurements [n]: các chỉ số đo lường (dài, rộng, cao, sâu v.v)

- geology [n] / geological [adj]: địa chất (thành phần, cấu tạo, đặc điểm trong lòng đất)

- high-rise building [n]: tòa nhà cao tầng 

- underneath = below = under (sth) [adv / prep]: bên dưới …

Thế là xong đề Đường hầm rồi, các bạn cùng thử viết nhé.

Cùng xem thêm:

IELTS Writing Task 1 đề How a hot balloon works

IELTS Writing Task 1 - Bridges diagram, giải đề Cây cầu